Anasayfa » ERCÜMEND ÖZKAN » ESERLERİ

ESERLERİ

ANAHATLARIYLA İSLAM’A GENEL BİR BAKIŞ

Kelime-i Tevhid’de birleşmek pratikte sonuca ulaşmaya kafi gelmemekte Tevhid-i Kelime (söz birliği)de de birleşmek gerekmektedir. Davranışların birbiri ile uyumlu oluşu, kanaatlerin uyumluluğuna bağlıdır   Ercümend Özkan/*Selam İle-1, sayfa 1-14 “İnsanımız aslında temiz ve dürüst. Lakin ona yol gösterenler yol bilmediklerinden şaşırıyor, şaşırtılıyor çoğu kez. Bütün bunlara rağmen çeşitli skolastik düşüncelerin, kireçlenmiş beyinlerin dondurduğu “İslam denizi”nde bir “buzkıran” gibi saatteki hızı ...

Devamı »

KANDİLLER VE YILBAŞI

Allah’ın elçisi yaşıyorken müslümanlar Onun yaş gününü veya doğum gününü kutlamazlardı. Böyle bir âdet Onun vefatından sonra­sı için de söz konusu olmamıştı. İslama taşınan islam dışı kültürlerin getirildiği teressübâttan olarak böylesi günler daha sonraki yıllarda müslümanların aralarında yayılmaya ve yerleştirilmeye başlandı. GÜNCELLEME: bu yazı 29 mart 2017 tarihinde sitemizde yayınlanmıştır Ercüment ÖZKAN/Yeni Yüzyıl; 7/1/1995 Kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kimselerin asırlardan ...

Devamı »

KANDİLLER VE YILBAŞI

Bir Müslüman’ın, kadın olsun erkek olsun kaçındığı bir haram sebebiyle kazanacağı sevab, hangi gün veya gece olursa olsun değişmeyeceği gibi, yeri­ne getirdiği bir farzın da sevabı hangi gün veya gece olursa olsun aynıdır. İslam, insanda istikrar istiyor. Bunun içindir ki, çok tanrılı dinlerde oldu­ğu gibi formelliklere (şekilcilik) boğulmuş, ibadetleri belirli gün ve vakitlere yığılmış değildir.   Güncelleme: Bu yazı 04 ...

Devamı »

SİYASİ DÜŞÜNCENİN TEŞEKKÜLÜ

Siyasi düşüncenin teşekkül etmesi, iyi bir Müslüman olabilmenin de gereğidir. İçinde yaşadığı ortamı gereğince değerlendirebilmek, dünyada olup bitenleri gerçeğine uygun olarak görebilmek ve gereken vaziyeti alabilmek için siyasi düşüncenin teşekkülü farzdır bir Müslümanda. Resulullah (s.a.) ve yakın arkadaşlarının ve bir bütün olarak mensub oldukları ümmetin bu bilince taa Mekke’den itibaren sahip bulunuşu onların üstünlüklerinin sebeblerinden mutlaka önemli biri idi Ercümend ...

Devamı »

KURANI NASIL ANLAMALIYIZ VEYA KUR’ANI ANLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

 İtikada tealluk eden hususların mutlaka Kur’an’dan alınması ve bunun dışına asla çıkılmaması gerekmektedir. Zira Kur’ari’ın Allah’tan geldiğinde en küçük bir şüphe bulunmamakta iken ve Kur’an Allah’ın kelâmı iken peygamberin söylediği söylenen sözler asla gerek rivayet gerekse anlam itibariyle Kur’an’ın sözleriyle eş de­ğerde değildir ve olamaz da… Zira Allah hüküm koymada da ortak edinmemiştir. GÜNCELLEME: bu yazı 26 Ocak 2015 tarihinde ...

Devamı »

İSLAM NEDİR? NASIL MÜSLÜMAN OLUNUR?

İslam, gerçekten ilk insandan itibaren Allah tarafından, yarattığı insanlar için, onların fıtratına uygun, eşyanın da tabiatına uygun ola­rak gönderilen kaideler bütünüdür ki “fıtri bir dindir” denilmesinin sebebi de insan fıtratında bulunan “dindarlık içgüdüsü” nü, insan fıt­ratının tabiatına en uygun şekilde cevaplayan din olmasından almak­tadır.  Ercüment ÖZKAN yazılar sayfa 531 TRT-5 (TRT-İnt)’dekİ konuşması İslam denildiğinde kaynağı, mahiyeti, içeriği neyi anlatmak­tadır ve ...

Devamı »

MUKAYESELİ OLARAK İSLAM VE DEMOKRASİ ARASINDAKİ FARKLAR

Demokrasilerde Milletin hakimiyeti (hevaların-istek ve arzuların hakimiyeti) esas iken, İslamda Allah’ın hakimiyeti asıldır.   Ercümend Özkan Yazıları s.554 Demokrasilerde Milletin hakimiyeti (hevaların-istek ve arzuların hakimiyeti) esas iken, İslamda Allah’ın hakimiyeti asıldır. Demokratik Meclisler esas itibariyle YASAMA MEC-LİS’leridir ve bu meclislerde teorik olarak da olsa MİLLETİN HA­KİMİYETİ esâstır. İslam Devletindeki Meclisler esas itibariyle MEŞVERET MEC-LİSLERİ’dir ve gerek meşveret eden Devlet başkanı, ...

Devamı »

ERCÜMEND ÖZKAN İLE İSLAMİ HAREKET ÜZERİNE (2)

HAREKET BOYUTU – Pratik Deneyimler – Şimdi efendim, birilerinin yanlışına ciddi boyut­larda karşı çıkanların, kendilerinin de yine ciddi boyutlarda yanlışların savunucusu ve yanlış tavırların sahibi olmaması gerekir ki o ilk yanlışlara karşı çıkış tavırları sağlıklılık taşı­sın, ömürlü olsun.   A. Burak Bircan: İslami Hareketi değerlendirmeye çalıştığı­mız bu konuşmamızda, malumunuz olduğu üzere, tarihi pers­pektif içerisinde İslami. Hareketin genel değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz.. Yine ...

Devamı »