Anasayfa » YAZILAR

YAZILAR

BİR SÖMÜRÜ ARACI OLARAK DİN

sekuler-640x330

Tabiatı itibariyle seküler olan devlet kurumlarının, ruhani bir muhtevaya bürünerek kendisini ifadeye kalkışması, yine en çok dine zarar verdi tarih boyu. Peygamber sav. sonrası Muaviye ve Yezide biat etmeyi meşrulaştıran da o dönemin sözü geçen din büyükleri ve bazı sahabelerdi. Bugün de yine etrafımızdaki, küfür sistemlerini İslami cilalarla parlatan, meşrulaştıran din önderleri, hocalar ve kanaat önderi sofiler bolca bulunmakta etrafımızda.  ...

Devamı »

KUR’AN’A GÖRE DİN KAVRAMI VE DİNİN KAYNAĞI

İTAAT

İslâm inancına göre dinin kurucusu Allah’tır; bütün sahih dinler Allah’tan gelmiştir.  İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Allah’ın varlığı, birliği,  nübüvvet ve âhiret inancı gibi temel itikadî prensipler bütün ilâhî dinlerde değişmez ilkeler olarak yer almıştır. Bundan dolayı Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin ortak adı İslâm’dır. Din kelimesi ...

Devamı »

NAMAZINIZ SİZE NEYİ EMREDİYOR?

salih-erkek-iyigeçimli-erkek-sefamerve-blog-konular-ibadet

Namaz ibadeti de Kuran’dan öğrendiklerimize göre Allah’ın ilk insandan başlayarak kıyamete kadar gelecek olan en son insandan istemiş olduğu temel ibadetlerden birisi olduğunu söylemek yanlış olmasa gerekir.  Allah’ın ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem a.s ile göndermeye başladığı dinin adı İslam’dır. En son gönderdiği dinin adının da İslam olduğu gibi. Adı İslam olan bu dinin bazı temel prensipleri ...

Devamı »

RAMAZAN AYI VE GIYBET

gıybet

‘’Her mağlubu kınamayınız. Siz daha her savaşı görmediniz’’ Başkaları hakkında konuşmaya başlamadan önce kendimiz hakkında konuşmaya başlamalıyız. Göreceğiz ki,  bir başkası için söylemeyi düşündüğümüz sözlerden geriye hiçbir şey kalmayacak. İşte bu ay Rabbani bir terbiye okulu olan Ramazan ayı. Müslümanlar Yüce Rablerinin emri gereği belirli saatler içerisinde aç kalarak aç ve kimsesiz bi çare kimselerin ne hissettiklerini anlamaya çalışacaklar. Anlayanlarımız ...

Devamı »

KUR’AN DA ELÇİNİN MİSYONU VE SON ELÇİNİN KONUMU

320-klndm

İslam fıtrat dinidir. Bu nedenle Allah dinini İlk günden beri değiştirmediği eşyanın tabiatı ve insanın fıtratı üzerine bina etmiştir. Bu fıtrata hitabeden yasalarda bir değişme olmadığı gibi; gönderilen Elçilerin şahsi özelliklerinde ve görev ve yetkilerinde de bir değişiklik olmamıştır. İnsan, kendisine verilen fıtratın bir sonucu olarak, yaratılmışların özelliklerine bakarak, yaratıcının varlığına ulaşabilme imkânına sahiptir. Ancak yaratanın kendisinden ne istediğini, ona ...

Devamı »

ABD’NİN PKK/PYD’Sİ “MÜSLÜMAN KÜRTLER”İN NESİ OLABİLİR Kİ?

esed_pyd_icin_bugun_ozerklik_ilan_edecek_h4114

Küresel ve bölgesel düzlemde yeni denge arayışlarının devam ettiği bir vasatta “terör” ve “terör örgütleri kendilerine alan bulabilmekteler. Böyle bir dünyada söylem olarak “terörü lanetlediklerini; “küresel terör” ile mücadele ettiklerini iddia edenler tam tersine, sahip oldukları “kaba güç” e yaslanarak” terörü bir savaş yöntemi olarak kullanmaktan çekinmemekte. Hatta kendilerinin besledikleri/lojistik destek verdikleri terör örgütleri ile “işbirliği” ve/veya “yeterince mücadele etmedikleri ...

Devamı »

ZAMANIN GÜNLÜĞÜ

BULUT

Mavi melekler yoktu artık. Gökyüzünün namahrem ikliminde, kıyamet vaktini bekleyen bir masaldı onlar artık. Bulutlar alan bulutlar saklayan, kirlenmiş sabah yıldızı zamanlarında çıkardı gökyüzüne, irem bahçesinde yıkanmış bulutlar arardı, saklardı bulutları bebek ağlamalarına, akıl bir varsayım olarak dururdu bilginin çağdaş kapısında. Bulutlar alır bulutlar satardı. I Gökyüzünde bir göçmen kuş gibi dolaşırdı, bazen, yıldızlar ile günlerce sarmaş dolaş olur, saatlerce ...

Devamı »

İLAH OLMA SERÜVENİ (!) “Seyri suluk”

TASAVVUF

 İspatı mümkün olmayan bilgi kaynakları (keşif ve ilham) ile dilediği şeyi dilediği şekle dönüştürmekle aday şahsın zerre kadar etkilenmedik yerini bırakmazlar. “Evliyalık” ve “Ermişlik” inanışının rabıta ile ilişkisi, Tarikatların temel felsefesini oluşturur. Çünkü şeyhi, müridin kalbine, yüce, masum ve yanılmaz bir kişi, “Himmet”, ”Bereket” ve ”Tasarruf” sahibi bir ”Evliya”, olarak kazıyan araç rabıtadır. İlah olmaya ilk adım “Seyri suluk” ile ...

Devamı »

İYİLİĞİ EMRETME KÖTÜLÜĞÜ NEHYETME BAĞLAMINDA MUHALEFET

Hamkari..

… hangi makamda ve sıfatta olursa olsun, adaletle hükmetmeyen her baskıcı zalime karşı çıkmak, muhalefet etmek, Ona karşı örgütlenmek ve Allah’ın hükümlerini hatırlatarak uygulamaya davet etmek önemli bir ibadettir. Geleneksel düşünce, bu ayetten yola çıkarak “yöneticiye itaat etmek farzdır” şeklinde bir mantık geliştirmiş ve muhalefet fikrine kapıyı kapatmışsa da; aslında tam tersine bu ve benzeri ayetler, Allah’a, Resulüne ve sadece ...

Devamı »

PEYGAMBER NEDEN ŞİKÂYETÇİ OLACAK?

2-ve-3-eski-kuran

Allah bütün elçilerinden sadece kendilerine indirilenlere uymalarını veya gönderilenlere sımsıkı sarılmalarını onlardan şiddetle istemiştir. Gönderilen hiçbir elçi bu uygulamanın dışında bırakılmamıştır. Son örnek olması açısından Hz. Muhammed( as.)  Üzerinden konuyu şu ayetler ile örneklendirmeye çalışalım. “ Ey Muhammed! Öyle ise sana vahye edilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kuran,  sana ve kavmine bir öğüt ve ...

Devamı »