Anasayfa » KAVRAM

KAVRAM

İDEOLOJİLERE GÖRE MÜLKİYET VE EKONOMİK DÜZEN

13100668_1025755720846922_5573129485596225571_n

Devletin varlığı Allah’ın düzenini uygulamak içindir. O düzen, insanların kötülükten uzak tutulması ve iyilikle emrolunması için gerekli otoriteye ihtiyaç duyurmaktadır. Bu sebeble, yani “Bir vâcibin vücubu için bir başka şey vâcib(elzem) ise o şey de vâcib olur” şer’î kaidesi gereğince devlet vâr olmuştur. Devlet ne için vâr olmuş, varlığına ne için gerek duyulmuş ise kendisine duyulan gerek kadar vâr olmalı, ...

Devamı »

İDEOLOJİK KİRLİLİK

zihin-2-1280x720

Müslümanlar örneğin bir Marksizme karşı olduğu kadar demokratik düzene karşı olamamaktadırlar. Bunun başta gelen nedeninin içinde yaşanılan ve yaşatılan rejimin etkisi olduğunu görmek, gerçeği görmektir. Kimileri ise kanunlarla müeyyidelendirilen siyasi rejimin müeyyidelerinden çekinerek, kendilerini araziye uydurarak Müslüman olabileceğini ve kalabileceğini sanacak derecede hamakat gösterebilmektedir. Bunların ne derece yaygın olduğunu çevrenize şöyle bir baktığınızda hemen görürsünüz. Ercümend Özkan/İnanmak ve Yaşamak Anlam Yayınları ...

Devamı »

İSLAMİZASYON AŞAMALAR KATEDİYOR

BfZhfopCUAEmhdf

1960’lardan itibaren Türkiye’de temel politikalar Amerikancı çizgiye kaydırılmış ve İngiliz hakimiyeti sona erdirilmiştir. Giderek yoğunlaştırılan Amerikancı politikalar, bilhassa İngilizlerin Türkiye’yi seçerek kullanageldiği İslâm’ı kazıma, yoketme anlayışını da terketmiş ve müslümanları yanına alma gereği duyarak dünya üzerinde uyguladığı politikalarla paralellik kurmuş ve bir genel konsensus sağlamayı hedeflemiştir. Ercümend Özkan Laiklik Demokrasi ve İslam/ 324 Türkiye’de 12 Eylül ile birlikte köklü politikalar ...

Devamı »

LAİKLİK VE DEMOKRASİ

26586829-Business-man-finds-path-through-complicated-choices-and-confusing--Stock-Photo

İslâm, esasında Ruhban sınıfının bulunmaması sonucu laik(din adamı olmayan, ruhban sınıfına dahil) bulunmayanlarının da kendisinde bulunmadığı bir dindir. İslâm’da her insan, Rabbi olan Allah ile vasıtasız olarak muhatabdır. Allah kullarına şah damarlarından daha yakındır ki bir başka varlığın(insanın) bu araya girebilmesine imkân yoktur, bulunmamaktadır. Din adamı, yani Ruhban sınıfı olmayınca Ruhban olmayan bir sınıf da yoktur İslâm’da. Bu itibarla, Peygamber ...

Devamı »

“DEMOKRASİ, İNSANI HEVASINA UYMAYA YÖNLENDİRİR…”

657x289_7ab343d0-36bc-4d79-b4d3-b356c76a9ad5

Demokrasi insanı hevâsına uymaya yönlendiren yaşam biçimi­nin adıdır. İslâm ise insanın Allah’a, O’ndan gelen vahye teslim ol-muşluğunun ifadesidir. Ne araç olarak, ne de amaç olarak Müslüma­nın datasında bulunmaması gereken bir kirliliktir demokrasi. Kur’an, başından sonuna kadar insanı hevâsına uymaktan uzaklaştırıp vahye uymaya (teslime) yönlendiren kitabın adıdır. Ercümend Özkan yazılar İslâm toplum düzeninde aslolan, Müslümanların tevhid esası üzerine yükselen değerleri yaşatmasıdır. ...

