Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İslami Hareketin dili-I
13 Eylül 2010 / 19:44
Dünya Bülteni tarafından İslami Hareket üzerine yapılmış önemli bir tartışmayı alıntılıyoruz. İslami hareketin kavramsal boyutunu oldukça güzel yansıtan bu röportajdan dolayı Dünya Bülteni’ne kendi adımıza teşekkür ediyoruz.

İslami Hareketin dili-I

Çiğdem Aktı-Dünya Bülteni-Haber Merkezi

Bu hafta, geçtiğimiz günlerde Dünya Bülteni'ni ziyaret eden Kuzey Amerika'nın önde gelen Müslüman düşünürlerinden ve dava adamlarından Çağdaş İslam Düşüncesi Enstitüsü Başkanı Muhammed El-Asi ve Crescent dergisi Yayın Yönetmeni Zafar Bangash ile yaptığımız sohbetin ilk bölümünü yayınlıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yüzbinlerce müslümana ulaşan, yılmaksızın yıllardır İslam davası için mücadele veren El Asi ve Bangash, sıcak bir Ramazan gününde yaptığımız bu sohbette çarpıcı, düşündürücü, umut verici ve endişelendirici bir dizi açıklamada bulundular.

İslami hareket anlayışı ile başladığımız ve müslümanların batılı kavramların dışında, Allah'ın mesajını Kuran'a geri dönerek yeni bir dil oluşturmaları gerekliliği üzerine devam eden konuşmada, El-Asi'nin yazdığı 10 ciltlik ilk İngilizce tefsir de ele alındı.

El Asi ve Bangash, siyasi platformda seslerini duyuramayan müslümanların "sistemin dışına çıkmasının" seçeneklerden biri olduğunu savunuyor.

Sohbetin ilk bölümü bugün okuyucularımızla buluşuyor. İkinci bölümde ise El Asi ve Bangash'ın "çökmek üzere olan bir imparatorluk" olarak niteledikleri ABD'den ve "Bush'tan daha neo-con bir hükümetle yönetilen" Kanada'dan müslümanların bugünkü durumunu ve gelecekle ilgili düşünceleri yer alacak.

Kuzey Amerikalı iki dava adamının, küreselleşen dünya ve medyadaki İslam sunumunun oluşturduğu kirlilikle mücadele önerileri de ikinci bölümde sizlerle olacak.

Dünya Bülteni: İlk olarak İslami hareket kavramı hakkındaki görüşlerinizi sormak istiyorum. Bu kavram hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl tanımlardınız?

bangash.jpg

Zafar BANGASH: Eğer İslami hareketin köklerine dönmek isterseniz, ilk İslami hareket liderinin Sevgili peygamberimizden başkası olmadığını söylemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü, İslami Hareket esas olarak Müslümanların bu dünyada Allah'ın yasalarını hakim kılmak için sürdürdükleri harekettir. Bu yüzden biraz daha geri gidersek, bütün peygamberlerin İslami hareketlerin liderleri olduğunu söyleyebiliriz. Tek fark, tüm peygamberlerin dünyada Allah'ın yasalarını hâkim kılmak için gereken halkın desteğini almayı başaramamış olmasıdır. Bu nedenle en başarılı İslami hareketi Hz Muhammed (SAV) önderliğinde görüyoruz. Bu örnek bize İslami hareketin tanımını ve kökenlerini ve yöntemini verir.

İslami hareket açık bir sistemdir, bir siyasi parti değildir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Müslümanların pek çoğunun kafası bu kavram konusunda karışık. İkincisi, İslami hareket bir İslam devleti kurma mücadelesi verme hakkına sahip olmalıdır. Peygamber bir hadisinde "Bir Müslüman ya bir İslam devletinde yaşar, ya bir İslam devletine ulaşmak için çabalar. Aksi takdirde ölümü cahiliye dönemi ölümü gibidir" diyor. İslami hareketin işlevi İslami devlet kurmak, yani Allah'ın güç ve kanunlarının bu dünyada tezahürüdür. İslami hareket budur.

