Anasayfa » KAVRAM

KAVRAM

TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE AVRUPA

she_wolf_suckles_romulus_and_remus

Gotların, Vizigotların, Frankların, Germenlerin, Angıl ve Saksonların ilkel ve vahşi bir yaşam sürdükleri Avrupa’dır, 1300’ler öncesinin Avrupası.. Roma yoluyla hıristiyanlığın bütün Avrupa’nın dini olmasından sonra bu vahşî yaşam, hıristiyanlığın taassubu ile birleşti ve İsâ(a.s.)’ın mesajı’ndan uzak, onu tahrif etmiş kilise adamlarının -din adamları- koyu gölgeli karanlık dünyasında yaşamlarını sürdürdüler. Ercüment Özkan Laiklik Demokrasi ve İslam/46  1300’lerden Önce Avrupa Gotların, Vizigotların, ...

Devamı »

HÜMANİZM VE İSLAM

12976152_1720867254826781_1392224810_n

İnsanı İslâm’dan başka azîz eden bir şey de yoktur. Eğer olsa idi, İslâm’dan gayrı düşüncelerle kendi hayatlarına düzen verenleri azîz bulurduk. Onların zilletleri, onlara benzemeye çalışanları da zillete düşürerek sürüp gelmiştir. Bütün izzet ancak Allah-ı Azimüşşânındır. İktibas Dergisi Şubat/458/Ercümend Özkan/ Laiklik Demokrasi ve İslam/ 68 Hümanizm, insanı konu edinip ondaki temel niteliklerin geliştirilmesini amaçlayan düşünsel eğilimlerin tümü için kullanılan genel ...

Devamı »

RASYONALİZM, AKIL VE İSLAM

26586829-Business-man-finds-path-through-complicated-choices-and-confusing--Stock-Photo

Rasyonalizm’in İslâm’la uzaktan yakından ilişkisi olmadığını tekrar belirtmemiz gerekiyor. İslâm’a göre akıl, insana verilen en değerli şey olarak vasıflandırılıyor ve sorumluluğu diğer mahlukât içinde yüklenmeyi de aklı ile kabulleniyor. Ne var ki akla sahip kimsede sorumluluk teşekkülü için ona tebliğin ulaşması gerekmektedir. İtikadın esası akıl ile kabul edilecek fakat nasslardan hüküm de akıl ile çıkarılacaktır. Zira akıl şeriat(düzen) koyucu olamaz. ...

Devamı »

SİVİL TOPLUMCULUK VE MEDİNE SÖZLEŞMESİ

13690664_1583796351921124_5676560783678045666_n

İslâm’ın demokrasi ile, laiklik ile, çoğulculuk veya çoğunlukçuluk ile, sivil toplum yapısı ile uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Var sananların ise, ya İslâm’dan haberleri yoktur ya da bu kavramlardan haberleri yoktur. Nihâî olarak da şunu belirtelim ki, kişiliksizliği yaşayan bu gibileri, Kur’an’daki İslâm’la yeniden tanışma sürecine girsinler ki kendilerini tamir edebilme, yenileyebilme imkanına kavuşsunlar. Allah’ın dinindeki eksiklikleri(!) O’nun yarattıklarına tamamlatanlara Müslüman ...

Devamı »

İTAAT

2_d

Görülmüş ve görülmektedir ki Allah’tan başkasına itaat insana bahtiyarlık vermemektedir. Allah’a ve Allah (rızası) için itaat hayat verici, sonuca götürücü, aziz edici bir itaattir. Ercümend Özkan/ İnanmak ve Yaşamak/576 Kelime arabça Tav’ kökünden türemiştir. Günlük yaşantımızda çokça kullandığımız, hemen bütün hayatımızla yakından alakalı bir kavram olmasına rağmen diğer birçok konuda da olduğu gibi açık seçik bir anlam kazandırılmış bulunmadığından kafalarımızda ...

Devamı »

OTORİTE

allah

Otorite sahibi olmanın kaynağında güç sahibi olmak yatmaktadır. Hükmetme, hükmedebilecek güce sahip olmanın adı olduğuna göre… Bu güç ya otorite sahibinin bizâtihî kendisinde bulunur ya da otorite sahibine lazım olan bu güç ona yüklenen işlevi yerine getirmesini isteyenlerce sağlanır. Otorite tabiatı itibariyle ferdidir, kollektif değildir. En büyük gücün sahibi Allah bir ferttir, tektir… Kollektif liderliğin, kollektif otoritenin gerçekle ilgisi bulunmadığı, ...

Devamı »

KANARALAŞMAK

clipboard035

Evet, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da tabiat bozulması oluyor görüyorsunuz. Devlet görevlilerinin halleri gözlerinizin önündedir. Kimisi verdiği sözün faturasını ödememek için canını Çankaya’ya zar-zor atıyor kurtuluyor, kimisi yüzü kızarmadan yeniden başarılı belediye başkanı olarak (!) yeniden adaylığını koyabiliyor. Utanma da kalmayınca, zaten laikliğin alıp götürdüğü Allah Korkusu, Hesaba Çekilme endişesi yok edildiğinden kurtarabilirsen kurtar kendini bunların elinden.. Sonunda en iyisi ...

Devamı »

İMAN

Green%20water%20drops%20wallpaper%206_1366x768

Aslolan emin olmaktır ve hemen herkes hayatta bir şeylerden emin olmak durumundadır; bu takdirde gerçekten emin olacağı şeyleri araştırmak, bulmaya çalışmak, kendisine emin olması için arz edilenleri tahkik edip hangisinin gerçeğe uyduğunu hangisinin uymadığını araştırmak durumundadır insan. Güncelleme: bu yazı 20 mayıs 2015 tarihinde sitemizde yayınlanmıştır. Emin olma anlamına gelen iman, şüpheden, tereddütten uzak bulunma anlamını da şümulünde bulundurur. Bir ...

Devamı »

SİYASİ DÜŞÜNCENİN TEŞEKKÜLÜ

26586829-Business-man-finds-path-through-complicated-choices-and-confusing--Stock-Photo

Siyasi düşüncenin teşekkül etmesi, iyi bir Müslüman olabilmenin de gereğidir. İçinde yaşadığı ortamı gereğince değerlendirebilmek, dünyada olup bitenleri gerçeğine uygun olarak görebilmek ve gereken vaziyeti alabilmek için siyasi düşüncenin teşekkülü farzdır bir Müslümanda. Resulullah (s.a.) ve yakın arkadaşlarının ve bir bütün olarak mensub oldukları ümmetin bu bilince taa Mekke’den itibaren sahip bulunuşu onların üstünlüklerinin sebeblerinden mutlaka önemli biri idi Ercümend ...

Devamı »

GENÇLERE TAVSİYELER

dua_el_acanlar

Tevhid akidesini gereği gibi anlayınız ve ona toz kondurmayınız. Şirk veya küfür niteliği taşıyan şeylerden onu titizlikle koruyunuz. Bunun için Kur’an’dan başka bir şeyi ölçü almayınız. Zira Allah bu konuda kendisine ortak tanımaz. Nitekim Resulullah da bu konuda aynen böyle yapmış, akidesini yalnızca Kur’an’dan almıştı. Ercümend Özkan Güncelleme: bu yazı 31 mayıs 2010 tarihinde sitemizde yayınlanmıştır Bu yazımızda kız-erkek bütün ...

Devamı »