Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Nida'nın 140. Sayısı Çıktı
19 Nisan 2010 / 17:50
Nida Dergisinin 140. sayısı, “Dünden Bugüne Tarih Algısı” başlığı ile çıktı...

“İnsan için zaman üç boyutludur. Dün, bugün, yarın. Diğer varlıklar için ise tek boyutludur. O da bugündür, yani onlar bir zaman içindedirler. Tarih de zamanın çok boyutluluğundan doğar. İnsan için tarih bugüne değmekte olan dündür. Belki insan için öncelikli ve önemli olan 'bugün'dür. Ne var ki 'bugün'ün kurulması zamana üç boyutlu bakabilmeye bağlıdır. Yalnız 'şimdi' göz önüne alınarak sağlıklı  bir ferdi plan veya toplumsal bir gelecek planı yapılamaz." diyen Nida, şu kiritik noktaya dikkat çekiyor:

 

"Tarihsel olguların bir topluma gerçeklerin bizzat kendisiymiş gibi sunulmuş olması, insanları o noktada etraflıca düşünmekten uzak tutar. General de Gaulle'nin; "Meseleler halledilmez, onlarla birlikte yaşanır" sözü anlamlıdır. Yani yazılı tarihin yeni nesillere sunuluşundaki belli ideolojilere bağlı ustalık, ince siyaset hesaplarıyla da işlenince, gelecekle öyle sağlam bir inanç bağı ile bağlanılır ki, onun oluşmakta olan yeni kimlik ve şahsiyet dokuları üzerinde bırakacağı kalın tortuyu aralayabilmek nice on yıllar alacaktır, belki çok daha fazla. Hatta bu durum, yani tarihin yanlış yazımı bazen şahsiyet kabiliyetlerini öylesine perdeler ki, kendi ahlakî ilkeleriyle mücadeleye hevesli nesiller yetiştirir. Böyle bir tarih yazımının gerçeklere olan üstünlüğü onurlu bir üstünlük değildir ama yine de yollarımızı uzunca bir süre karanlıkta tutmaya yetecektir."

 

Ve tarihi malzemeye biçim vermenin bir vechesini teşkil eden 'siyasi tarih'in, kimliklerimiz üzerindeki etkisi azımsanmayacak öneme sahiptir kuşkusuz: ”Aslına bakarsanız, hangi şartlarda ve hangi alanda olursa olsun, insanoğlunun bu dünyada farkında olmadan yürüttüğü kayda değer görünen tek ciddi mücadelesi sadece bir kimlik mücadelesidir. Mesela tarihteki örneklerine bakarsanız, Napolyon, Stalin, Hitler, Theodor Herzl, Mahatma Gandhi gibi bir kaç örnekte bile onların kişiliklerinin toplumsal alana birbirlerinden ne kadar farklı, ama bizzat kendileri olarak yansıdığını görebilirsiniz. Romalı mağrur bir General’in halkını ezerek temsil ettiği züppelikle, Nureddin Zengî’nin, Tarık bin Ziyad’ın temsil ettiği kimlik aynı mıdır? Yetiştirildikleri irfan kaynağı sebebiyle onların kılıçlarından yansıyan pırıltının ışıması bile farklıdır. En küçüğünden en kapsamlı olanlarına kadar hayata ait bütün vak’aları hangi temsiller içinde ele alacağımızı, göstereceğimiz tepkileri, kabulleri ve reddiyeleri bu kalıpların bakışıyla göreceğimiz için, siyâsî tarih ve bu tarihin yapıcıları sizi aslında kim olduğunuz konusunda ikna edici yollara zorlarken, Kur’an-ı Kerîm de, kendisine âit anlatımıyla, düşünme kabiliyetini kullanabilenlere, yalancı duyguların esaretine düşmeden gerçek kimliklerinin ne olduğunu hatırlatmaya çalışır.

****

Nida Dergisi, “Müslümanların dünden bugüne tarih algısı nedir?” sorusunu dosya konusu yaparak, sorunun tespiti ve çözümü noktasında konuyu incelemeye açarak, gündeme taşıdı:

“Yaşananları; yanlı davranarak, taassuba, ideolojik saplantılara dayanak kılarak ve mitleştirerek ortaya koymanın sakıncalı olması kadar, onları araştırılmaya değer bulmayarak önemsizleştirmek, salt tefrikalar kaynağı olarak görmek, geleneğin dehlizlerine hapsetmek ve onu bir mezarlık mesabesinde görmek de en az o kadar sakıncalı ve kusurludur.”  