Muhammed EL-ASİ: Evet, buna ekleme yapabilirim. "İslam" herkesin bildiği bir kelime... "Hareket" kelimesini de herkes biliyor. Birer sözlük anlamları var. Birlikte kullanıldıklarında, İslami hareket, genellikle kendilerini İslam ile tanımlayan halkların kaderlerini tayin etmek için gerekli siyasi iradelerini birleştirmeleri, sağlamlaştırmaları anlamına gelir. Bu nedenle, düşünce dünyasında ve siyaset dünyasında, başka hareketler, diğer ideolojiler ve diğer paradigmaları vardır. İslami olanı dünyadaki bütün toplumlarda işe yaraması beklenen bağımsız bir örnek.. Yaşadığımız zaman dilimi içinde, Müslümanlar yüzyıllar süren sömürgeci ve emperyalist güçlerin mağdurları oldu. Biz hala yüzyıllar süren bu sömürgecilikten ve emperyalizmden muzdaripiz.

Bu bağlamda, İslami hareket, doğrudan veya dolaylı olarak -bazı insanlar İslami harekete aittir ancak bunun farkında değildir- devlet inşası sorumluluğu dediğimiz şey için insanları bir araya getirme çabasıdır. Ve İslami devletin son hali, ki bu bir İslami hareketin sonucudur, o dönemin halkları ve o dönemin güçleri tarafından belirlenir. Bugünün dünyasında bazı insanlar "İslami hareketin bir sonucu olarak gelen İslam devleti nasıl bir şeydir? Solda mıdır? Siyasi sağa mı aittir? Yoksa ikisi arasında bir yerlerde midir?" diye soruyorlar. Ben İslami devletin dinamik bir tanımı olduğunu, keskin bir şekilde sol olarak konumlanamaz diye düşünüyorum, devletin topluma savaş ortamında müdahale etmesini gerektiren bazı durumlar ve onlara ait sonuçlar ortaya çıksa bile.

Bu tür durumlarda, eğer bugünkü siyasi terminolojiyi ödünç alırsak, sanırım bir İslam devleti her şeyden çok sola yakındır. Ancak, barış ve güvenlik zamanlarında, korunma içgüdüsü aşağıda olduğunda, İslam devleti bugün siyasi sağda olduğu düşünülen herhangi bir devlete benzeyebilir. Bu yüzden, ya burada ya da orada olmalı demek tehlikelidir, günün sonunda, bu karar içinde oldukları duruma uygun koşulları bulmakla sorumlu olan insanların işlevinin bir parçasıdır.

DB: Her ikinizde bir İslam devletinin herhangi bir İslami hareketin sonucu olması gerektiğine inanıyorsunuz? Peki, bugünün entellektüelleri, İslami hareketleri için gündemin ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bir İslami harekette yer alan ya da kendini ait hisseden insanların gündeminde ne olmalı?

BANGASH: Bence ilk olarak Müslüman aydınların kendi düşünce süreçlerini açıklığa kavuşturmaları, işe buradan başlamalarını gerektiğini düşünüyorum. Düşüncelerin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü biz, bize ait olmayan ve bizim için geçerli de olmayan batı terminolojisini çok takip ettik. Bununla öylesine boğulduk ki, bütününde İslam'ın mesajı ile teması kaybettik. Bu yüzden İmam El Asi bu tefsiri hazırlıyor, İslami kavramları, onların İslami toplum içinde kullanılması gerektiği gibi canlandırmak ve enerji vermek için...

Bir örnek vermek için, biliyorsunuz elbette, ondan (El Asi) ödünç almak istemiyorum, bu kavramlar ona ait, onun anlayışı ve ben bu anlayışı kabul ve takdir ediyorum. Örneğin, herhangi bir Kuran tercümesinin alır, "mümin ve Kafir" kelimelerin anlamlarına bakarsanız, mümin 'inanan', kafir ise 'inançsız' veya 'inanmayan' olarak yer alır. Bunlar anlamsız terimlerdir, kesinlikle hiç bir alakaları yok. Gerçekte bir mümin olarak yapmamız gereken Allah'ın bize ne söylediğini tam olarak anlamaktır. Ve bunu Kuran'ı daha yakından incelediğinizde daha iyi anlayabilirsiniz. Mekke'de nazil olan hiçbir surede Müslümanlara "Ya eyyuhellezine amenu "olarak seslenilmemiştir. Şimdi kendimize sormak durumundayız: Eğer bu ifade "Ey tüm iman edenler" anlamına geliyorsa, Mekke müminleri inanıyor muydu, Allah'a ve Peygamberine inanabilirler mi? Ve Kur'an onlar için mi gönderildi? Yoksa neden Allah onlara "ya eyyuhellezine amenu" olarak seslenmedi? Neden sadece ve sadece Medine'de bu ifade ile seslenildiler? Ne değişti?