Devamı »

SEÇİM

Seçim tuzağı

İslâm doğruluktur, doğruların dinidir. Benimseyenleri dosdoğru yapar. Eğriler İslâm olamazlar eğri kaldıkları sürece. Ya eğriliği terk edeceklerdir ve İslâm olacaklardır, ya da eğri kalıp İslâm’dan uzak kalacaklardır… Bize düşen yalnızca insanları hakka çağırmaktır, hakkı söylemek ve ona uymaktır. Hakk adına çıktıkları halde insanları batıla çağıranların ise hesabını Allah görecektir. Veyl! O günün şiddetinden kaçınmayanlara!.. Güncelleme: Bu yazı 09 Nisan 2014 tarihinde ...

Devamı »

TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE AVRUPA

she_wolf_suckles_romulus_and_remus

Gotların, Vizigotların, Frankların, Germenlerin, Angıl ve Saksonların ilkel ve vahşi bir yaşam sürdükleri Avrupa’dır, 1300’ler öncesinin Avrupası.. Roma yoluyla hıristiyanlığın bütün Avrupa’nın dini olmasından sonra bu vahşî yaşam, hıristiyanlığın taassubu ile birleşti ve İsâ(a.s.)’ın mesajı’ndan uzak, onu tahrif etmiş kilise adamlarının -din adamları- koyu gölgeli karanlık dünyasında yaşamlarını sürdürdüler. Ercüment Özkan Laiklik Demokrasi ve İslam/46  1300’lerden Önce Avrupa Gotların, Vizigotların, ...

Devamı »

HÜMANİZM VE İSLAM

12976152_1720867254826781_1392224810_n

İnsanı İslâm’dan başka azîz eden bir şey de yoktur. Eğer olsa idi, İslâm’dan gayrı düşüncelerle kendi hayatlarına düzen verenleri azîz bulurduk. Onların zilletleri, onlara benzemeye çalışanları da zillete düşürerek sürüp gelmiştir. Bütün izzet ancak Allah-ı Azimüşşânındır. İktibas Dergisi Şubat/458/Ercümend Özkan/ Laiklik Demokrasi ve İslam/ 68 Hümanizm, insanı konu edinip ondaki temel niteliklerin geliştirilmesini amaçlayan düşünsel eğilimlerin tümü için kullanılan genel ...

Devamı »

RASYONALİZM, AKIL VE İSLAM

26586829-Business-man-finds-path-through-complicated-choices-and-confusing--Stock-Photo

Rasyonalizm’in İslâm’la uzaktan yakından ilişkisi olmadığını tekrar belirtmemiz gerekiyor. İslâm’a göre akıl, insana verilen en değerli şey olarak vasıflandırılıyor ve sorumluluğu diğer mahlukât içinde yüklenmeyi de aklı ile kabulleniyor. Ne var ki akla sahip kimsede sorumluluk teşekkülü için ona tebliğin ulaşması gerekmektedir. İtikadın esası akıl ile kabul edilecek fakat nasslardan hüküm de akıl ile çıkarılacaktır. Zira akıl şeriat(düzen) koyucu olamaz. ...

Devamı »

SİVİL TOPLUMCULUK VE MEDİNE SÖZLEŞMESİ

13690664_1583796351921124_5676560783678045666_n

İslâm’ın demokrasi ile, laiklik ile, çoğulculuk veya çoğunlukçuluk ile, sivil toplum yapısı ile uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Var sananların ise, ya İslâm’dan haberleri yoktur ya da bu kavramlardan haberleri yoktur. Nihâî olarak da şunu belirtelim ki, kişiliksizliği yaşayan bu gibileri, Kur’an’daki İslâm’la yeniden tanışma sürecine girsinler ki kendilerini tamir edebilme, yenileyebilme imkanına kavuşsunlar. Allah’ın dinindeki eksiklikleri(!) O’nun yarattıklarına tamamlatanlara Müslüman ...

Devamı »