Anasayfa » KAVRAM

KAVRAM

SETR-İ AVRET

… örtünmek yani setr-i avret yalnızca vücudun belli yerlerini örtmek (gözlerden saklamak) olarak anlaşılmamalıdır… cinselliğini (dişiliğini) helâli için saklamak ve kişiliği ile toplum içine çıkabilmek demektir. Bu yapılamadığı takdirde yalnızca vücudunun belli yerlerini örtmekle setr-i avretin sağlanabileceği zannı mutlaka eksik olacak, avretin setri gerçekleşmiş olmayacaktır.  Ercümand Özkan İnanmak ve Yaşamak/351 İnsan fıtratında onu canlı kılan iki ana özellik vardır: Birincisi uzvî ...

Devamı »

BİRLEŞMEK

103 –Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. 104 -Sizden, hayra çağıran, iyiliği ...

Devamı »

ÇOKLUK, ÇOĞUNLUK, ÇOĞULCULUK

Teslim olmadan yapamadığı görülen insanın, teslim olmaması değil, kime ve neye teslim olacağı ile ilgili tercihleri söz konusudur. “İnsan kendi hevâsına mı, başkalarının(çoğunluğun) hevâsına mı, yoksa Allah’a mı teslim olmalıdır?” sorusuna verilecek isabetli cevab insanın önünü açacaktır. Açılan ufuk, insanın bütünü görmesini, kendisinin farkına varmasını sağlayacaktır. Önü açılan insanın, görebildiği bütün karşısında yapacağı seçim elbette daha isabetli olacaktır. Ercümend Özkan/ ...

Devamı »

İDEOLOJİLERE GÖRE MÜLKİYET VE EKONOMİK DÜZEN

Devletin varlığı Allah’ın düzenini uygulamak içindir. O düzen, insanların kötülükten uzak tutulması ve iyilikle emrolunması için gerekli otoriteye ihtiyaç duyurmaktadır. Bu sebeble, yani “Bir vâcibin vücubu için bir başka şey vâcib(elzem) ise o şey de vâcib olur” şer’î kaidesi gereğince devlet vâr olmuştur. Devlet ne için vâr olmuş, varlığına ne için gerek duyulmuş ise kendisine duyulan gerek kadar vâr olmalı, ...

Devamı »

İDEOLOJİK KİRLİLİK

Müslümanlar örneğin bir Marksizme karşı olduğu kadar demokratik düzene karşı olamamaktadırlar. Bunun başta gelen nedeninin içinde yaşanılan ve yaşatılan rejimin etkisi olduğunu görmek, gerçeği görmektir. Kimileri ise kanunlarla müeyyidelendirilen siyasi rejimin müeyyidelerinden çekinerek, kendilerini araziye uydurarak Müslüman olabileceğini ve kalabileceğini sanacak derecede hamakat gösterebilmektedir. Bunların ne derece yaygın olduğunu çevrenize şöyle bir baktığınızda hemen görürsünüz. Ercümend Özkan/İnanmak ve Yaşamak Anlam Yayınları ...

Devamı »

İSLAMİZASYON AŞAMALAR KATEDİYOR

1960’lardan itibaren Türkiye’de temel politikalar Amerikancı çizgiye kaydırılmış ve İngiliz hakimiyeti sona erdirilmiştir. Giderek yoğunlaştırılan Amerikancı politikalar, bilhassa İngilizlerin Türkiye’yi seçerek kullanageldiği İslâm’ı kazıma, yoketme anlayışını da terketmiş ve müslümanları yanına alma gereği duyarak dünya üzerinde uyguladığı politikalarla paralellik kurmuş ve bir genel konsensus sağlamayı hedeflemiştir. Ercümend Özkan Laiklik Demokrasi ve İslam/ 324 Türkiye’de 12 Eylül ile birlikte köklü politikalar ...

Devamı »

LAİKLİK VE DEMOKRASİ

İslâm, esasında Ruhban sınıfının bulunmaması sonucu laik(din adamı olmayan, ruhban sınıfına dahil) bulunmayanlarının da kendisinde bulunmadığı bir dindir. İslâm’da her insan, Rabbi olan Allah ile vasıtasız olarak muhatabdır. Allah kullarına şah damarlarından daha yakındır ki bir başka varlığın(insanın) bu araya girebilmesine imkân yoktur, bulunmamaktadır. Din adamı, yani Ruhban sınıfı olmayınca Ruhban olmayan bir sınıf da yoktur İslâm’da. Bu itibarla, Peygamber ...

Devamı »

“DEMOKRASİ, İNSANI HEVASINA UYMAYA YÖNLENDİRİR…”

Demokrasi insanı hevâsına uymaya yönlendiren yaşam biçimi­nin adıdır. İslâm ise insanın Allah’a, O’ndan gelen vahye teslim ol-muşluğunun ifadesidir. Ne araç olarak, ne de amaç olarak Müslüma­nın datasında bulunmaması gereken bir kirliliktir demokrasi. Kur’an, başından sonuna kadar insanı hevâsına uymaktan uzaklaştırıp vahye uymaya (teslime) yönlendiren kitabın adıdır. Ercümend Özkan yazılar İslâm toplum düzeninde aslolan, Müslümanların tevhid esası üzerine yükselen değerleri yaşatmasıdır. ...

Devamı »

SEÇİM

Seçim tuzağı

İslâm doğruluktur, doğruların dinidir. Benimseyenleri dosdoğru yapar. Eğriler İslâm olamazlar eğri kaldıkları sürece. Ya eğriliği terk edeceklerdir ve İslâm olacaklardır, ya da eğri kalıp İslâm’dan uzak kalacaklardır… Bize düşen yalnızca insanları hakka çağırmaktır, hakkı söylemek ve ona uymaktır. Hakk adına çıktıkları halde insanları batıla çağıranların ise hesabını Allah görecektir. Veyl! O günün şiddetinden kaçınmayanlara!.. Güncelleme: Bu yazı 09 Nisan 2014 tarihinde ...

Devamı »

TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE AVRUPA

Gotların, Vizigotların, Frankların, Germenlerin, Angıl ve Saksonların ilkel ve vahşi bir yaşam sürdükleri Avrupa’dır, 1300’ler öncesinin Avrupası.. Roma yoluyla hıristiyanlığın bütün Avrupa’nın dini olmasından sonra bu vahşî yaşam, hıristiyanlığın taassubu ile birleşti ve İsâ(a.s.)’ın mesajı’ndan uzak, onu tahrif etmiş kilise adamlarının -din adamları- koyu gölgeli karanlık dünyasında yaşamlarını sürdürdüler. Ercüment Özkan Laiklik Demokrasi ve İslam/46  1300’lerden Önce Avrupa Gotların, Vizigotların, ...

Devamı »