Onlar Medine'ye geldiğinde, ve Peygamber (SAV) geldiğinde, Medine'deki hayatlarında radikal bir değişiklik meydana geldi: Bir İslam devleti Medine'de ortaya çıktı. Bunun anlamı, O dönemin İslami hareketi, Mekke'deki Müslümanlar, Allah'ın yasalarını tam anlamıyla topluma uygulama sorumluluğuna sahip değildi. Bu yüzden de, Allah oradaki müminlere "ya eyyuhellezine amenu" olarak hitap etmedi, "ya ehhuhennas" diyerek seslendi. Görüyorsunuz, ne zamanki Müslümanlar sadece Allah'ın hükümlerini kabul etmekle kalmayıp onları toplumda uygulamaya başladı, o zaman "Ey iman edenler" şeklinde muhatap alındı. Bu tür kavramlar bizim aklımızda netleştirmek zorunda olduklarımız...

Birçok Müslüman entelektüeller, siyasi partiler, demokrasi ve bir sürü şey hakkında kafa karışıklığı yaşıyor. Tabii ki, herhangi biri, bir Müslüman "demokrasi ile ilgili fikirlerimizi açıklığa kavuşturmamız gerek" dediğinde, insanlar "oh, İslam'ın demokrasi ile uyumlu olduğuna inanıyor musun" diye soruyor. Bunlar, bana göre, çok doğru sorular değil. Ve Müslümanların bu tuzağa düşmemesi gerek. Bununla kastettiğim, tabiî ki Müslümanlar bir diktatörlük olmaması gerektiğine inanıyor, tabiî ki insanların rızası olmalıdır. Ama insanların rızasının nasıl elde edileceği farklı bir soru.. Bize bunun sadece çeşitli siyasi partilerin faaliyetleri ile mümkün olacağı söyleniyor. Fakat bütün bu siyasi partiler nereden geliyor? Kuran'da sadece iki siyasi partiye referans vardır: Ya 'Hizbullah' ya da 'Hizbüşşeytan," başka bir şeyden söz edilmez. Kuran, solda veya sağda, ya da arada bir yerde bir parti olacağından bahsetmez.

Bu nedenle, Müslümanlar Kur'an ve sünnet ve Muhammed (SAV) 'in hayat anlayışları hakkında net olduğunda, batının kavramlarının hayatlarını organize etmesine güvenmek zorunda kalmaz. Müslüman dünyasında akıl karışıklığının nedeni, bir çok açıdan, bugün yaşadığımız ve benim iki kutuplu dünya değil, şizofrenik dünya dediğim şeyden kaynaklanıyor. Bir yandan, hayatımızda İslam'ı uygulamak istiyoruz, diğer taraftan İslam'ı batının araçlarını kullanarak hayatımızda uygulamak istiyoruz. Bu yapılamaz. Batılı araçlar bize İslam'ın toplumda uygulanması imkanı sağlamaz. Bu konuda açık olmak zorundayız. Sadece ve sadece, İslam'ı, onun kavramlarını, kendi terminolojisini net bir şekilde anlayarak bir İslam devleti kurmamız mümkün olacak.

Son bir not eklemek istiyorum. Biliyorsunuz, Kur'an'da "takva" kelimesi defalarca kullanılır. İngilizcede 'takva' ile eşdeğerde hiçbir kelime bulunmaz. İngilizce laik bir dil olduğu için, laik bir ortamda, Avrupa başta olmak üzere, dini bütünüyle hayattan ayrıştırarak evrimleştiği için.. Avrupa dini kendi korkunç tecrübeleri yüzünden hayattan müstakil kıldı. Onların kilise ile korkunç bir deneyimi var. Otomatik olarak İslam da dahil olmak üzere her din içinde aynı korkunç deneyim yaşandığını varsayıyorlar. Biz engizisyondan geçmedik, onlar geçti. Onlar kilise ile çatışma yaşadı, Reform hareketinden ve Aydınlanma denilen yoldan gitmesi gerekti. Biz böyle bir sorun yaşamadık, aynı yoldan geçmemiz gerekmez. Yani biz kendi kavramlarımızı açıklığa kavuşturmalıyız. Birinci olarak, batı kavramlarını terk et ve sonra İslam'ın hayatımıza orijinal bir şekilde uygulanabilmesi için bize neler sunduğunu görebilmek için Kur'an ve Sünnet'e geri dön.

