Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: HAMDİ AKAN

YAZAR ARŞİVİ: HAMDİ AKAN

HAMDİ AKAN

İLAH OLMA SERÜVENİ (!) “Seyri suluk”

 İspatı mümkün olmayan bilgi kaynakları (keşif ve ilham) ile dilediği şeyi dilediği şekle dönüştürmekle aday şahsın zerre kadar etkilenmedik yerini bırakmazlar. “Evliyalık” ve “Ermişlik” inanışının rabıta ile ilişkisi, Tarikatların temel felsefesini oluşturur. Çünkü şeyhi, müridin kalbine, yüce, masum ve yanılmaz bir kişi, “Himmet”, ”Bereket” ve ”Tasarruf” sahibi bir ”Evliya”, olarak kazıyan araç rabıtadır. İlah olmaya ilk adım “Seyri suluk” ile ...

Devamı »

ED-DİN’E GİREN MASUM PARAZİTLER!.

Saf İslam ahlakı, ilk elçiden son elçiye kadar değişkenlik olmadan vahiy ile insanlığa duyurulmuş, örnek bir elçi ile yaşatılarak gösterilmiş. Allah dinini kitabı keriminde muhafaza altına almış olmasına rağmen, Dışsal etkenlerin düşünce ibadeti savı ile Allah’ın sahasına girenlerin; Zahirin yanında “Batın” üretmeleri ile dinde olmayan algıların dinmiş, dindenmiş gibi görülmesi tarihi süreçte garipsenmez olmuş olduğu ne garip. İnsanlıkla birlikte başlayan ...

Devamı »

MUHATAP MIYIZ MÜKELLEF Mİ?

Günümüz Mekkesi ile bire bir örtüşen ayetlerin (Mekki olanların) nebevi sünnette var olan şekli ile kıyas edilerek değerlendirilmesi sonucunda Rabbani metod konusunda eksiklerimizi ikmal etmeden büyük işlere kalkışmak değil büyük düşünceler ve projeler üretmek durumundayız. Muhatap ve mükellef olduğumuz kitap, ilk muhataplarının tümü ile mükellef olduğu vahiylerin toplamı olmasına karşın, ilerleyen süreçte bazıları ilk muhatapların şahsında kalmış olmakla beraber, diğer ...

Devamı »

İMTİHAN/SINAV-SINANMALAR’DA ÇAKILMAK…!

Dileyip istediğimiz kitaptan sınava giremeyeceğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Nasıl ki,tarih kitabına çalışıp coğrafya kitabından giremeyeceğimiz gibi. Demokrasi kitabına çalışıp yaşayıp, Vahiy kitabından sınava girmemiz mümkün değilse.!) “O’nun arşı su üzerinde iken hanginiz daha güzel çalışacak diye denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O’dur.11/7 -Gözetim altındayız, çalışmalarımız da bağımsız değiliz. En güzel olmak, en güzeli ile hareket etmek zorunluluğumuz ...

Devamı »

“KEŞKE” SON KEŞKE-LER-İ-MİZ OLMASA..!

Keşke benimle senin aranda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı… Çare şimdi sensin. Dile iste Rabbine iltica et.. Ve Keşke-siz yaşa. Pişmanlık; yaptığımız yanlış bir davranıştan veya hiç yapmadığımız doğru bir davranıştan dolayı psikolojik olarak duyduğumuz rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Pişmanlıkta hakim olan ana ifade ”keşke”dir. Keşkeleri çok olan bir insan, pişmanlığı çok yaşamış olan insandır. Yapmamız gerektiği halde yapmadığımız Keşke-ler.? Yapmamamız ...

Devamı »

MEKKE’YE GELEN YOLLAR?

Tüm peygamberler ve ona yürekten iman edenler. Vahyin yönergeleri ile hareket etmektedirler. Sonuç odaklı değil kulluk odaklı hareketlere Allah’ın Kuranda verdiği örneklere dikkat ettiğimizde, sınananların tümü iman ile müşerref olmuş insanlardan oluşmaktadır.. Yaratılış mucizesi gerçekleştikten sonra Allah İnsanı yolsuz bırakmamış, hayat yollarından bir yol değil kendi yolunu göstererek pusula (vahiy) yol (sırat-ı-Müstakim) vererek. Ayrıca bir başka yol daha göstermiş, fısk ...

Devamı »

ZİHİN KAPLARINI BOŞALTMAK!

Boşaltılan akıl sadece vahiy ile doldurulduğun da gerçek etkinin elçi de ortaya çıkışı gibi güzellikler üretecek ve o kabın içinde sadece  (vahiy)  kalacak eşya ve hayata dair bilgiler rabbani olacak onun cinsinden hareket üretecek. Nasreddin hocaya iki baba çocuklarının elinden tutup ilim öğrensinler diye gelirler, hoca pratik olarak çocukları sınar birinci çocuk az bilir! İkinci çocuk hiç bilmediğini söyler hoca ...

Devamı »

EKÂBİR ÛN-U-EVVELİN VEL AHİRİN

“Gerçek şu ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.” (Şura 42/53) Ben hayırlıyım. Beni ateşten onu topraktan yarattın. İlk. Ekâbir, kibir. Ateşten yaratılmış olmak gibi kendince bir savdan başladı. ”Ben üstünüm (!) O Altı üstü bir toprak ! Eğer eğilmek gerekirse, gerekiyorsa; O bana eğilsin ,secde etsin..! Kibrin, kendini üstün görmenin evvel de Şeytanın karakteri olarak Ekâbir un-u-Evvelin “ !) Temsil kabiliyeti ile ...

Devamı »

HAYAT VE KÂİNAT KİTABINI AYRIŞTIRMAK..(!)

  İki kitabı birbirinden ayırıp okumak,okumayı dünyevileştirmek tir. Her iki kitap bir birini tamamlarken ayrı okumak kitabın bir kısmını alıp diğer kısmını bırakma kınamasına sebep olmaktadır. Ne yazık ki; Bizde kainat kitabını okumak Metafizik (gayb) alemini okumak ZAN edilmekte,onu yormak tevil etmek hakkında bilgi olmayan konuya hasretmek olarak anlaşılıyor.. Ve yine yeni bir kınama ile muhatap olunuyor. Hakkında bilgimiz olmadığı(gaybi) ...

Devamı »

DİN Mİ DEVLET Mİ?

Orta çağdan beri ittifak edilmeyen yakın çağda birazda olsa birlik oluşan kelime aslında  gayrı meşru  bir kelimedir.. İnsanlık ile yaşıt olan “Din” kelimesi içerik olarak devletten daha şümullü kapsama alanı daha geniş bir kelimedir. Din kavramı Encyclopedia.com’da şöyle tanımlanır: “Din üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylemlerinin kişisel ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri bir davranış kuralları bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni ...

Devamı »