Anasayfa » İZ BIRAKANLAR

İZ BIRAKANLAR

SEYYİD KUTUP (1906-1967)

Seyyid Kutup

Müşrik Mısır yönetimince idam edilişinin seneyi devriyesinde Rahmetle anıyoruz ve Rabbimiz olan Allah’ tan şehadetinin kabulünü diliyoruz. GÜNCELLEME: Bu yazı 01 Mart 2013 tarihinde sitemizde yayınlanmıştır Abdullah Pamuk Küfür sistemleri karşısında Müslümanca bir duruş sergilemesi, cahili toplumdan Kur’an toplumunu inşa etmek için nebevi örnekliğin önemine dikkat çekmesiyle öne çıkan bir dava adamı, bir mücahit, bir mütefekkirdir Seyyid Kutup. S. Kutub’un ...

Devamı »

ERCÜMEND ÖZKAN (1938-1995)

Ercümend Özkan

“Tevhid akidesini gereği gibi anlayınız ve ona toz kondurmayınız. Şirk veya küfür niteliği taşıyan şeylerden onu titizlikle koruyunuz. Bunun için Kur’an’dan başka bir şeyi ölçü almayınız. Zira Allah bu konuda kendisine ortak tanımaz. Nitekim Resulullah da bu konuda aynen öyle yapmış, akidesini yalnızca Kur’an’dan almıştır…” ifadeleri E. Özkan’a aittir. Bu veciz ifadeler O’nun temel görüşlerini yansıttığı gibi aynı zamanda vasiyetidir ...

Devamı »

TAKİYYUDDİN EN NEBHANİ (1909-1977)

Takiyyuddin Nebhani

Türkiye’de çok fazla tanınmamasına rağmen Nebhani, hayatı boyunca daima İslami mücadelenin içinde olmuş bir mütefekkir ve dava adamıdır. Nebhani’yi yakinen tanımak isteyenler, daha önce üyesi bulunduğu İhvanı Müslümin Teşkilatı/Müslüman Kardeşler Örgütü’nün birçok boyutuyla ilerisinde bir Nebhani portresiyle karşılaşacaklarını söylememiz yanlış olmaz. Nitekim İhvan’dan “cemaat” boyutunun baskın olduğu ve “siyasi parti” niteliğine sahip olmadığı gerekçesiyle 1952 yılında ayrılarak Hizbut Tahrir’i kurar ...

Devamı »

İBNİ TEYMİYYE (H.661-728/ M. 1263-1328)

İbni Teymiyye

İbni Teymiyye’nin yaşadığı dönem, birçok boyutuyla düşünsel kaosun devam ettiği, Moğol istilasının tüm olumsuzluklarının yaşandığı kritik bir dönemdir. Müslümanların tarihinde mezhep taasubunun kendini güçlü bir şekilde his ettirdiği, tasavvufun felsefi arka planıyla “olgunluk” dönemini yaşadığı ve etkinliğinin arttığı ve siyasal iktidarın düşünsel ve ilmi tartışmalarda tüm gücüyle taraf olmayı sürdürdüğü bir dönem… Böyle bir vasatta İbni Teymiyye, mücadeleci kişiliği, dirayeti ...

Devamı »

EBU’L A’LA EL-MEVDUDİ (1903-1979)

Mevdudi

Mevdudi, 20. y.y.’ın önemli Müslüman düşünürlerinden biridir. İslami uyanış çizgisine ciddi katkılarının yanı sıra değişik kesimlerce tartışılan düşünsel boyutları da olan şahsiyetlerdendir. Her şeye rağmen O’nun eserlerinin etkisi sadece Hindistan-Pakistan coğrafyasıyla sınırlı kalmamış, tüm dünya da ses getirerek birçok Müslüman’ın yararlandığı kaynaklar olmuştur. Mevdudi’nin yaşadığı dönem Müslümanlar açısından çok zor bir zaman dilimidir. Hayatı boyunca Batı emperyalizmine, özellikle Batı’nın kültür ...

Devamı »

HASAN EL – BENNA (1906-1949)

Hasan el Benna

Hasan el-Benna’yı değerlendirirken yaşadığı zamanın özelliklerinin yanı sıra dönemsel tercihleri ve öncelikleri dikkate alınırken titiz davranılmalıdır. Aksi takdirde Benna’nın dönemsel tercihleri ve önceliklerinin çizgisine etkisini doğru tespit etmemiz zorlaşacaktır. Böylelikle ya eleştiriler haksız boyutlara ulaşır ya da ilkesel yanlışlarını meşrulaştırıcı gerekçeler bulma çabasına dönüşür. Bilindiği üzere Benna, Müslümanların yaşadığı coğrafyada tam anlamıyla kültürel ve siyasal çöküşün yaşandığı bir dönemde hayat ...

Devamı »

İMAM HUMEYNİ (1902-1989)

İmam Humeyni

Asıl adı Ruhullah Mustafavi olan İmam Humeyni, mücadeleci kişiliğiyle öne çıkmış ve bir ömür zalimlere karşı mücadelesini sürdürmüştür. İmam, Nebevi hareket yöntemine paralel çizgisiyle Şah rejimine karşı ilkeli mücadelesinde başarı nasip olmuş karizmatik bir Müslüman liderdir… Devrime giden süreçte İmamın, zaman zaman çeşitli gerekçelerle tutuklandığı bilinmektedir. Ancak sürecin belirli bir aşamasından sonra toplumun tepkisinden çekinen Şah yönetimi, onu cezaevine değil ...

Devamı »

NUMÂN BİN SABİT (EBU HANİFE) (H.80-150/M.699-767)

Ebu Hanife ismiyle maruf Numân bin Sabit’in yaşadığı dönemi bilmek, onun düşünsel ve siyasi duruşunu anlayabilmek için çok önemlidir. O, Müslümanların tarihinde en sorunlu, en netamelli bir zaman diliminde hayat sınavını vermiştir. Hilafetin saltanata dönüştürüldüğü Emevi hanedanının sonları ile Abbasi iktidarının başlarını kapsayan kritik bir dönemde yaşamıştır. Siyasal hiziplerin, kelam ve fıkıh ekollerinin çoğaldığı, söz konusu anlayışlar arasındaki tartışmaların çok ...

Devamı »

MALİK EL-ŞAHBAZ (1925-1965)

Malcolm Little-Malcolm X-Malik El-Şahbaz, gerçekten dikkat çekici, ibret verici; hayatın amacı ve insanın fıtratı bağlamında üzerinde çok şey söylenebilecek bir ömrün aşamaları… Malcolm Little, altı yaşındayken, ırkçı bir örgüt olan Ku Klux Klan tarafından evleri yakılır. Kısa bir süre sonrada babası vahşice katledilir, annesi de akıl hastanesine yatırılır. Zengin bir ailenin yanına yerleştirilen Malcolm, çok zeki bir öğrencidir. Ama okulundaki ...

Devamı »

MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936)

Mehmet Akif Ersoy

Kimilerine göre Kur’an şairi, “Müstesnâ şair” Kur’an da istisna/hariç tutulan şair), kimilerine göre Milli şair/kahraman… Mehmet Akif, İslâm birliği mücadelesi veren ve Müslümanların çıkışının “öze dönüş”te olduğunu savunan Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh gibi Kur’an merkezli bir İslâmi düsünceye sahip zamanına tanıklık edenlerle paralel çizgide bir şahsiyettir. Sebilürreşat ve Sıratı Mustakim’deki yazılarına bakıldığında, Mehmet Akif’in temel kaygısı/çizgisi net olarak anlaşılabilecektir. Keza ...

Devamı »