DB: Batılı bir toplumda yaşayarak, ve batılılarla ya da batıda yaşayan müslümanlarla konuşurken, batının kelimelerini ve kavramlarını kullanmamak ne kadar mümkün? Kendi fikirlerinizi tanımlamak ve kendi dilinizi oluşturmak ne kadar kolay?

elasi.jpg

El-ASİ: Bu çok ilginç bir soru. Müslüman olmayanlara İslamın açıklanması iki şey gerektirir: Öncelikle, kullanılagelen Kuran-dışı, Arapça olmayan deyimler, kalıplar ve olumsuz yan anlamlarla yüklü dilden özgürleştirilmiş bir dil gerekiyor, şu durumda biz İngilizceden bahsediyoruz. Yani, İslam'ı Müslüman olmayanlara anlatmak üzere kendini donatan bir kişi, hedef kitleye karşı kullanacağı kelimelerin orijinal Kurani ve İslami anlamlarını taşıyan kelimeler seçme konusunda dikkatli olmalı. Bu yapılması gereken ilk şey. İkinci olarak yapılması gereken, yeni bir terminoloji oluşturmak için gerçek bir çaba olmalıdır. Bu ilk bölüm. İkinci bölüm ise, hedefteki dile, şu durumda bu İngilizcedir, İslami kelimeler tanıştırılmalıdır.

Zafar, 'takva' kelimesinden bahsetti. 'Takva' bizim açıklamak için ya yeni bir kelime üretmek zorunda olduğumuz-ki bu zorlaştırıcı olabilir- ya da 'takva' kelimesini kullanıp, her seferinde geniş bir şekilde açıklamak durumunda olacağımız kelimelerden biridir. Açıklayacağız, kuralları biz belirleyeceğiz ve sonra onu kullanmaya başlayacağız. Daha sonra terminolojideki diğer kilit sözcükler için de bunu yapacağız.

Şimdi, entelektüellik ile ilgili soruya geri dönmek istiyorum. Bence bu çok güzel bir soru, çünkü... Kısaca cevaplamak ve anlaşılır olmak istiyorum. Entelektüellik, bugünün dünyasında, cahilliğin karşıtı. Her ikisi de bizi hiçbir yere ulaştırmayan aynı şeye hizmet ediyor. Eğer bunu sağlık ile açıklamak istersek, insan vücuduna bakarsak, cahillik gıda yetersizliği gibidir. Bir beden, kendisi için gerekli olan gıdayı almadığı için ortadan kaybolacaktır. Bu cahilliktir. Diğer yandan, entelektüalizm obezite gibidir. Bir kişide ne kadar 'entelektüalizm' varsa, bedende de o kadar yağ var gibidir. Bu edenle hareket etmek zorlaşır. Yani, hem cahillik hem de entelektüalizm hareketi yok eder. Beni yanlış anlamayın, cahilliği övmüyorum ya da entelektüel çabaları yermeye çalışmıyorum, ya da bir şekilde cahilliğe prim vermiyorum. Hayır, hayır. Söylemek istediğim şey, İslam harekettir. Ve İslam'ın anlaşılması bir hareketin sonucudur; yüksek kulelerde, fildişi kulelerde ya da bazılarının "kahve devrimcileri" dediği insanların aktif beyinlerini çalıştırmasının sonucu değil.

