Anasayfa » ERCÜMEND ÖZKAN » SÖYLEŞİLER VE SEÇME YAZILAR

SÖYLEŞİLER VE SEÇME YAZILAR

KANDİLLER VE YILBAŞI

1236536853kandil

Bir Müslüman’ın, kadın olsun erkek olsun kaçındığı bir haram sebebiyle kazanacağı sevab, hangi gün veya gece olursa olsun değişmeyeceği gibi, yeri­ne getirdiği bir farzın da sevabı hangi gün veya gece olursa olsun aynıdır. İslam, insanda istikrar istiyor. Bunun içindir ki, çok tanrılı dinlerde oldu­ğu gibi formelliklere (şekilcilik) boğulmuş, ibadetleri belirli gün ve vakitlere yığılmış değildir.   Güncelleme: Bu yazı 04 ...

Devamı »

GENÇLERE TAVSİYELER

dua_el_acanlar

Tevhid akidesini gereği gibi anlayınız ve ona toz kondurmayınız. Şirk veya küfür niteliği taşıyan şeylerden onu titizlikle koruyunuz. Bunun için Kur’an’dan başka bir şeyi ölçü almayınız. Zira Allah bu konuda kendisine ortak tanımaz. Nitekim Resulullah da bu konuda aynen böyle yapmış, akidesini yalnızca Kur’an’dan almıştı. Ercümend Özkan Güncelleme: bu yazı 31 mayıs 2010 tarihinde sitemizde yayınlanmıştır Bu yazımızda kız-erkek bütün ...

Devamı »

KURANI NASIL ANLAMALIYIZ VEYA KUR’ANI ANLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

247469859_640

 İtikada tealluk eden hususların mutlaka Kur’an’dan alınması ve bunun dışına asla çıkılmaması gerekmektedir. Zira Kur’ari’ın Allah’tan geldiğinde en küçük bir şüphe bulunmamakta iken ve Kur’an Allah’ın kelâmı iken peygamberin söylediği söylenen sözler asla gerek rivayet gerekse anlam itibariyle Kur’an’ın sözleriyle eş de­ğerde değildir ve olamaz da… Zira Allah hüküm koymada da ortak edinmemiştir. GÜNCELLEME: bu yazı 26 Ocak 2015 tarihinde ...

Devamı »

İSLAM NEDİR? NASIL MÜSLÜMAN OLUNUR?

muslim-pray

İslam, gerçekten ilk insandan itibaren Allah tarafından, yarattığı insanlar için, onların fıtratına uygun, eşyanın da tabiatına uygun ola­rak gönderilen kaideler bütünüdür ki “fıtri bir dindir” denilmesinin sebebi de insan fıtratında bulunan “dindarlık içgüdüsü” nü, insan fıt­ratının tabiatına en uygun şekilde cevaplayan din olmasından almak­tadır.  Ercüment ÖZKAN yazılar sayfa 531 TRT-5 (TRT-İnt)’dekİ konuşması İslam denildiğinde kaynağı, mahiyeti, içeriği neyi anlatmak­tadır ve ...

Devamı »

İSLAMİ HAREKETİN TANIMI VE KAPSAMI (Söyleşi)

510

Sahih İslami Hareket, mutlak surette, olmazsa olmaz şekilde Kur’an’ı baz alan, düşünce ve duygularda, gerek ferde gerek topluma tealluk eden, gerek devlet düzenine gerek dış politikaya tealluk eden hususlarda, Kur’anî düşünce, duygu ve amellere dayalı bir harekettir diyoruz. Gerek siyasi politika­lar gerek içtimai politikalar geliştirmekte olsun, alışverişte, ekonomiyle ilgili, aile yapısıyla ilgili, yani her konuda, düşü­nürken ve davranışa dönüştürürken, Kur’an ...

