Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: MUHAMMED CELİL

YAZAR ARŞİVİ: MUHAMMED CELİL

MUHAMMED CELİL

SORUNLARI KONUŞMAK

Konuşmak öz güvenin göstergesidir. Fikrine ve fikrini oluşturan metoda güvenenler çok rahatlıkla sorunların üstesinden gelebilirler. Sorunlar yaşamın parçasıdır. Hayat devam ettiği müddetçe sorunlarla, çatışmalarla mutlaka karşılaşacağız. İçimizi kemiren, bizleri derinden rahatsız eden, yaralayan, içe doğru büken ve konuşmaktan kaçınıp da konuşamadığımız hasıraltı ettiğimiz fikirsel ve kişisel o kadar çok sorunlarımız var ki, diye düşünüyorum.  Sormak istiyorum; eşimizle, çocuklarımızla, anne-babamızla ve diğer akrabalarımızla sorunlarımız yok mu? Fikirdaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla ve toplumumuzla sorunlarımız yok mu? “Olmaz ...

Devamı »

ARINMAK VE ARINDIRMAK

İslam daki arınmanın gayesi hakkın ortaya  çıkmasını sağlamaktır ‘su ile köpük örneğinde’ olduğu gibi, çünkü hak karşısında batılın bir hükmü yoktur “Hak geldi batıl yok oldu” Hak; inkar edilemeyen, aksi ispatlanamayan, zıttının gücünü yok eden gerçektir. Arınmak; yabancı unsurlardan temizlenmek, arı-duru olmak, esası ortaya çıkarmak, maddi manevi kirlerden temizlenmek… anlamlarına gelmektedir. Arınmak, içe dönük bireyin kendi özünü tahir/temiz hale getirme ameliyesidir. Bunun şekli inancın yapısına göre farklılık gösterebilir. Mesela; hristiyanlıkta arınma vaftiz adı ...

Devamı »

İTAAT EDENLER, İSYAN EDENLER, ERTELEYENLER (3)

Ertelemek başarısızlığı beraberinde getiren bir olgu olmakla berabar aynı zamanda insanı mutsuz, yılgın ve ümitsiz de kılar. Ertelenen her iş  insanda bir suçluluk ve yetersizlik duygusu meydana getirir. 3.Erteleyenler  Ertelemek: tehir etmek, tecil etmek, talik etmek anlamlarına gelir sözlükte. Ertelemek; Türkçe bir kelime olup, yapılması gereken bir işi, bir olayı sonraya, başka zamana bırakmak, geciktirmek, sıralamayı takip etmemek anlamına gelir. Hepimizde az veya çok yapılması gerekenleri zamanında ...

Devamı »

İTAAT EDENLER, İSYAN EDENLER, ERTELEYENLER II

Her isyanda bir itiraz bir de alternatif/öneri vardır. Beğenilmeyen her ne ise, onun daha iyisinin iddiasında bulunmanın, istemenin ve ikame etme mücadelesinin başlangıcının adıdır isyan. Bir çeşit meydan okumadır. Her isyanın kendine has çeşitli yöntemleri/şekilleri vardır. 2 İsyan Edenler İsyan; Kurulu düzene karşı gelmek, başkaldırı, baği, serkeş, asi, uymama… anlamlarında kullanılır. Allah’ın emrine uygun hareket etmemek, günah  işlemektir. Bir haksızlık, bir adaletsizlik karşısında boyun eğmeme; hakkı ve adaleti müdafa etmektir. Kabullenmeyişe verilen tepkidir isyan. “İsyan”ın sözlük anlamı, bir şeyi asa (değnek/sopa) ile engellemek demektir. Bu kelime zamanla, her ...

Devamı »

İTAAT EDENLER, İSYAN EDENLER, ERTELEYENLER

Yerkürede var edilen  her şey bir amaca mebni olarak var edilmiştir. İnsan dışındaki bütün varlıklar belirli çerçeve içerisinde hareket etmektedirler, dolayısıyla yapıp ettikleriyle alakalı herhangi bir tercihleri yoktur. 1-İtaat edenler İtaat: Arapçadan Türkçeye geçmiş ve “ta, va, a” fiilinden türemiş bir isimdir. İtaat: Uymak, tabi  olmak, boyun eğmek, tav olmak anlamlarına gelir. Bu anlamda, itaat edene muti, kendisine itaat edilene de mutâ denir. İtaat edenler. Bu terkipte ise; doğruluğundan emin olduğu şeyi işitir işitmez ...

Devamı »

BİZE NE OLDU BÖYLE…

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli {koruyucu sahip} gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?” Bize ne oldu da böyle paramparça olduk. Bir duvarın tuğlaları gibi iken ne oldu da moloza döndük. Bir vücudun azaları iken her bir ...

Devamı »

ZOR ZAMANLARDA..!

Yapılan haksızlıklar karşısında kimsenin sesinin çıkmadığı, çıkamadığı, sus pus kaldığı dönemlerde gözler o devrin yiğitlerini arar. İnsana ve çağa dair söyleyecek sözü olanın susmaması her konum ve şartta söylenmesi gerekeni söylemesi cesaret ve yürek ister. Ancak erdemli ve faziletli insanlar bu cesareti gösterirler. Buna gerçekten güç yetiremeyenlerin, bu böyle olmamalı diyenlerin, neyi nasıl söyleyip yapacağını bilemeyenlerin “Rabbimiz bize katından bir ...

Devamı »

İSLÂM’DA KARDEŞLİK RUHU

1. Ruh ve Kardeşlik 2. İslam kardeşliği 3. Kardeşliği pekiştirecek şeyler a} İnandığı davayı iyi bilmek b} Paylaşmak c} Kardeşini veli görmek 4. Kardeşlik hukuku 5. Kardeşlik ruhunu zayıflatan hasletler 1. RUH VE KARDEŞLİK Ruh: Varlıklara, can/benlik veren olgudur. Kur’an’da can verme adına Adem {a.s.}’ın ve İsa {a.s.}’ın yaratılışıyla ilgili “Allah onlara ruh verdi/bahşetti” olarak geçmektedir. Hayatta neyi, nasıl, ne ...

Devamı »

GÖRMEK İÇİN BAKMAK GEREK

İlkokul kitaplarının birinde ‘Görmek İçin Bakmak Gerek’ başlıklı bir okuma parçası vardı. Ne anlatılmak istendiğini pek anlayamasakta öğretmenin gözüne girmek, takdirini kazanmak için anlamış gibi yapardık. O da anlamadığımızı anlar gibiydi sanki. O zamanlar öğretmenler belletici değil ezberleticiydi! Şimdiki öğretmenler de aynı mı bilmem, ama gerçekten yerinde bir sözmüş {görmek için bakmak gerek}, bakmak ile görmenin aynı şeyler olmadığını anlatan ...

Devamı »

MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLİĞİ MEYDANA GETİREN UNSURLAR

Milliyetçilik; gerek bir kavram gerekse süren bir hareket olarak değişik şekillerde ve şartlarda ortaya çıkmış buna bağlı olarak tarif ve tasnifleri de farklı olmuştur. Bu biraz da “millet” ve “milliyet”e verilen anlamlarla ilgilidir. Kavram, islam kültürüne aktarıldığı zaman mesele biraz daha karmaşık bir yapıya bürünmektedir. {1} Milliyetçilik, kavmiyetçilik, vatanperestlik kelimelerinin batıda karşılığı nasyonalizmdir. Latincesi ise nasyo ve nitoz kelimeleri doğum ...

Devamı »