İslam, eğer dünyaya özgün olarak sunulduğu gibi anlaşılırsa, Müslümanların İslam'ın sosyalleşmesi için gösterdikleri çaba sırasında karşılarına çıkan problemleri anlama sürecidir, Olan budur. Bu nedenle Kuran tek seferde bir yığın olarak indirilmedi. Allah, Kuran'ı önümüze tek seferde bir kitap olarak önümüze koyabilirdi. Daha sonra, Peygamberimizin önderliğinde İslam gerçeğini ortaya koymak için çalışma grupları kurulurdu, üniversiteler olurdu, bu entelektüalizm tüm hızıyla yaşanırdı. Fakat asla böyle olmadı. Gerçek insani durumlara değinen bir kaç ayetin indirilmesi ile süreç yaşandı. Ve bu insani durum düzeltildi, ya da çözüldü ya da uyum sağlandı, durum her neyse... Sonra bir başka düzeye, bir başka adımla geçildi. Yeni bir konu, yeni bir problem, bunu çözdüler. Bunu 23 yıl boyunca, içinde bulundukları şartların gerektirdiği kelimeler ve rehberliği Allah'ın gönderdiği kutsal kitabın rehberliğinde adım adım yaptılar. Ve bunu, Allah'ın peygamberinin liderliğinde, halkın talepleri bütünleşip kendi iradelerine sahip oldukları güne kadar yapmaya devam ettiler.

Biz şu anda neredeyse hareketimizi felç eden bir entelektüalizm sahibiyiz. Bugün, bazıları kendilerine alim diyen, diğerleri fukaha diye adlandırılan akademisyene sahibiz. Bugünün dünyasına ait sorunları ele alıyoruz. Birçok konu var, ekonomik konular, siyasi konular, askeri konular, finansal konular ve diğerleri... Yapılmak istenen, söyledikleri, "tamam, yoksulluk sorunumuz var, İslam dünyadaki yoksulluk sorununu nasıl çözecek?" Yoksulluk meselesi İslami olmayan sistemler tarafından yaratıldı. Kapitalist bir problem için İslami çözümler mi çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bu iş böyle yapılmaz. İslami cevaplar İslam toplumları için verilir. Bırakın toplumu yeniden düzenleyelim ve inşa ettiğimiz bu yeni İslam toplumu için İslami çözümler yayalım.
Bu bağlamda, bizim için İslami düşünce yürürlükte. Çoğu Müslümanın etkilendiği ya da bulaştığı gibi fildişi kule entelektüalizmi değil. Bu bir hastalık. Fakat bedenimizde yaşıyor. Bundan kurtulmalı, İslamın bulunduğu, ait olduğu, işe yaradığı alana, topluma inmeliyiz. Şimdilerde müftülerin ya da diğerlerinin verdiği fabrikasyon cevaplarla bu iş olmaz.

DB: İzninizle bu tefsir hakkında sormak istiyorum. İngilizce bir tefsir yazmaktaki amacınız, arkasındaki fikir nedir?

EL ASİ: Bunun için basit bir cevap var: Müslümanların ve Müslüman olmayanların, anlaşılmaya engel olan tüm kirlilik ve gürültüden uzak şekilde, orijinal ayetleri anlamasını sağlamak. Kur'an metnini bunlardan kurtarmak, dışarıdaki düşünen ve dinleyen dünyaya, Müslüman olsun ya da olmasın sunmak. Böylece "ne hakkında olduğunu" anlatabilmek...

Bugünün dünyasında İslam hakkında birçok soru var; İslam "barbarlık", İslam "terörizm", İslam tüm bu olumsuz propaganda... Bütün bunlar çözülmeli ve bunu çözmenin tek yolu var: Allah'ın mesajını, Allah'ın peygamberinin bize gösterdiği şekilde ortaya koymak. Bu bütün bunların ne ile ilgili olduğuna dair sorunuzun en basit cevabıdır. Eğer okursanız ve bu (tefsir) zihni açık olan, düşünen insanlar içindir; eğer sayfaları açanlar eksik, ya da işlevsel olmayan bir zihne, ya da basmakalıp düşüncelere sahipse, onlar buradan bir şey alamazlar. Açık kalple ve zihinle gelmeli ve söylenenleri anlamalılar. Düşünmeden hiçbir şey başarılamaz. Bu yüzden lütfen, çok sayıda Müslüman ve birçok kişi var ki, düşünmeyen, bu onlar için değil. Bu düşünenler içindir. Onlar, sayfaları çevirdiklerinde ve iyice düşündüklerinde, Allah (CC) bize anlattıklarını ve Peygamber'in gerçek hayatta, ter, gözyaşı ve kan akıtarak açıkladıklarını anlamaya başlar.

