Anasayfa » KAVRAM

KAVRAM

LAİKLİK VE DEMOKRASİ

26586829-Business-man-finds-path-through-complicated-choices-and-confusing--Stock-Photo

İslâm, esasında Ruhban sınıfının bulunmaması sonucu laik(din adamı olmayan, ruhban sınıfına dahil) bulunmayanlarının da kendisinde bulunmadığı bir dindir. İslâm’da her insan, Rabbi olan Allah ile vasıtasız olarak muhatabdır. Allah kullarına şah damarlarından daha yakındır ki bir başka varlığın(insanın) bu araya girebilmesine imkân yoktur, bulunmamaktadır. Din adamı, yani Ruhban sınıfı olmayınca Ruhban olmayan bir sınıf da yoktur İslâm’da. Bu itibarla, Peygamber ...

Devamı »

“DEMOKRASİ, İNSANI HEVASINA UYMAYA YÖNLENDİRİR…”

657x289_7ab343d0-36bc-4d79-b4d3-b356c76a9ad5

Demokrasi insanı hevâsına uymaya yönlendiren yaşam biçimi­nin adıdır. İslâm ise insanın Allah’a, O’ndan gelen vahye teslim ol-muşluğunun ifadesidir. Ne araç olarak, ne de amaç olarak Müslüma­nın datasında bulunmaması gereken bir kirliliktir demokrasi. Kur’an, başından sonuna kadar insanı hevâsına uymaktan uzaklaştırıp vahye uymaya (teslime) yönlendiren kitabın adıdır. Ercümend Özkan yazılar İslâm toplum düzeninde aslolan, Müslümanların tevhid esası üzerine yükselen değerleri yaşatmasıdır. ...

Devamı »

SEÇİM

Seçim tuzağı

İslâm doğruluktur, doğruların dinidir. Benimseyenleri dosdoğru yapar. Eğriler İslâm olamazlar eğri kaldıkları sürece. Ya eğriliği terk edeceklerdir ve İslâm olacaklardır, ya da eğri kalıp İslâm’dan uzak kalacaklardır… Bize düşen yalnızca insanları hakka çağırmaktır, hakkı söylemek ve ona uymaktır. Hakk adına çıktıkları halde insanları batıla çağıranların ise hesabını Allah görecektir. Veyl! O günün şiddetinden kaçınmayanlara!.. Güncelleme: Bu yazı 09 Nisan 2014 tarihinde ...

Devamı »

TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE AVRUPA

she_wolf_suckles_romulus_and_remus

Gotların, Vizigotların, Frankların, Germenlerin, Angıl ve Saksonların ilkel ve vahşi bir yaşam sürdükleri Avrupa’dır, 1300’ler öncesinin Avrupası.. Roma yoluyla hıristiyanlığın bütün Avrupa’nın dini olmasından sonra bu vahşî yaşam, hıristiyanlığın taassubu ile birleşti ve İsâ(a.s.)’ın mesajı’ndan uzak, onu tahrif etmiş kilise adamlarının -din adamları- koyu gölgeli karanlık dünyasında yaşamlarını sürdürdüler. Ercüment Özkan Laiklik Demokrasi ve İslam/46  1300’lerden Önce Avrupa Gotların, Vizigotların, ...

Devamı »

HÜMANİZM VE İSLAM

12976152_1720867254826781_1392224810_n

İnsanı İslâm’dan başka azîz eden bir şey de yoktur. Eğer olsa idi, İslâm’dan gayrı düşüncelerle kendi hayatlarına düzen verenleri azîz bulurduk. Onların zilletleri, onlara benzemeye çalışanları da zillete düşürerek sürüp gelmiştir. Bütün izzet ancak Allah-ı Azimüşşânındır. İktibas Dergisi Şubat/458/Ercümend Özkan/ Laiklik Demokrasi ve İslam/ 68 Hümanizm, insanı konu edinip ondaki temel niteliklerin geliştirilmesini amaçlayan düşünsel eğilimlerin tümü için kullanılan genel ...

Devamı »

RASYONALİZM, AKIL VE İSLAM

26586829-Business-man-finds-path-through-complicated-choices-and-confusing--Stock-Photo

Rasyonalizm’in İslâm’la uzaktan yakından ilişkisi olmadığını tekrar belirtmemiz gerekiyor. İslâm’a göre akıl, insana verilen en değerli şey olarak vasıflandırılıyor ve sorumluluğu diğer mahlukât içinde yüklenmeyi de aklı ile kabulleniyor. Ne var ki akla sahip kimsede sorumluluk teşekkülü için ona tebliğin ulaşması gerekmektedir. İtikadın esası akıl ile kabul edilecek fakat nasslardan hüküm de akıl ile çıkarılacaktır. Zira akıl şeriat(düzen) koyucu olamaz. ...

Devamı »

SİVİL TOPLUMCULUK VE MEDİNE SÖZLEŞMESİ

13690664_1583796351921124_5676560783678045666_n

İslâm’ın demokrasi ile, laiklik ile, çoğulculuk veya çoğunlukçuluk ile, sivil toplum yapısı ile uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Var sananların ise, ya İslâm’dan haberleri yoktur ya da bu kavramlardan haberleri yoktur. Nihâî olarak da şunu belirtelim ki, kişiliksizliği yaşayan bu gibileri, Kur’an’daki İslâm’la yeniden tanışma sürecine girsinler ki kendilerini tamir edebilme, yenileyebilme imkanına kavuşsunlar. Allah’ın dinindeki eksiklikleri(!) O’nun yarattıklarına tamamlatanlara Müslüman ...

Devamı »

İTAAT

2_d

Görülmüş ve görülmektedir ki Allah’tan başkasına itaat insana bahtiyarlık vermemektedir. Allah’a ve Allah (rızası) için itaat hayat verici, sonuca götürücü, aziz edici bir itaattir. Ercümend Özkan/ İnanmak ve Yaşamak/576 Kelime arabça Tav’ kökünden türemiştir. Günlük yaşantımızda çokça kullandığımız, hemen bütün hayatımızla yakından alakalı bir kavram olmasına rağmen diğer birçok konuda da olduğu gibi açık seçik bir anlam kazandırılmış bulunmadığından kafalarımızda ...

Devamı »

OTORİTE

allah

Otorite sahibi olmanın kaynağında güç sahibi olmak yatmaktadır. Hükmetme, hükmedebilecek güce sahip olmanın adı olduğuna göre… Bu güç ya otorite sahibinin bizâtihî kendisinde bulunur ya da otorite sahibine lazım olan bu güç ona yüklenen işlevi yerine getirmesini isteyenlerce sağlanır. Otorite tabiatı itibariyle ferdidir, kollektif değildir. En büyük gücün sahibi Allah bir ferttir, tektir… Kollektif liderliğin, kollektif otoritenin gerçekle ilgisi bulunmadığı, ...

Devamı »

KANARALAŞMAK

clipboard035

Evet, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da tabiat bozulması oluyor görüyorsunuz. Devlet görevlilerinin halleri gözlerinizin önündedir. Kimisi verdiği sözün faturasını ödememek için canını Çankaya’ya zar-zor atıyor kurtuluyor, kimisi yüzü kızarmadan yeniden başarılı belediye başkanı olarak (!) yeniden adaylığını koyabiliyor. Utanma da kalmayınca, zaten laikliğin alıp götürdüğü Allah Korkusu, Hesaba Çekilme endişesi yok edildiğinden kurtarabilirsen kurtar kendini bunların elinden.. Sonunda en iyisi ...

Devamı »