Devamı »

MUKAYESELİ OLARAK İSLAM VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ FARKLAR

soru-isareti

Demokrasilerde Milletin hakimiyeti (hevaların-istek ve arzuların hakimiyeti) esas iken, İslamda Allah’ın hakimiyeti asıldır.   Ercümend Özkan Yazıları s.554 Demokrasilerde Milletin hakimiyeti (hevaların-istek ve arzuların hakimiyeti) esas iken, İslamda Allah’ın hakimiyeti asıldır. Demokratik Meclisler esas itibariyle YASAMA MEC-LİS’leridir ve bu meclislerde teorik olarak da olsa MİLLETİN HA­KİMİYETİ esâstır. İslam Devletindeki Meclisler esas itibariyle MEŞVERET MEC-LİSLERİ’dir ve gerek meşveret eden Devlet başkanı, ...

Devamı »

ERCÜMEND ÖZKAN İLE BİR SÖYLEŞİ*

10991106_10205850449965679_8844858596469434475_n

Tevhit akidesine ters düşmeyen hemen her türlü örfün bütün kavimler için eşit olmak üzere İslam olduktan itibaren de onda yaşama hakkı olduğu gibi, bu espiriye ters düşen her türlü örfün (en geniş anlamıyla) de yaşama hakkı bulunmamaktadır.   —   Sayın Özkan, bizim bir süreden beri bir ehlisünnet Özel Sayısı hazırlığı içinde olduğumuzu biliyorsunuzdur. Bu ko­nuda kamuoyumuzun neler düşündüğünü anlamak için ...

Devamı »

ERCÜMEND ÖZKAN İLE İSLAMİ HAREKET ÜZERİNE (2)

crea11_1-620x330

HAREKET BOYUTU – Pratik Deneyimler – Şimdi efendim, birilerinin yanlışına ciddi boyut­larda karşı çıkanların, kendilerinin de yine ciddi boyutlarda yanlışların savunucusu ve yanlış tavırların sahibi olmaması gerekir ki o ilk yanlışlara karşı çıkış tavırları sağlıklılık taşı­sın, ömürlü olsun.   A. Burak Bircan: İslami Hareketi değerlendirmeye çalıştığı­mız bu konuşmamızda, malumunuz olduğu üzere, tarihi pers­pektif içerisinde İslami. Hareketin genel değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz.. Yine ...

Devamı »

ERCÜMEND ÖZKAN İLE İSLAMİ HAREKET ÜZERİNE (1)

crea11_1

İSLAMÎ HAREKETİN DÜŞÜNSEL GELİŞİM SEYRİ Bugün, bile görüyoruz ki eyleme meraklı kardeşlerimiz, üvey kardeş olmalı bunlar herhalde, kendilerini şunu yaparak, bunu ederek, şurda yürüyüş, caminin önünde bilmem bayrak yakma gibi, kaplarını kültürel açıdan doldurma, İslam ile doldurma, İslam olmayanı temizleme, İslamla yıkama hadisesini ihmal ettiklerinden, haftalık cihadlarını vermişliğin rahatlığıyla, kasıla kasıla bir hal oluyorlar. Yarın için çok büyük, bugünkü olduğundan ...

Devamı »

“MERHUM ERCÜMENT ÖZKAN’DAN BİR RÖPORTAJ”

Gazete Sivas yazarı Bekir Çöl, bugünkü yazısında rahmetli Ercümend Özkan’ın Doç. Dr. A. Yaşar Ocak ile tasavvuf üzerine yaptığı söyleşinin bir özetine yer verdi. İşte Bekir Çöl’ün köşesinde, yayınladığı o kısım: Merhum Ercüment Özkan’ın, tasavvufla ilgili en büyük araştırmayı yapan Doç. Dr. A. Yaşar Ocak ile yaptığı karşılıklı konuşmadan alınan özetler: E. Özkan: Bildiğiniz gibi, sözlük manasıyla “veli” yaklaşmak, yakın ...

Devamı »