DB: Size de batılı bir toplumda yaşamak ve İslam mesajını aktarmak için yeni bir dil oluşturmak konusunu sormak istiyorum. Sizin düşünceniz nedir?

BANGASH: Ben ilk olarak batı toplumlarında Müslüman varlığının hiçbir tarihsel önceliği olmadığına dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz, tarihsel olarak Müslümanlar asla Müslüman olmayan toplumlar içinde itaatkâr özneler olarak yaşamaya gitmedi. Aslında, bu kolayca İslami değerlerden ve İslam ilkelerden uzaklaşmamızı yansıtmaktadır. İslam tarihine bakın: Müslümanlar diğer topraklara gittiğinde, bu iki nedenden dolayı oldu; Ya onlarla mücadele etmek ya da onlarla ticaret yapmak için... Tabii ki İslam'ın mesajı götürmek gibi bir üçüncü yönü de var. Ama oralarda itaatkâr özneler olarak yaşamak için asla. Müslümanlar için böyle bir şeyin tarihsel geçmişi olduğunu düşünmüyorum.

Şimdi, belki de son 50, 60, 100 yıldır, Müslümanların, kendi toplumlarından ayrılıp Müslüman olmayan toplumlar içinde itaatkâr özneler olarak yaşamak üzere göç ettiklerine tanık oluyoruz; çünkü kendi İslami toplumları öylesine zayıflamış ve yolsuz ve kirlenmiş durumdaki, oralarda normal bir varlık olarak yaşamak neredeyse imkânsız. Ve elbette göç eden Müslümanlar, öncelikle ekonomik nedenlerle gidiyor. Ama bunda da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla, Müslüman çoğunluklu toplumlarda yaşayan Müslümanlar, ister Türkiye, ister Pakistan ya da İran olsun, ellerindeki bir çok şeyi sorgulamıyor, çantada keklik görüyorlar. Çünkü zaten genel olarak İslami bir toplumda, en azından bir İslam kültürü etrafında yaşıyorlar. Fakat biz orada buna sahip değiliz. Ve düşünen birçok Müslüman çok çabuk bunun farkına varıyor, değerlerinin ve çocuklarının geleceğinin tehdit altında olduğunu hissetmeye başlıyor. Bir gerçek olarak biliyorum ki, her anne-baba, en azından bilinçli Müslüman ebeveynler, çocuklarının geleceği konusunda derin endişe duymaktadır. Bunu nasıl çözüyorlar? Kendi anlayışlarına göre, ki çoğu zaman ne yazık ki bu sınırlı bir anlayış, çoğu zaman çocuklarını bir mescit veya medrese ya da bir İslami merkeze gönderip, anlamını bilmeden Kur'an okuyabilmeleriyle İslam öğrettiklerini düşünüyorlar.. Ve çocukları Kuran okumayı bitirdiğinde, çocuklarına İslam'ı anlattıkları için çok mutlu olup büyük bir parti veriyorlar. Bunun dışında, İslam konusundaki anlayışları çok az...

Konunun başka bir yönü de şu: Bugün İngilizcenin evrensel bir dil haline geldiğini kabul etmek zorundayız, evrensel bir dildir. Geçmişte, beş ya da altı yüz yıl önce Arapçaydı, bugün değil. Bu yüzden, bizler sadece Müslümanlara değil Müslüman olmayanlara da herkesin anladığı bu dille mesajımızı aktarmalıyız. Burada oturuyoruz, ideal olan hepimizin Arapça konuşabilmesi.. Ancak siz Türkçe konuşuyorsunuz, ben Urduca, o Arapça... Yani, aramızdaki tek ortak dil İngilizce. Bu nedenle İngilizce dili ile iletişim kurmak zorundayız. Batıdaki Müslümanlar, bu tefsirde ve onun yaklaşımında ve açıklamalarında, öncelikle Kur'an mesajını ve daha sonra yaşadığımız şizofren hayattan bir çıkış yolu olduğuna dair bir teselli bulacaklar. Bu anlamda, ben, dışarıdaki Müslümanlarda içerde olanlardan daha fazla umut görüyorum.