Tarih algımızın bizleri içinden çıkılamayacak kör bir noktaya sürüklememesi için önemli bir konuya dikkat çekiyor Nida Dergisi: “Tarihî malzemeler, bilgi ve belgeler, sağlam kimlikler oluşturmada bize çok mühim referanslar olabilecekken; tarihî kırılma noktalarını, İslam düşüncesinin oluşumunda temel ölçü noktaları kabul etmek, dünden bugüne çatışma ve bölünmeden başka bir miras bırakmamış, bırakmayacaktır da.”

Bir sorunun tespiti kabilinden yapılan bu arayışlara çözüm önerisi sunmayı, bunun gayretini taşımayı aslî sorumluluklardan biri olarak gören Nida, bu sorumluluğun yönlendiriciliğinde, bir takım sorgulamalarla tarihi anlamaya katkı sağlamayı hedeflemiş:

"Kimlik ve köken arayışları bağlamında tarih yazımının barındırdığı zaaflar, İslam tarihindeki kırılma noktalarının reel gözle okunması ve bugüne etkileri, tarih okumalarındaki zaaflar, tarihin aydınlatılmasının bugün açısından değeri, Kur’an kıssalarının “tarih ve ibret” perspektifinde irdelenmesi, tarih ilmine bir konu olarak siyer yazımı, adeta bir mezhepler tarih görünümü arz eden tarihî serüvenimizin irdelenmesi,  tarih boyunca din-devlet ilişkilerinin tarihin belirleyiciliğindeki rolü ve bugüne yansımaları..." 

Dergide yer alan bazı yazarlar ve yazı başlıkları şöyle: 

Kimlik Arayışlarında Tarih Yazımının Barındırdığı Zaaflar: Nurettin Özcan 

Nasıl Bir Siyer: Prof. Dr. İbrahim sarmış 

Doğu-Batı Ayrımı Sosyo-Politik Bir Tuzaktır: Zübeyir Yetik 

Röportaj: Mustafa Aydın ile Dünden Bugüne Tarih Algımız 

Kur’an Kıssalarında Tarihîlik ve Gayri Tarihîlik Meselesi: Doç. Dr. Mustafa Öztürk 

Siyere Yansıyan Tarih Algısı Üzerine Bir Değerlendirme: Mücahid Sağman 

Osmanlı-Cumhuriyet Modernleşmesinin Yapıtaşlarını Anlamak;Tunuslu Hayrettin Paşa ve Akvemü’l-Mesalik fi Ma’rifetu Ahvâli’l-Memâlik Adlı Eseri: Mehmet Ulukütük 

Kuran Akıl ve İnsan: Prof. Dr. Ramazan Altıntaş 

Zamana Damga Vuranlar: Altan Murat Ünal

İhtiyaçtan Artanı İnfak Etmek Ne Demek: Ömer Şevki Hotar

Zengin Olmayı İstemek: Ferda Kılınç 

Kimliği Belli Bir Şair; Metin Önal Mengüşoğlu: Asaf Emingil 

Çocuk Eğitimine Giriş Kapısı: Mustafa Ökkeş Evren 

Korku Toplumu: İdris Bilen

Nida Dergisi'ne ulaşmak için:

 

Tel: 0422 321 21 87

e-mail: nida_dergisi@hotmail.com

Bu yazıya toplam (1) yorum eklenmiştir.
maxpayna
21 Nisan 2010 Çarşamba 12:23
okunası dergilerden...
kendi gündemini oluşturması ile, birbirinden değerli ve önemli yazarları buluşturması ile ve kalitesi ile çok beğendiğim ve iktibas ile birlikte her daim tavsiye ettiğim kardeş bir dergidir.emeği geçenleri tebrik ederim rabbim emeklerini zayii etmesin.
DİĞER HABERLER
YAZARLAR
Haberler
Kavram
Ercümend Özkan
POSTA LİSTESİ
Foto Galeriler
Video Galeriler
HAVA DURUMU
Ankara
7 / 12 °C
Hakkari
-1 / 8 °C
İstanbul
8 / 16 °C
İzmir
10 / 17 °C