Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Paşa, Paşa’yı fişlemiş!
26 Kasım 2010 / 06:14
Tümgeneral Bülent Dağsalı üstlerini fişlemiş ve terfiler de bu fişlemelere göre gerçekleştirilmiş. Yeni Aktüel’den Tuncay Opçin’in hazırladığı haberde Tümgeneral Dağsalı’nın fişleme bilgilerine de yer veriliyor.

Yeni Aktüel’in haberi şöyle:

Gün geçmiyor ki gazetele­re bir fişleme haberi düşmesin. Kurban Bayramı öncesinde Milli Güvenlik derslerine giren öğretmenlerin bulundukları okullarda yaptıkları fişlemeler basına yansıdı. Bundan önce ise dernekler, basın mensupları, okullar ve yurtlarla ilgili yüzlerce fişleme haberi yayınlanmıştı. Ancak bu fişlemelerin hiçbirisi Bülent Dağsalı'nın yaptıkları kadar cüretkâr olmadı.

Bülent Dağsalı, cumhuri­yet tarihinde bir ilke imza attı; üstlerini fişledi. Tümgeneral rütbesindeki Dağsalı'nın fiş­ledikleri arasında günümüzün kuvvet komutanları orgene­raller Erdal Ceylanoğlu ve Necdet Özel de var. Dağsalı bu fişlemeyi Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Baş­kam olduğu, 2006-2008 yılları arasında gerçekleştirmiş.

Dağsalı, kendi el yazısı ile hazırladığı fişleme notlarında tümgeneral rütbesinde 14 su­bayı ve altı korgenerali kayıt altına almış. Fişlemelerde en ilginç nokta, fişlenenler hakkında düşülen notlar. Bazı ge­neraller için "Ermeni kökenli", bazısı için "yetim", bazısı için de "lenf kanseri" diye notlar dü­şülmüş. Terfilere bakıldığında Dağsalı'nın fişlemelerin oldukça etkili olduğu gözüküyor. Çünkü Dağsalı'nın "işi bitti" dediği isimlerin hiçbirisi terfi edemedi, işte skandal fişlemenin detayla­rı...

Ne dediyse o oldu

Emekli Genelkurmay Baş­kam Org. İlker Başbuğ'un Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde Bülent Dağsalı tuğ­general rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı'ydı. Dağsalı işte bu dönemde fişleme kayıtlarım ha­zırladı. Dağsalı rütbesi oldukça düşük olmasına rağmen altı kor­generali fişledi. Bu korgeneral­ler Erdal Ceylanoğlu, M. Ethem Erdağı, Necdet Özel , Abdullah Cahit Sarsılmaz, Metin Yavuz Yalçın ve Saldıray Berk'ti.

Dağsalı kendi el yazısı ile hazırladığı fişleme kayıtlarında "Erdal Ceylanoğlu" isminin kar­şısına "Kesin" diye yazmıştı. Bu ifade Ceylanoğlu'nun mutlaka yükseleceği anlamını taşıyordu. Erdal Ceylanoğlu gerçekten de Dağsalı'nın kayıtlarda belirttiği gibi sorunsuz bir şekilde korge­nerallikten orgeneralliğe terfi etti. Şimdi Kara Kuvvetleri Ko­mutanı.

Dağsalı'nın listesinde Cey­lanoğlu'nun ardından M. Ethem Erdağı'nın ismi var. Erdağı'nın adının karşısına "İşi bitti" notu düşülmüş. Afganistan'daki ulus­lararası kuvvette görev yapan Türk birliklerinin komutanı Erdağı'nın başı bir yolsuzluk soruşturması yüzünden derde girmişti. Daha önce görev yap­tığı Elazığ'da yaşanan yolsuzluk olayı Erdağı için yolun sonu olmuştu. Erdağı'nın adının ka­rıştığı yolsuzluk dosyası basında yer almış, Erdağı bu olaydan dolayı yargılanmıştı. İşte tam bu dönemde Dağsalı, Erdağı'nın isminin üzerini çizmişti. Fişle­me kayıtlarının üç numarasında Necdet Özel var. Son yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı­nın kilit ismi olan Özel'in kar­şısına Dağsalı "Muhtemel" diye yazdı. Bu not Özel'in yükselme ihtimalinin yüksekliğine işaret ediyordu. Gerçekten de Özel önce orgeneral oldu. Ardından da bu yıl yapılan Yüksek Aske­ri Şura toplantısında Jandarma Genel Komutanlığı'na getirildi. Ancak Özel'in bu göreve gel­mesi bir dizi krizin ardından gerçekleşti. Çünkü İlker Baş­buğ, Özel'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teklif etmişti. Jandarma Genel Komutanlığı için ise önce Hasan Iğsız'ı, ar­dından da Aslan Güner'i teklif etmişti. Ancak Iğsız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın. As­lan Güner ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vetosuna takıl­dı. Eğer Özel görünüşte oldukça parlak ve önemli bir görev olan Kara Kuvvetliği Komutanlığı'na getirilmiş olsaydı, iki yıl sonra emekli olacaktı. Oysa askeri çevrelere göre İşık Koşaner'den sonra Genelkurmay Başkanlığı Özel'in hakkıydı. Sonunda bu­lunan formülle Özel bir yıllığına Jandarma Genel Komutanlığı'na getirildi. Böylece Özel'in önü kapanmamış oldu.

