Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: HÜSEYİN BÜLBÜL

YAZAR ARŞİVİ: HÜSEYİN BÜLBÜL

HÜSEYİN BÜLBÜL

ALLAH’IN YOLUNDA OLMANIN VE ÖLMENİN ANLAMI

… din de hayatın tamamını içine alan bir yaşam tarzı, hayat anlayışıdır. İnsan her işini bu anlayışına göre yaşamaya dinini hayata geçirmeye çalışır. Bu anlamda Allah’ın dini tabirinden ne anlıyorsak, Allah’ın yolu tabirinden de aynı şeyi anlamamız gerekir. Çünkü müminin yolunu belirleyen, hayata dair ilkeler koyan, helal ve haram sınırlarını belirleyen dindir. Allah’ın dininin çizdiği meşruiyet çerçevesinde yürünen yol Allah’ın ...

Devamı »

KÜFRÜN LEKESİNİ KEFARET TEMİZLEMEZ

Tüm saptırıcılar doğruları kendine payanda yaparak işe başlarlar. İkiyüzlü bir yöntemi kabullenerek yollarına devam ederler.  Sonunda gölgesine sığındıkları doğruları da bırakarak kendileri bizzat doğru olurlar. Bu noktadan itibaren onlar ne yapıyorlarsa doğru başkaları ne yapıyorsa yanlıştır.   Her düşünce insan ile başlar. Çünkü düşüncenin taşıyıcısı insandır. Bu nedenle düşüncesinin yaşamasını isteyen kimse, öncelikle insanı muhatap almaktadır. Bir fikre muhatap olan ...

Devamı »

KURBAN TARTIŞMALARININ AMACI NEDİR?

Hak-batıl bütün inanç sistemlerinde yüceliğine inanılan varlığa kurban kesme olayı tarih boyunca hep devam edegelmiştir. İnsanlar inandıkları varlığın sevgisini kazanmak veya gazabından korunmak için onun adına kurbanlar sunmuşlardır. Bu inanış ve davranış biçimi insanlığın yabancı olduğu bir konu olmamakla beraber, Hz. İbrahim (a.s) ile daha bir önem kazanmıştır. Hacc suresinin 34 ve 37. ayetlerini dikkate alarak kurbanın hükmü ve kurban ...

Devamı »

ALLAH’IN ŞEAİRLERİNDEN HAC VE KURBAN

Her yılın hac mevsiminde hacılarımızın ümmet bilinciyle bir araya gelerek, Maide 97. Ayetinde belirtilen “küfre baş kaldırma” eylemini gerçekleştirme şuuruna ermiş olmalarını temenni ediyoruz. Namazı adetten, haccı seyahatten, orucu diyet olarak telakki etmekten kurtularak ibadet ve kulluk bilinciyle yaşamanın şuuruna ulaşmak gerekmektedir. Bunun için bir ümmetin tüm fertlerine gerekeni yapma konusunda görev düşmektedir. Kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde Müslümanların gündeminde ...

Devamı »

BİR DE MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜNE BAKALIM

Müslümanlar olarak bir de kendimizi, yapıp ettiklerimizi ve  inancımızı gözden geçirelim. Ümmet olarak başımıza gelen bunca musibetin sebebi hikmeti nedir? İnanıyoruz ki Allah toplumların hayatına müdahale eder. Nefislerindekileri değiştiren toplumların,  halini değiştirdiğini biliyoruz.  O halde bizim bu halimiz niçin değişmiyor?  Yoksa olup bitenler bizim işlediklerimiz sebebiyle midir?  Bu günlerde İsrail’in Kudüs’te Mescidi Aksa’da yapmış olduğu uygulamalar ile Filistinli Müslümanlara yapılanların ...

Devamı »

KUR’AN’I DOĞRU ANLAMAK VE ANLATMAK

Kur’an: En doğru hükmün, erişilmez hikmetlerin, sonsuz hakikatlerin, en güzel öğütlerin, ibret dolu emsallerin, razı olunan dinin, örnek gösterilen ahlakın, tertemiz itikadın tek ve nihai kaynağıdır. Bunu böyle bilmek ve görmek bizleri razı olunan bir anlayışta birleştirecektir. Kur’an, Allah’ın son peygamberi Hz.Muhammed (as)  göndermiş olduğu vahiylerin kendisinde toplandığı kitabın adıdır. Bu kitap, Allah’ın razı olduğu dinin, İslam’ın kaynağıdır. Vahyin dışında ...

Devamı »

KUR’AN DA ELÇİNİN MİSYONU VE SON ELÇİNİN KONUMU

İslam fıtrat dinidir. Bu nedenle Allah dinini İlk günden beri değiştirmediği eşyanın tabiatı ve insanın fıtratı üzerine bina etmiştir. Bu fıtrata hitabeden yasalarda bir değişme olmadığı gibi; gönderilen Elçilerin şahsi özelliklerinde ve görev ve yetkilerinde de bir değişiklik olmamıştır. İnsan, kendisine verilen fıtratın bir sonucu olarak, yaratılmışların özelliklerine bakarak, yaratıcının varlığına ulaşabilme imkânına sahiptir. Ancak yaratanın kendisinden ne istediğini, ona ...

Devamı »

KUR’AN’A MODERNİST YAKLAŞIMLAR

“Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab 33/21) Geçen sayıdan devam B- MODERNİST YAKLAŞIMLAR                                                a- Kur’an’ı Mealci Bir Mantıkla Okumak. (Peygamberi devreden çıkartarak okumak) Malum olduğu üzere Allah Teâlâ her defasında kitabını bir elçi vasıtası ile göndermiştir. Çünkü kitabın hayata geçirilmesi o elçinin eliyle ve diliyle mümkün ...

Devamı »

KUR’AN’A YAKLAŞIMLAR

  Bu konuyu üç ana başlık altında ele alarak anlatmaya çalışacağız. A: Geleneksel Yaklaşımlar: 1: Kur’an’ı anlamadığı halde orijinal metni okuyanların yaklaşımları: a- Sadece sevap Kazanmak Amacıyla Okumak, b- İstenilen Hedeflere Ulaşmak İçin Okumak, c- Musikisinden Haz Almak İçin Okumak, d- Tıbbi hastalıklara şifa bulmak için okumak                                              2: Anladığı dilden okuyanların yaklaşımları: a- Sadece bilgi edinmek maksadıyla okumak, b- Bazı ...

Devamı »

İSLAM HUKUKUNDA DEVLET

Hayat ve kâinatın yaratıcısını, İnsan hayatını düzenlemeden uzak tutmak isteyenlere Allah, heveslerini kursaklarında bırakacak şu cevabı veriyor: “Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Şahit olarak Allah yeter.” (Fetih 48/28), “Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Hâlbuki kâfirler istemeseler de; Allah, nurunu tamamlayacaktır.” (Saf 61/8) Ey Müslüman olduklarını haykıran muvahhitler! Sözlerinizde samimi iseniz gayret edin ...

Devamı »