Müslümanların cesaretini kırmak istemiyorum, mesela İran Müslümanları harika bir iş yaptı, Türkiye'de de büyük bir iş yapıldığını düşünüyorum. Fakat Pakistan'da yaşananlar konusunda çok derin bir üzüntü ve ızdırap hissediyorum. Orada bir İslam hareketi görmüyorum, tam anlamıyla bir karmaşa var orada. Toplum tamamen yozlaşmış. Bir çok sorun var ama İslami hareketlere "çözümün nedir" diye sorduğunuzda, "Seçimlere katılacağız, insanlar İslam istiyorsa, İslam için bize oy verecekler" diyorlar. İnsanların buna basit bir cevabı var. Bu duruma bakıp "yoksulluk içindeyiz, bürokraside yolsuzluk var, yolun her adımında önümüzde engeller var. Hangi parti ile bizim sorunlarımızı çözmek mümkün olacak, İslami parti mi laik parti mi? İnsanlar bürokrasinin laik olduğunu, tüm sistemin seküler olduğunu biliyor. O halde neden İslami partiye oy vereyim? Benim sorunlarımı çözmek için bürokrasiden kimseyi tanımaz. Polis oğlumu alıp hiçbir gerçek neden olmadan hapse attığında, onu dışarı çıkarmak için teşkilattan kimsesi yoktur. Yargı sisteminde hâkimlerin kulaklarına fısıldayacak kimsesi yoktur. Kim bunları yapabilir? Seküler elit, çünkü onlar sisteme bağlı. Bu yüzden laik partiler oy alır. Pakistan Cemaat-i İslami'deki sevgili kardeşlerim söyleyip duruyorum: "Eğer bu sistemin dışına çıkarsanız, ondan uzak durursanız, orada çok fazla karışıklık var ve insanlar eninde sonunda size gelmek zorunda kalacaktır. Sizin tek cevap olduğunuzu görecekler."

Pakistan'da ne zaman bir karışıklık olsa, seçenek ya askerdir ya da aynı sahtekâr, yolsuz sivil politikacılar grubu. Pakistan halkının durumunun fareler gibi olduğunu söylüyorum onlara: 'Bu kara kedi bize karşı korkunç ve bizi yemeye devam ediyor, hadi beyaz kediyi seçelim." Kedi, kedidir. Bir fareysen, seni yiyecektir. Yani siyah bir kedi ya da beyaz kedi seçilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Yapılması gereken bu kedi ve fareler kurtulmak için bir araya gelmek ve toplumun kontrolünü devralmaktır. Bu yüzden, Müslümanları kendi toplumlarının ve dışarıda neler olduğu konusunda kavramlarını açıklığa kavuşturmaya davet ederek, hayatlarını düzeltmek ve Allah'ın mesajına daha yakın olabilmek için gerekli değişiklikleri yapmaya başlamalarını umut ediyoruz.

DB: Sormak zorundayım. Sistemin dışına çıkmak derken bir çeşit devrimden mi bahsediyoruz?

BANGASH: Tamam, eğer sistem bir değişikliğe, barışçı bir değişikliğe müsaade etmiyorsa, bu bir devrim de olabilir, tabi ki kesinlikle olabilir, neden olmasın? Peygamber (SAV) örneğine bakalım, o ne yaptı? O bir devrim getirdi, fakat Mekke sistemdeki değişikliği kabul etmeyi reddetti, o da sistemden çıkmayı seçti, başka bir yere gitti, merkezini orada kurdu, sonra geri döndü ve onlarla sorununu halletti. Yani neden olmasın, yanlış olan ne? İran da bunun olduğunu düşünüyorum. Mısır örneğini inceleyelim. Mısır'daki sistem çöküşün eşiğinde. Ancak bu sistemde İslami aktivistler için kesinlikle yer yok. Hem de hiçbir yer. Öyleyse ne yapmalıyız?

Ben kişisel olarak onlar için tek seçeneğin bir devrim olduğuna inanıyorum. Biliyorsunuz Müslümanlar sık sık hoşgörüsüz olmakla itham olunur. Ama batı ve aracılarının dünyadaki en hoşgörüsüz insanlar olduğunu düşünüyorum. Hüsnü Mübarek karşısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir aday çıkmasına bile izin vermiyorlar. Nasıl daha hoşgörüsüz olabilirler? Bu yüzden, orada Müslüman için barışçıl değişim getirecek hiçbir alan yok, ne yapmalılar? Herhangi bir seçenek kaldığını düşünmüyorum.

