Anasayfa » YAZILAR

YAZILAR

BASKI VE ŞİDDET KARŞISINDA SİVİL İTAATSİZLİK VE İSLAMİ DİRENİŞ

DİRENİŞ

Diğer tüm din ve ideolojilerin aksine; İslam’da insan yaşamı her şeyin ötesinde, en değerli olandır… “…Artık ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.” 2/279                                                                Karşıt görüşte olanlara, ikna ve uzlaşma yerine kaba kuvvet kullanma; kargaşa ve kaos meydana getirme gibi anlamlarda kullanılmakta olan Şiddet kelimesi, kişisel özgürlükleri zor kullanarak kısıtlama, güç kullanma ve sertlik anlamlarına da gelmekte. Ve Kuran’a baktığımızda, ...

Devamı »

ISRA OLAYI VE Mİ’RAC ANLATISI

353_221020121504_430196705

Hicrî 220 yılına kadar miraç’tan bahseden tek bir hadis yoktur! Yani bu tarihe kadar henüz Hz Peygambere binlerce mucize uydurulup isnat edilmemiştir. Bu tarihe kadar evliyaların kerameti de yoktur!  Ne zaman ki genişleyen coğrafya ve fetihler nedeniyle, Müslümanlar Budist rahiplerle, Hıristiyan Azizlerle karşılaştılar o vakit keramet ve mucize furyası aldı başını gitti. Güncelleme; Bu yazı 04 Mayıs 2016’da sitemizde yayınlanmıştır ...

Devamı »

ALLAH VE GAYBIN BİLGİSİ

allah

Gayb beş duyu organı ile algılanamayan varlıklar ve olaylardır. Vasıtalı ve ya vasıtasız, duyu organlarımızla ulaşamadığımız ve ilim ile ihata edemediğimiz her şey “gayb”dır. Zıddı müşahededir. Mesela arkasını görmediğimiz dağın o yüzü bizim için gaybdır. Görmediğimiz, tanık olmadığımız bir olay da bizim için gaybdır. Görme duyusuyla algılanamayan, göz önünde olmayan,  gözden kaybolan şeye gayb dendiği gibi diğer duyu organlarıyla idrak ...

Devamı »

BİR SEMPOZYUM KRITİĞİ

SEMPOZYUM

‘Hadisin ayeti neshi’, ‘kudsi hadis’, ‘metin tenkidi’ gibi konuların muallakta bırakılıp, vuzuha kavuşturulamaması, her tarafa çekilebilecek ifadelerle geçiştirilmesi de akla ziyan bir durumdu! Konunun çetrefilli/nazik, çok boyutlu olması, konuşmacıların ve dağıtılan konuların çokluğuna ters orantılı olarak konuşma sürelerinin kısalığı, dinleyici değerlendirilmelerine fırsat verilmemesi de bir handikap olarak söylenebilir. Hafta sonu Ankara’da bir sempozyuma katılma fırsatı bulduk. Katılımcıları ve konusu itibariyle ...

Devamı »

İNKÂRCI BİR TOPLULUĞA NASIL ÜZÜLÜRÜZ?

toplum

“Ey kavmim! Yemin olsun ki, ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihatte ettim. Şimdi ben, kâfir bir topluluğa nasıl üzülürüm?” ( Araf-92-93) Yaratılmışlardan özelliklede insanoğlundan yaratanı hiçbir konuda kendisini yaratandan daha merhametli, daha şefkatli olmaması gerektiğini zira rahman ve rahim sıfatlarının sadece kendisine ait olduğunu hem gönderdiği kitaplar ile hem de elçileri vasıtasıyla sürekli hatırlatmıştır. Bütün bu uyarılara rağmen ne ...

Devamı »

KOF CEVİZLER MİYİZ?

zincir

Kendimizi bizim elimizde olmayan şartların getirdiği sonuçlarla ifade etmeyelim. Eğer kof cevizler isek kırılmayı göze alabilelim. Her zaman her daim bir umut sürekli vardır. Bulabildiğimiz bu umudumuzun yol almasına izin verelim. Böylelikle önümüz aydınlık olacaktır. Bu söz Lev Tolstoy’a ait; “En kof ceviz bile kırılmak ister. Olgun yemişler tutunamaz ağaca. Öyleyse kabuğum kırılacak diye hayıflanmamalıdır insan. Toprağa düşmemek için çırpınmamalıdır ...

Devamı »

KUR’AN’A YAKLAŞIMLAR

353_221020121504_430196705

  Bu konuyu üç ana başlık altında ele alarak anlatmaya çalışacağız. A: Geleneksel Yaklaşımlar: 1: Kur’an’ı anlamadığı halde orijinal metni okuyanların yaklaşımları: a- Sadece sevap Kazanmak Amacıyla Okumak, b- İstenilen Hedeflere Ulaşmak İçin Okumak, c- Musikisinden Haz Almak İçin Okumak, d- Tıbbi hastalıklara şifa bulmak için okumak                                              2: Anladığı dilden okuyanların yaklaşımları: a- Sadece bilgi edinmek maksadıyla okumak, b- Bazı ...

Devamı »

“ESAS”TAN YANLIŞ “SEÇİM”LERİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

secim-sonuclari-1

Esastan yanlış “seçim”lerin taraflarından biri olmanın felsefi arkaplanını, ideolojik zeminini ıskalayarak “ehven-i şerci” bir mantıkla hareket eden ya da hatalı yöntem tercihleriyle kendilerine “alan açmak” peşinde olanlar ise, “Resullerin Yolu” bağlamında tekrar düşünmeli, dönemsel kaygılarla değil, ilkesel gerekçelerle bir “duruş” sergilemeli. Yok, eğer, Resullerin Yolu/örnekliği, siyasi konuları/“siyasi duruşu” kapsamıyor deniliyor ise Kur’an’ı, bütünselliğine dikkat ederek tekrar okumayı tavsiye etmenin ötesinde ...

Devamı »

ZEMHERİLERDEN PASTIRMA SICAKLARINA

sinav-soru

İmtihan sürüyor, sürecek. Varlıkla yoklukla, sıcakla soğukla, dostla düşmanla sınanıyoruz, sınanacağız. Karşımızda bulacağımız, karşılığını göreceğimiz; ‘ellerimizle yaptıklarımız’ olacaktır! İyi veya kötü, az veya çok! Süleyman’ın mülkü, asrı saadet nerede? Bunu tersinden okumak da önermemizi değiştirmez; nerede firavun, nerede nemrut ve çağdaş/çağ dışı izdüşümleri? Mücadele ‘hak-batıl’ eksenli sürüp gidecek, ta son saate kadar! Bin yıl süreceği ifade edilerek, inananların ensesinde boza ...

Devamı »

“KÜFÜR EHLİ İSLAM’DAN İNTİKAMINI TASAVVUFLA ALMIŞTIR”

TASAVVUF

Kurdun kuzu postuna bürünmesi gibi, tasavvuf da şirk olan anlayışını İslam postuna bürüyerek halka sunmuştur. Tasavvufun tevhid anlayışına verdiği zararı başka hiç bir küfür, hiç bir batıl verememiştir. İslâm’a savaş meydanında karşılık veremeyenler, onu bu şekilde içerden çürütüp yıkma yolunu seçmişlerdir. Serlevhada yer alan ifade Tasavvuf ve İslam kitabının müellifi merhum Ercüment Özkan’a aittir. Tasavvuf adı altında birçok şeyin İslam’ın ...

Devamı »