Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: OSMAN COŞKUN

YAZAR ARŞİVİ: OSMAN COŞKUN

OSMAN COŞKUN

İLAH’LAR ŞİRKETİ

299021_2106

Herhangi bir konuda Allah’ı saf dışı bırakan bir eylem veya düşünce sahibini müşrik yapma açısından yeter bir eylem tarzıdır.  Aslı şirk olan kelimenin çoğulu şirketler demektir. Daha çok insanlar arasında kurulan ticari ortaklıklar veya şirketlere konu olan şirket kelimesi Allah ile ilgili kullanıldığı zaman:  Allah’a ait herhangi bir özelliği onun sonradan yaratmış olduğu yaratılmışlara veya yaratılmışların aklının ürünü olan sistem, ...

Devamı »

VERDİKLERİ SÖZLERDEN DÖNENLER SADECE İSRAİL OĞULLARI MI?

soru-isareti

… sözünde durmak insan ile ilgili bir husus ve konudur. İnsanın dışında ki yaratılmışların verdiği sözden hesaba çekilmeleri söz konusu değildir. Bunun böyle olmasının nedeni ise başka bir canlıya verilmeyip sadece insanoğlunu verilen konuşma özelliği ile doğrudan ilgilidir.  Söz verip sözünde durmak insan ile ilgili bir husus ve konudur. İnsanın dışında ki yaratılmışların verdiği sözden hesaba çekilmeleri söz konusu değildir. ...

Devamı »

NAMAZINIZ SİZE NEYİ EMREDİYOR?

salih-erkek-iyigeçimli-erkek-sefamerve-blog-konular-ibadet

Namaz ibadeti de Kuran’dan öğrendiklerimize göre Allah’ın ilk insandan başlayarak kıyamete kadar gelecek olan en son insandan istemiş olduğu temel ibadetlerden birisi olduğunu söylemek yanlış olmasa gerekir.  Allah’ın ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem a.s ile göndermeye başladığı dinin adı İslam’dır. En son gönderdiği dinin adının da İslam olduğu gibi. Adı İslam olan bu dinin bazı temel prensipleri ...

Devamı »

PEYGAMBER NEDEN ŞİKÂYETÇİ OLACAK?

2-ve-3-eski-kuran

Allah bütün elçilerinden sadece kendilerine indirilenlere uymalarını veya gönderilenlere sımsıkı sarılmalarını onlardan şiddetle istemiştir. Gönderilen hiçbir elçi bu uygulamanın dışında bırakılmamıştır. Son örnek olması açısından Hz. Muhammed( as.)  Üzerinden konuyu şu ayetler ile örneklendirmeye çalışalım. “ Ey Muhammed! Öyle ise sana vahye edilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kuran,  sana ve kavmine bir öğüt ve ...

Devamı »

İNKÂRCI BİR TOPLULUĞA NASIL ÜZÜLÜRÜZ?

toplum

“Ey kavmim! Yemin olsun ki, ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihatte ettim. Şimdi ben, kâfir bir topluluğa nasıl üzülürüm?” ( Araf-92-93) Yaratılmışlardan özelliklede insanoğlundan yaratanı hiçbir konuda kendisini yaratandan daha merhametli, daha şefkatli olmaması gerektiğini zira rahman ve rahim sıfatlarının sadece kendisine ait olduğunu hem gönderdiği kitaplar ile hem de elçileri vasıtasıyla sürekli hatırlatmıştır. Bütün bu uyarılara rağmen ne ...

Devamı »

ÇARPAN DEĞİL ÇARPIKLARI DÜZELTEN KURAN

yatakta-kuran-i-kerim-okumak-uygun-mudur-h1454008039-966b7f

Allah’ın bütün elçileri kendilerine vahyedilene sımsıkı sarılıp kendilerine verilenleri yeterli gördüler ve hayatlarını bu emir ve yasakları dikkate alarak yaşayıp rablerine kavuştular. Ya onların ümmetleri olduklarını söyleyenler için aynı şeyi söylemek mümkün mü? Günlük yaşamımızda çok sık olarak kullandığımız kelimeler gurubunda yer alan çarpmak ve çarpılmak sözcükleri bir trafik kazası için kullanıla bildiği gibi dolandırıcılar tarafından cüzdanı çaldıran bir insanında ...

Devamı »

KİM ALLAH’IN DOSTU KİM ALLAH’IN DÜŞMANI?

salih-erkek-iyigeçimli-erkek-sefamerve-blog-konular-ibadet

Allah hiçbir kâfirin dostu değildir. Zira apaçık olan gerçeğin üzerini örtmek ile en büyük suçu işlemişlerdir. Bu ilkeden hareketle Allah kâfirleri dost edinen ve kendilerini hala Müslüman zannedenlerinde kendisinin düşmanı olduğunu çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Böyle bir sorunun cevabını kendi kafamızdan veya heva ve hevesimizden vermenin hem sizlere hem de kendimize yakışmayacağını ifade ederek bunun cevabının Allah’ın son ...

Devamı »

ERCÜMENT ÖZKAN’IN HADİSE BAKIŞI

ercümend özkan

Ercüment Bey, sünnet ile hadisi birbirinden kesinlikle ayırmıştır: Ona göre sünnet peygamberin Kurandan anladıklarını hayatına pratize etmesidir. Yani peygamber yürüyen ve yaşayan bir kurandır. Hadise gelince Hadis peygamberin yaptığı ve söylediği değil, yaptığı veya söylediği söylenen sözlerdir. Bundan dolayı hadisler zann ifade ederler. İsabet edeni olmak ile beraber, genel anlamda zanni olduğu için kesin bilgi ifade etmezler. Kendisi bu yaklaşımını ...

Devamı »

KUR’AN’DAKİ DİNE DEĞİL KAFALARINDAKİ DİNE UYANLAR

KUR'AN

Allah’ın bütün insanlık için gönderdiği ve son din olarak isimlendirdiği aziz İslam’ı kendi kafalarındaki din ile uyumlu hale getirmeye başladılar. Oysa yapılması gereken tamda bunun tersi idi. Kafalarını Kuran’ın ortaya koyduğu hükümler ile düzeltmeleri gerekenler kafalarındakiler ile Kuran dan anlaşılması gerekenleri  tevil ve tahrif ederek Allah’ın söylemek istediği şeyleri Allah’tan korkmadan Allah adına  söylemeye başladılar.   İnsanoğlunu yaratan Allah yarattığı ...

Devamı »

DİNLERİNDE AŞIRI GİDENLER VAR YA!

ates

Allah’ın dini aslına bakar iseniz tamda bir denge unsurudur. O hiçbir konuda aşırılığı kabul etmez ve inananlarına bunu en küçük bir ima yoluyla bile olsa tavsiyede bulunmaz. Kerim kitabımız olan Kuran insanın hangi konularda aşırı gide bileceğini net bir şekil de açıklayarak bizleri uyarmıştır. Allah Hz. Adem as. dan  başlayarak son elçi Hz. Muhammed as. dâhil göndermiş olduğu bütün peygamber ...

Devamı »