Anasayfa » ERCÜMEND ÖZKAN » SÖYLEŞİLER VE SEÇME YAZILAR

SÖYLEŞİLER VE SEÇME YAZILAR

OSMANLI DEVLETİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

osmanlı

Emevîler, Abbasiler, Endülüs Emevîleri şayet islam devleti ise Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti de el­bette ki bir İSLAM DEVLETİ’dir. Nasıl bugün yaptığı Devrimle dünyaya kendini tanıtan İran kendine İslam devleti demek istiyor ve değilsek bile olmaya çalışıyoruz diyorsa, nasıl dünkü Safevîler ken­dilerini İslama nisbet ediyor iseler, bunlar arasında çok farklar bulun­sa bile bizim bunları esas bakımından İslam saymamız ...

Devamı »

HEM LAİK HEM MÜSLÜMAN OLMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

kildigi-namazdan-zevk-alamayanlar-h1471724295-b4561a

Yani bir insan hem laik, hem Müslüman olamaz. İslam, esasları ve kurallarının tesbiti insanlara bırakılmayıp Allah’ın bizzat kendisi tarafından belirlenmiş bir dinin adı olduğuna ve bu özelliği bakmmdan benzeri de bulunmadığına göre bu dine tarih boyunca hep ‘tevhid dini’ denegelmiştir. Tevhid ise Allah’ı zatı ve sıfatları itibariyle tek bilmek ve taşıdı­ğı sıfatlardan herhangi birini olsun bir başka varlıkta görmemek de­mektir. ...

Devamı »

KUR’AN’I AHLAK, RESULULLAH’I ÖRNEK EDİNMELİYİZ

ercümend özkan

Ben hiçbir gün demokratik ortama katılmayı düşünmedim ve katılmadım da. Benzerlerimiz meclislere girmeyi hedefleyip gerçekleştirirken ben hapishanelere girme yolunu tuttum. Bu da gösteriyor ki benim böylesi bir sorunum hiç olmadı. Hiçbir zaman parti denildiğinde demokratik partileri anlamadım ve İslâmî olmayan partilere sıcak bakmadım, bakamazdım. Zira Müslüman’dım. Ve Müslümanlığımın gereğini yapmam da benden isteniyor ve “Müslüman olduk demekle kurtuluvereceğinizi mi sanıyorsunuz?” ...

Devamı »

KANDİLLER VE YILBAŞI

1236536853kandil

Bir Müslüman’ın, kadın olsun erkek olsun kaçındığı bir haram sebebiyle kazanacağı sevab, hangi gün veya gece olursa olsun değişmeyeceği gibi, yeri­ne getirdiği bir farzın da sevabı hangi gün veya gece olursa olsun aynıdır. İslam, insanda istikrar istiyor. Bunun içindir ki, çok tanrılı dinlerde oldu­ğu gibi formelliklere (şekilcilik) boğulmuş, ibadetleri belirli gün ve vakitlere yığılmış değildir.   Güncelleme: Bu yazı 04 ...

Devamı »

GENÇLERE TAVSİYELER

dua_el_acanlar

Tevhid akidesini gereği gibi anlayınız ve ona toz kondurmayınız. Şirk veya küfür niteliği taşıyan şeylerden onu titizlikle koruyunuz. Bunun için Kur’an’dan başka bir şeyi ölçü almayınız. Zira Allah bu konuda kendisine ortak tanımaz. Nitekim Resulullah da bu konuda aynen böyle yapmış, akidesini yalnızca Kur’an’dan almıştı. Ercümend Özkan Güncelleme: bu yazı 31 mayıs 2010 tarihinde sitemizde yayınlanmıştır Bu yazımızda kız-erkek bütün ...

Devamı »

KURANI NASIL ANLAMALIYIZ VEYA KUR’ANI ANLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

247469859_640

 İtikada tealluk eden hususların mutlaka Kur’an’dan alınması ve bunun dışına asla çıkılmaması gerekmektedir. Zira Kur’ari’ın Allah’tan geldiğinde en küçük bir şüphe bulunmamakta iken ve Kur’an Allah’ın kelâmı iken peygamberin söylediği söylenen sözler asla gerek rivayet gerekse anlam itibariyle Kur’an’ın sözleriyle eş de­ğerde değildir ve olamaz da… Zira Allah hüküm koymada da ortak edinmemiştir. GÜNCELLEME: bu yazı 26 Ocak 2015 tarihinde ...

Devamı »

İSLAM NEDİR? NASIL MÜSLÜMAN OLUNUR?

muslim-pray

İslam, gerçekten ilk insandan itibaren Allah tarafından, yarattığı insanlar için, onların fıtratına uygun, eşyanın da tabiatına uygun ola­rak gönderilen kaideler bütünüdür ki “fıtri bir dindir” denilmesinin sebebi de insan fıtratında bulunan “dindarlık içgüdüsü” nü, insan fıt­ratının tabiatına en uygun şekilde cevaplayan din olmasından almak­tadır.  Ercüment ÖZKAN yazılar sayfa 531 TRT-5 (TRT-İnt)’dekİ konuşması İslam denildiğinde kaynağı, mahiyeti, içeriği neyi anlatmak­tadır ve ...

Devamı »

İSLAMİ HAREKETİN TANIMI VE KAPSAMI (Söyleşi)

510

Sahih İslami Hareket, mutlak surette, olmazsa olmaz şekilde Kur’an’ı baz alan, düşünce ve duygularda, gerek ferde gerek topluma tealluk eden, gerek devlet düzenine gerek dış politikaya tealluk eden hususlarda, Kur’anî düşünce, duygu ve amellere dayalı bir harekettir diyoruz. Gerek siyasi politika­lar gerek içtimai politikalar geliştirmekte olsun, alışverişte, ekonomiyle ilgili, aile yapısıyla ilgili, yani her konuda, düşü­nürken ve davranışa dönüştürürken, Kur’an ...

Devamı »

MUKAYESELİ OLARAK İSLAM VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ FARKLAR

soru-isareti

Demokrasilerde Milletin hakimiyeti (hevaların-istek ve arzuların hakimiyeti) esas iken, İslamda Allah’ın hakimiyeti asıldır.   Ercümend Özkan Yazıları s.554 Demokrasilerde Milletin hakimiyeti (hevaların-istek ve arzuların hakimiyeti) esas iken, İslamda Allah’ın hakimiyeti asıldır. Demokratik Meclisler esas itibariyle YASAMA MEC-LİS’leridir ve bu meclislerde teorik olarak da olsa MİLLETİN HA­KİMİYETİ esâstır. İslam Devletindeki Meclisler esas itibariyle MEŞVERET MEC-LİSLERİ’dir ve gerek meşveret eden Devlet başkanı, ...

Devamı »

ERCÜMEND ÖZKAN İLE BİR SÖYLEŞİ*

10991106_10205850449965679_8844858596469434475_n

Tevhit akidesine ters düşmeyen hemen her türlü örfün bütün kavimler için eşit olmak üzere İslam olduktan itibaren de onda yaşama hakkı olduğu gibi, bu espiriye ters düşen her türlü örfün (en geniş anlamıyla) de yaşama hakkı bulunmamaktadır.   —   Sayın Özkan, bizim bir süreden beri bir ehlisünnet Özel Sayısı hazırlığı içinde olduğumuzu biliyorsunuzdur. Bu ko­nuda kamuoyumuzun neler düşündüğünü anlamak için ...

Devamı »