"Babası Ermeni kökenli"

Fişleme kayıtlarında Özel'in hemen ardında Abdullah Cahit Sarsılmaz var. Sarsılmazla ilgi­li Dağsalı herhangi bir yorum yapmayıp, sadece kısa bir not düşmüş; "Emekli Orgeneral Faruk Gürler'in damadı." Fişlenen beşinci korgeneral Metin Yavuz Yalçın için "Gayrimeşru ilişki­si var" yazılmış. Ancak bu isim hakkında da detaya girilmemiş.

Kamuoyunun son dönemde yakından tanıdığı Saldıray Berk için ise Bülent Dağsalı "Hakkın­da yolsuzluk iddiaları var" fişini yazmış. Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine getirilen Berk, birkaç ay öncesine kadar Üçüncü Ordu Komutanı'ydı. Erzincan'da görev yapan Berk hakkında oğlunun çalıştığı fir­ma ile ilgili yolsuzluk iddiaları gündeme gelmişti. Berk aynı zamanda Erzurum özel yetkili cumhuriyet savcılığının hazırla­dığı "Elazığ Ergenekon" iddia­namesinin bir numaralı sanığıy­dı. Bu yüzden ordu komutanlığı görevinden sonra "kızak" ka­bul edilen Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na getirildi.

Dağsalı altı korgeneralin ardından 14 tümgenerali fişledi. Hulusi Akar, Ümit Şahintürk, Aydemir Cülcüloğlu, Ahmet Turmuş, Muzaffer Cengiz, Zekeriya Öztürk, Emin Cihangir Akşit, Galip Mendi, Sabri Demirezen, Nuri Ali Karababa, Necdet Soyer, Naci Beştepe, Mustafa Korkut Özarslan ve Abdullah Yaşar Cihansız, Bü­lent Dağsalı'nın ağına takılan isimler.

Tümgenerallerin akrabalık ilişkileri, sağlık durumları tek tek not edilmiş. Bazısı için karısının durumu, bazısı için de meslekte­ki davranışları kayıt altına alın­mış. Fişleme kayıtlarında ismi geçenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var. Bunlar arasında en meşhuru hiç şüphesiz Galip Mendi.

 

Ergene­kon Davası'nın tutuklu sanıkları arasında yer alan emekli Jan­darma Genel Komutanı Org. Şener Eruygur ile emekli Birin­ci Ordu Komutam Org. Hurşit Tolon'u ziyaret etmesiyle gün­deme gelmişti. Mendi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk Barış Gücü'nün komu­tanlığını yapmıştı. Mendi'nin adı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili basma yansımıştı.

 

Bülent Dağ­salı, Galip Mendi için "Hasta Lenf kanseri" notunu düşmüş. Hastalığı yüzünden fişlenen bir diğer isim ise Nuri Ali Karaba­ba. Onun da isminin karşısında "Kalp hastası" notu var. Ancak tümgeneraller arasında en ilginç kayıt Emin Cihangir Akşit için düşülmüş: "Muhtemel-Babası Ermeni kökenli".

 

Yükselme ih­timali yüksek olanlar için "muh­temel" kaydım düşen Dağsalı, Akşit'in önünün açık olduğunu düşünüyor. Ancak Dağsalı'ya göre Akşit'in büyük bir kusu­ru var: Babası Ermeni kökenli. Akşitgibi akrabaları yüzünden üzen çizilen bir diğer isim Ümit Şahintürk için "Akrabaları örgüt yandaşı" kaydıtutulmuş.Diğer paşalar için de üç aşağı-beş yukarı aynı kayıtlar var.

Sürekli sivilleri fişleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ilk defa büyüteci kendi üzerine tutmuş. Sonucunda da çok tartışmalı sonuçlar ortaya çıkmış. Ancak bir nokta var ki çok dikkat çekici: Bülent Dağsalı’nın fişlemeleri “birilerinin” çok dikkatini çekmiş. Çünkü hakkında olumsuz not düşülen hiçbir isim yükselmeyi, bir üst rütbeye çıkmayı başaramamış...

DİĞER HABERLER
YAZARLAR
Haberler
Kavram
Ercümend Özkan
POSTA LİSTESİ
Foto Galeriler
Video Galeriler
HAVA DURUMU
Ankara
0 / 10 °C
Hakkari
-3 / 11 °C
İstanbul
12 / 16 °C
İzmir
9 / 18 °C