Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Müslüman Katliamı İngiltere’nin Mirası!”
12 Mayıs 2010 / 12:41
Güneş – 25 Şubat 1983

HİNDİSTAN'DAKİ KANLI OLAYLARIN KÖKÜ 80 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

    Yüzyılın başında, bölgeyi sömüren İngiltere, 'Böl ve Yönet' politikası uyarınca Assam'a göçmenlerin gelmesini teşvik etti. Bugün, bini aşkın kişinin ölümüne neden olan gerginlikleri, İngiltere'nin 80 yıl önceki politikasına bağlayanlar arasında İngi­liz gazeteleri de var.

    İngiltere'nin miras bıraktığı kötü nüfus yapısı üze­rine kurulan Hindistan'da hükümetler etnik ger­ginlikleri çözüme kavuşturacak girişimlerde bu­lunmadıkları gibi konuyu bir politik sömürü aracı olarak da kullandılar. Göçmenlere oy deposu ola­rak bakan Gandi'nin sorumluluğu büyük.

 

Dış Haberler Servisi Hindistan'ın 22 eyaletinden biri olan Assam'da bin kişiyi aşkın insanın toplu halde öldürülmelerinin yankıları sürüyor. Assam'a yerleşen göçmenlerin oy verme haklarına karşı çıkanların gerçekleştirdikleri toplu kıyımın gerçek nedeninin büyük ölçüde İngil­tere'nin mirası olduğu çeşitli İngiliz yayın organların­ca belirtiliyor.

 

Londra'da The Guardian gazetesinde konu ile il­gili olarak yayınlanan bir yorumda, son birkaç yılın ürünü imiş gibi gösterilen sorunun 80 yıl önce İngil­tere'nin bölgeye ilk göçmenleri getirmesi ile başla­dığı belirtiliyor. Gazete. Hindistan'daki sömürge komiserlerinin Assam'ı yönetmek üzere Bengallileri, çay bahçelerinde çalıştırmak üzere dağlı göçebeleri, işlenmeyen verimli toprakları işlemek üzere Doğu Bengal'den Müslüman köylüleri getirdiğini vurgulu­yor. Bengallilerin yönetime getirilmelerinin İngiliz sömürge politikasının en temel özelliğini, «böl ve yö­net» politikasını vurguladığına değişik kaynaklar ta­rafından dikkat çekiliyor.

 

İngiltere'nin göçmen getirme politikasının başlan­gıcından yirmi yıl sonra bölgede görülen gelişmeden hiç pay almayan kesim Assamlılar oldu. Assamlıların elindeki toprak miktarı giderek azalırken, nüfus içindeki oranları da aynı eğilimi gösterdi. Bu gelişme­ler, geçtiğimiz günlerde yaşanan kanlı olayların büyük ölçüde hazırlayıcısı oklu. 1950 yılında yönetici Bengalliler ile Assamlılar arasında çıkan kanlı çatışma­lar sonrasında, Müslüman Bengalliler, dillerini değiş­tirerek Assam dilini kullanmaya başladılar ve görü­nürde de olsa Assamlıların nüfus içindeki oranı art­tı. 1971 yılında Bangladeş'in kurulmasından sonra, Assam veni bir göçmen akınına uğradı. Doğu Bengal'i Müslümanların bölge nüfusu içindeki payları artma­ya başladı. Şu anda Assam'ın 20 milyon nüfusu için­de Assamlıların sayısı 12 milyon, Yerli halkın kanlı bir toplu kıyımla sonuçlanan tepkisi büyük ölçüde buna bağlanıyor.

 

HİNDİSTAN YÖNETİMLERİ TOPLU KIYIMDAN SORUMLU

 

İngiltere'nin, bölgenin nüfus yapısını değiştirme­ye yönelik ilk girişimleri ile atılan düşmanlık tohum­ları, Hindistan yönetiminin yaraları sarmak yerine, oy avcılığı yapması yüzünden bugün yeşerdi. Kısa bir süre dışında hep Hindistan'ın başında kalan Kongre Partisi'nin ve bu partinin kadın lideri İndra Gandi'nin yaşanan kanlı olaylarda sorumluluğu oldukça fazla. Göçmen Müslümanların sorunlarını çözümle­meye çalışmak yerine, sorunları körükleyen Kongre Partisi, kanlı olaylara neden olan seçimlerde göçmen­lerin oyları ile bölgede çoğunluğu sağladı.

 

Tüm etnik sürtüşmelerde olduğu gibi, sorunların çözümünü engelleyen en önemli unsurlardan biri, grupların birbirlerine duydukları güvensizlik. Tarih içinden gelen ve İngiltere'nin sömürgecilik dönemin­den miras kalan bu sorunun çözümünün çok güç olacağı ve uzun süreceği gözlemciler tarafından ileri sürülüyor.

 

ESKİ SÖMÜRGELER SÜREKLİ ÇIBANBAŞI

 

Batı Avrupa ülkelerinin bugünkü gelişmişlik dü­zeyine ulaşmalarında büyük payı olan, bugünün ge­lişmekte olan ülkeleri eski sömürgeler bozuk etnik yapılarından kaynaklanan iç çatışmaları yaşıyorlar. 'Böl ve Yönet' politikası uyarınca, sömürge ülkeleri­nin nüfus yapılarını alt üst eden İngiltere, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi eskinin sömürgeci ülkeleri bugün pek çok ülkenin yaşadığı etnik çatışmaların sorumlusu durumunda. İngiltere'nin sömürgesi olan bölgeler ve ülkeler kaynıyor:

     Hindistan - Pakistan sürtüşmesi,

      Hindistan içinde Hindular ile Müslümanlar ve diğer gruplar arasındaki çatışmalar,

      Sudan'da kabileler arasındaki kanlı çatışmalar,

      Orta Doğu'da yıllardan beri çözülemeyen dü­ğüm, Filistin sorunu büyük ölçüde İngiltere'nin başlat­tığı ve çözümlenemeyen ve hâlâ çözülememiş sorun­lar arasında.

İngiltere'nin dışında Fransa, Hollanda, İtalya, İs­panya ve Belçika'nın tohumlarını attığı, uzun süre çözülememiş sorunların bulunduğu bölgeler de şun­lar:

     Çad (Fransa)

     Batı Sahra (İspanya)

     Vietnam - Laos - Kamboçya (Fransa)

     Yeni Gine (Hollanda)

     Somali - Etopva (İtalya)

     Burundi (Belçika)

DİĞER HABERLER
YAZARLAR
Haberler
Kavram
Ercümend Özkan
POSTA LİSTESİ
Foto Galeriler
Video Galeriler
HAVA DURUMU
Ankara
0 / 10 °C
Hakkari
-4 / 11 °C
İstanbul
12 / 16 °C
İzmir
9 / 18 °C