Pakistan'a geri dönelim. İnsanlar çoğu zaman halk 'laik partiler'i seçiyor der bana. Onlara,"gidin ve Pakistan'da seçimlerin nasıl yapıldığını öğrenin" diyorum. Her aday seçim kampanyası için milyonlarca rupi harcar, ve bu tamamen Anayasa'ya aykırıdır. Aslında, Pakistan'daki seküler sistemin oluşturduğu Anayasa'daki iki madde, 62 ve 63. maddeler uygulansa, Meclis'teki vekillerden birinin bile orada oturmaya devam etmesi mümkün olmaz. Bu hükümler ne mi? Birincisi, kişinin dürüst olması gerekir, yolsuzluk yapmamalıdır; ikincisi ise İslami kurallara uymalıdır. Pakistan Parlamentosundaki bir kişi bile bu iki maddede yer alan niteliklere haiz değildir. Bütün Meclis, sahtekârlar, suçlular, katillerle dolu; aklınıza gelebilecek her türlü suçlu orada mevcuttur.

İktidardaki Pakistan elitlerinin özel hapishaneleri vardır. Kendi bölgelerinde kendilerine ait hapishaneleri bulunur. Şu anda Pakistan'da büyük bir sel felaketi olduğunu biliyorsunuz. Milyonlarca insan etkilendi.. Tabii ki doğal bir felaket, ancak aynı zamanda insanların neden olduğu bir afet yaşanıyor. Çünkü büyük kanallardan oluşan bir sistem var orada ve çeşitli yerlerde setler kurulu. Eğer, bir toprak ağası, hele de başbakan ya da bakansa, arazisini su basmasın diye setlerin yerlerini değiştiriyor, bu yüzden 30 bin kişi evsiz kalıyor. Bugün gerçekleşen budur. Böyle bir yolsuzluk ve ahlaksızlık var o toplumda. Burada insanların yapabileceği, seçeneği nedir? Nasıl bu bozuk insanlar değiştirilir?

Geçen yıl, Pakistan iktidar partisinin bir üyesi, televizyonda açıkça "neden rüşvet alıyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Rüşvet almak bizim hakkımız, biz bunun için seçildik!" Bunu, açıkça, televizyonda söyledi! Şimdi, nasıl daha yüzsüz olunabilir? Pakistan'ın, dünyanın en büyük sahtekârı, en büyük hırsızı olan yöneticeler var, İsviçre'de, İtalya'da, İngiltere'de karşı açılan davalar var. Milyarlarca doları nasıl kazanıldı? Bu insanlarla ne yapılır? Sıradan insanların bu sorunları çözmek için hiçbir seçeneği kalmadığında, devrimin tek çözüm olduğunu düşünüyorum.

 

Röportajın ikinci bölümü: İslami Hareketin dili-II

Bu yazıya toplam (3) yorum eklenmiştir.
ahmet durmuş
26 Eylül 2010 Pazar 11:43
islami hareketin dili
Röportajı okudum gerçekten çok memnun oldum. Bundan dolayı dünya bültenine teşekkür ederim. Bu tür girişimlerinin devamını beklerim. Adeta unutulmaya yüz tutmuş kavram ve konularımızı bize tekrar hatırlattı. Şahsım adına arkadaşlarımla derhal paylaştım. yani gidemin ilk sırasına bu konuyu aldık. tkrar teşekkürler.
zawa
13 Eylül 2010 Pazartesi 23:57
KURANIN DİLİ
evet toplumumuzun ve ne yazık ki bazı kendine müslümanım diyenlerin uzak kaldığı bir dil ikinci bölümü daha çarpıcı olacağından eminim
Abdi keçeli
13 Eylül 2010 Pazartesi 21:17
İlaç Gibi
Hani ilaç gibi derlerya öyle olmuş bu röpörtaj.Allah her ikisindende razı olsun gerçekten istifade etmemek elde değil ve kısa zamanda devamını bekilyoruz selam ile
DİĞER HABERLER
YAZARLAR
Haberler
Kavram
Ercümend Özkan
POSTA LİSTESİ
Foto Galeriler
Video Galeriler
HAVA DURUMU
Ankara
1 / 12 °C
Hakkari
-4 / 9 °C
İstanbul
12 / 17 °C
İzmir
13 / 18 °C