Anasayfa » ALINTILAR

ALINTILAR

GERÇEKTEN HZ. AİŞE ANNEMİZ ÇOCUK DENEN YAŞTA MI EVLENMİŞTİ?

tulip

Bir insanın yaşının bu kadar önemli olmasının nedeni malum olduğu üzere bir dinin peygamberine uygun olmayan bir işin isnad edilmesidir. Müslümanlar inanırlar ki peygamberler meşruiyetin örneğidir. Onlar bir hata yaparsa Allah onların hatasını düzeltir. Böylece bir dini ilk yaşayan insanın kusursuz olmasını sağlayarak insanlara doğru bir örneklik sunar. Peygamberimizin gerek ailevi ilişkilerinde, gerekse toplumsal olaylarla ilgili düzeltilmesinin Kur’an da örneklerini ...

Devamı »

KURTARICI BEKLEME SENDROMU

SORU-A~1

Kurtarıcı bekleme düşüncesi, kendilerine yapılan zulmü engelleyemeyen toplumların ideolojisidir. Ezilen toplumlar, siyasal ve dini yapılanmalarındaki başarısızlıklarını örtbas etmek için, kendilerini karanlıktan aydınlığa çıkarıp, zalimlerden intikamlarını alacak ve yaşadıkları bozuk toplumsal yapıyı kılıç zoruyla değiştirecek bir kurtarıcıyı daima beklemişlerdir. Haydar ÖZTÜRK/Kur’ani Hayat Mayıs-Haziran 2016/47 İslam’a sokulan kurtarıcı fikri tamamen soyut bir mesele olmayıp, kökeni diğer büyük din ve kültürlerin mirasıyla paylaşılan ...

Devamı »

FOLKLORİK COŞKULAR

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

maalesef, siyasal zorunluluklar, sorunlar, belirsizlikler ve çıkarlar doğrultusunda değişiyor, değiştirilebiliyor, “Doğrular” ahlaki ilkelere göre değil, siyasal hesaplara göre şekilleniyor. Olaylar, olgular, gelişmeler, ideolojik/etnik/mezhepçi bencilliklere/çıkarlara uygun düşecek şekilde eğilip bükülebiliyor. Yenişafak/Atasoy Müftüoğlu Her toplumda soğuk hesaplamaların, faydacı hesapçılıkların belirleyici olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bu durum, her alanda ahlaki çelişkileri, yanılsamaları ve adaletsizlikleri derinleştiriyor. Ahlak adaletsizlikler, davranış ilkesizliklerine/kararsızlıklarına neden olurken, faydacı hesapçılıklar ...

Devamı »

KUL SADİ YÜKSEL: ALLAH VE RASULÜNE İTAAT EDENE, İTAAT EDİLİR!

7728

Allah Teâlâ’nın affetmediği korkunç suç ve en büyük zulüm olan şirk, Allah’ın zâtına, sıfatlarına, fiillerine ve kulları üzerinde hüküm koyuculuğuna, yani egemenliğine başkalarını ortak etmektir… Bundan dolayı yönetici tağutlar, tağutî düzenler ve bütün ideolojiler birer şirk olup, kabul edenler ve inanlar Allah’a şirk koşmuş olurlar…   Araştırmacı-yazar Kul Sadi Yüksel ile İntişâr Yayınları arasında çıkan yeni kitabı, “Tevhid ve Ahlâk”  ...

Devamı »

DÜŞÜNMEYİ BİLMEK VE ÖĞRENMEK

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

İslam, referans kaynağı, meşruiyet kaynağı olmaktan çıkarıldı. İslamın, burada sözünü ettiğimiz bütün süreçlerle uzlaşması, bu süreçlerin öngördüğü doğrultuda konumlandırılması istendi. Bu noktada, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde, 1800’lü yılların başlarından itibaren gerçekleştirilen büyük ölçekli sekülerleştirme hareketleri/girişimleri ve reformlar aracılığıyla, toplum-tarih-siyaset-kültür-eğitim hayatı İslamsızlaştırılmaya başlandı. Toplumun İslamsızlaştırılması; İslami düşünme biçiminden, algılama tarzından vazgeçmesiyle, İslam’ın birincil kimli olmaktan çıkarılarak, ulusal bir din ve kültürel bir ...

