Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kanuna aykırı iş yapmıyoruz
17 Mayıs 2010 / 18:15
NOKTA - 3 Mart 1985

Kadirilik ve Rıfailik ülkemizde yaygın İslâmi ekoller. Galip Kuşçuoğlu da bu iki tasavvufî kolu müştereken temsil eden bir kişi. Kuşçuoğlu Nokta'nın sorularını yanıtladı.

 

Nokta: Tekke ve zaviyeler 1925'te kapatıldığı halde tarikat olarak varlığınızı nasıl korudu­nuz?

 

Kuşçuoğlu: Şu andaki durumumuzu tarikat diye adlandırmak yanıltıcı olur. Çünkü tarikat için tekke hayatı gerekir. Bizde ise böyle bir şey yoktur. Tasavvuf ekollerini yaşatmaya çalışıyoruz o kadar. Bunun da yasaklarla ala­kası yok.

 

Nokta: İslam dini Tanrı ile kul arasında aracı kabul etmezken ta­rikatların işlevi ne?

 

Kuşçuoğlu: Önce tarikat keli­mesinin korkulacak bir yanı ol­madığını söylemeliyim. Tarik, yol demek. Kat da katetmekten geli­yor. Böyle olunca herkesin bir ta­rikatı var. İnançsızların da, put­perestlerin de, Hıristiyanları'nda... İnsanlık var olduğundan beri tarikat var. Amaç hedefe git­mek. İslam tarikatlarının amacı, tabii ki Allah'a varmak. Aslında her yol Allah'a varır. O'ndan baş­kasına varan yol yoktur. İnançsız­lar O'nun gazap sıfatlarına, iman edenler Rahman sıfatlarına varır­lar. Neticede varılan O'dur. Ta­rikatlar bu yollardır. Bir yere gi­derken geçtiğimiz yol aracı değil­dir. İnsanı müşkülden kurtarır. İslam velilerinin izinden gitmek de olsa olsa kolaylık verir.

 

Nokta: Peygamber hayattayken tarikatler yoktu ama.

 

Kuşçuoğlu: Elbette. Gerek yoktu çünkü. Hal de hakikat de ortadaydı. Tarikatlar sonradan çok farklı görüşlerle ortaya çıkmadılar zaten. Birinin ak dediği­ne diğerinin kara dediği görülme­di. Okumuş yazmış, aydın insan­larımız konuyu araştırmadıkların­dan yanlış zanlara sahip oldular. Zahiri ilim erbabı ile batınî ilim erbabının gerçekte birarada olma­sı gerek. Ama bu şimdinin mese­lesi değil asırlardır karşılıklı çekin­genlik sürüyor.

 

Nokta: "Meşayih" denilen ki­şiler ve etraflarında toplananlar ne yapıyorlar?

 

Kuşçuoğlu: Sohbet. Bunu hu­kuki sıkıntıdan dolayı söylüyor değilim. Geçmişte de böyleydi çünkü. Sonra zikir. Yani Allah'ın isimlerinin tekrarlanması var. Herkes tek başına da yapabilir bunu. Kelime olarak anmak ma­nasına geliyor zaten. Allah 'Anın ki, ben de sizi anayım..' diyor. İlahilerin okunması ise musikî fa­aliyeti.

 

Nokta: Laik devlet yapısı için­de tasavvufî ekoller nasıl yer bulacak?

 

Kuşçuoğlu: Biz cumhuriyet re­jiminin muhalifi değiliz. Öyle gös­terilme gayretleri varsa da bu doğ­ru değil. Vatanımızı kurtarmış, devletimizi korumuş insanlara karşı olmamız da insafsız, izansız bir kötü niyet ifadesidir. Dergâh­lar Atatürk ve Anadolu hareketi­ne canıyürekten katıldılar. Ata­türk'ü mehdî ilan etti bazıları.

 

Nokta: Atatürk kendisine son derece yardımcı müesseseleri mi kapattı yani?

 

Kuşçuoğlu: Yeni bir rejim ku­ruluyordu. Her şeyin yerli yerine oturması gerekliydi. Açık söyle­mek gerekirse bazı menfi emare­ler de vardı. O yüzden dergâhla­rın muhalefet merkezleri olabile­ceği kanaatiyle kapatılması karar­laştırıldı. Ayrıca bir kısmının son zamanlarda maksattan uzaklaştığı da gerçek.

 

Nokta: Ancak şimdi de bazı tepkiler var..

 

Kuşçuoğlu: Biz devlete, kanun­larına aykırı bir şey yapmıyoruz. Zaten devletten bir şey saklamak mümkün değil. Ama gizlilik bazı kötülükler yapılması sonucunu doğuruyor. Ahalinin inancını şah­si menfaati için istismar eden in­sanlar çıkıyorlar maalesef. Onla­rı devlet takip ediyor. Ama kamu­oyunda uyandırdıkları intiba bizi üzüyor.

DİĞER HABERLER
YAZARLAR
Haberler
Kavram
Ercümend Özkan
POSTA LİSTESİ
Foto Galeriler
Video Galeriler
HAVA DURUMU
Ankara
4 / 13 °C
Hakkari
-7 / 10 °C
İstanbul
13 / 18 °C
İzmir
13 / 18 °C