Devamı »

KUR’AN’DA FİTNE KAVRAMI

fitne

“Fitne” kelimesinin aslı “fetn”dir. “Fetn” sözlükte, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin saflığını anlamak için onları ateşte eritmek demektir. “Fitne” sözlükte, deneme ve imtihana tâbi tutmak, sınamak, maddî ve mânevî sıkıntı, üzüntü, belâ ve felâketle imtihan etme gibi anlamlara gelir. Fitne kelimesinin bunlardan başka, küfür, azgınlık, sapıklık, günah, ayrılık, iç ihtilâf ve kargaşa, kavga, delilik, azap, musîbet, aklını çelmek, gönlünü ...

Devamı »

ONTOLOJİK BUNALIMI AŞMAK

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

Yapısal bir yenilenmeyi, yeniden inşa’yı konuşmaya, bu konuyu gündeme almaya, bu konu etrafında programlar oluşturmaya cesaret edemeyen düşünce ve kültür dünyamız çareyi, her türlü muhafazakarlıklarla bütünleşmekte buluyor. Atasoy Müftüoğlu İslam dünyası toplumlarını, bu toplumların kültürlerini, dünya görüşlerini, hayat ve siyaset tarzlarını, ekonomik/hukuki değer sistemlerini, bu toplumların kendi içsel/varoluşsal/özgün değerleriyle, kavram ve kurumlarıyla, algılamak, değerlendirmek, tecrübe etmek gerekirken, bütün bunları, bütünüyle ...

Devamı »

KANDİLLER VE YILBAŞI

1236536853kandil

Bir Müslüman’ın, kadın olsun erkek olsun kaçındığı bir haram sebebiyle kazanacağı sevab, hangi gün veya gece olursa olsun değişmeyeceği gibi, yeri­ne getirdiği bir farzın da sevabı hangi gün veya gece olursa olsun aynıdır. İslam, insanda istikrar istiyor. Bunun içindir ki, çok tanrılı dinlerde oldu­ğu gibi formelliklere (şekilcilik) boğulmuş, ibadetleri belirli gün ve vakitlere yığılmış değildir.   Güncelleme: Bu yazı 04 ...

Devamı »

BATILILAŞMA & DÜZENİN YABANCILAŞTIRILMASI

0000000309710-1

Gerek İslamcılık ve gerekse batılaşma akımının alt grupları vardı (Türkçülük gibi). Her iki akımda halen yaşamaktadır ve bunlar Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemlerinde halk için bir kurtuluş getirememiştir denilebilir. Bununla beraber, bana göre, Sait Halim Paşa, Mehmet Akif gibi İslamcılar, batılaşma yolunu seçenlere (Tanzimatçılara, Yeni Osmanlılara ya da  Jön Türklere, vs.’ye) göre daha tutarlı görünüyorlar ve bu bakımdan daha saygıdeğerdirler. İktibas ...

Devamı »

BİLİNCİN VE NİTELİĞİN TOPLUMSALLAŞMASI

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

Bencillikler, bağnazlıklar, hizipçilikler, mezhepçilik ve milliyetçilikler, İslami anlamda ortak inşa’ları imkansız kılıyor. Bağnazca sürdürdüğümüz tekdüzelikler, Müslümanlar olarak sahip olduğumuz büyük imkanların, büyük değerlerin, büyük bilgeliklerin bilincinde olmadığımızı gösteriyor. İslami bütünlüğü gerçekleştiremediğimiz takdirde, biz Müslümanlar için tarih ve gelecek olmayacağı gibi, yeni bir medeniyet de mümkün olmayacak. Yenişafak/Atasoy Müftüoğlu Batı uygarlığı nesnel bilimler, maddi araçlar ve maddi güçler konusunda büyük başarılar ...

Devamı »