Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: A. ARAF ARAT

YAZAR ARŞİVİ: A. ARAF ARAT

A. ARAF ARAT

ARAP BAHARI: ÇAĞIN BELAMLARI İŞ BAŞINDA

Selefilik, vahabilik, Neo nurculuk, ihvan hareketi gibi son dönemde demokrasi talepleri ile iktidarda pay sahibi olmayı hedefleyen İslami(!) yapıların, Arap baharı sürecinde bir anda yıldızı parlatıldı. Dünya ve bölge şartları siyasetinde daha çok söz sahibi olma arzusundaki İslami yapılar, zaman içinde sistem içi ve sistem dışı güç odaklarınca islamizasyon politikalarıyla ehlileştirilerek ön plana çıkarıldı.  İktibas Dergisi/ Eylül 2013/417 Arap baharı ...

Devamı »

MÜSLÜMANLARIN DURUŞLARINDAKİ FARKLILIKLAR

Şunu unutmayalım ki Allah (c.c) Müslümanlardan sünnetullaha uygun, tevhidi duruşun tabiatı gereği, nebevi mücadelenin koordinatlarını iyi görebilen, basirete dayalı, süreç odaklı bir duruş istiyor. Sonuç odaklı değil. Müslümanların siyasi alandaki duruşlarını nebevi mücadele geleneğinin özüne uygun biçimde ortaya koyamamaları, siyasi düşüncelerine vahyin belirlediği nebevi eksenli bir algıyı yansıtamamalarındandır. Bunun nedenini duruşlarını belirleyen düşünce ve davranışlarının dayandığı kaynağın temel ilkelerini ve ...

Devamı »

AVRUPA LABORATUARI ŞARTLARININ ÜRÜNÜ: AYDIN

Osmanlının son dönem aydınları ile cumhuriyet rejiminin ilk dönem Aydınları aynı laboratuar şartlarının ürünüdürler. Ya İngiliz hayranı, ya Fransız hayranı, ya Alman, ya da Amerikan hayranıdırlar. Batılılar İslam coğrafyasını sömürgeleştirmeye Osmanlı Aydınlarının beynini sömürgeleştirerek başlamışlardır. 21.yy.’a adım attığımız şu dönemde dünya üzerinde geri kalmış, az gelişmiş ya da Batılı devletlere bir şekilde uşaklık eden ülkelerdeki sorun; ülkelerin yoksulluğu, açlığı, teknolojide ...

Devamı »

ÜMMET OLAMAYAN COĞRAFYA’NIN KUR’AN’LA İMTİHANI

Müslümanlar Kur’an dışı kaynakların oluşturduğu anlam kaymalarından ve vahyin önüne geçen yabancı kültürlerin ortaya çıkardığı zihinsel taassuptan kurtulurlarsa yeni ve canlı bir ümmet bilincinin temelleri yeniden atılmış olacaktır.   “Ey Rabbimiz, bizi Sana teslim olanlardan kıl ve bizim soyumuzdan Sana teslim olacak bir topluluk çıkar, bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et: Şüphesiz yalnız Sensin tevbeleri kabul eden, rahmet ...

Devamı »

ZAAFLARIMIZ KİME HİZMET EDİYOR?

İnsani ve İslami istikametini kaybeden, daha çok kan akıtmaya endeksli, mezhepler üzerinden fitne ve fesat üreten siyasi ve toplumsal bir anafor yaratıyor. Anaforun içinde yaşayan insanımız ise zengin bir tarih ve enformasyona sahip olmasına rağmen, yaşadığı tecrübeleri hafızasından silinmiş, geçmişe dair hiçbir tecrübe edinmemiş, akıtılan onca insan kanına karşı duyarsız, anlamsız ve ruhsuz bir hayat yaşıyor. İslam coğrafyası her şeye ...

Devamı »

KÜRESEL KAOS VE ÇIKIŞ YOLU

Dünyanın her bölgesinde ekonomik ve sosyal krizle beslenen toplumsal kaos küresel anlamda siyasal ve toplumsal bir sistemin şekillenmesini sağladı. Dünyanın küresel boyutlara ulaşan toplumsal ve siyasal sorunlarının asıl kaynağı elbette ki İslam’dan başka bir düzeni küreye hakim kılma çabasıdır.   Sözlük anlamıyla kaos “düzensizlik ve karmasa” olarak tanımlanmaktadır. Kaos teorisi, ilk bakışta yüklenen anlamdan farklı bir içeriğe sahiptir. Kaos teorisi ...

Devamı »

MÜSLÜMANLARDA TÖVBE AHLAKI: YUNUS PEYGAMBER

Seküler hayat düzeni ve bu düzene bağlı olarak şekillenen çağın modern seküler algısı maalesef Müslümanları davalarına yaklaşımdaki ciddiyetten uzaklaştırdı. İslam’ın toplumsal boyutunu demokratikleşme süreci olarak görme saplantısı, Müslüman aklını vahyin istikametine göre hareket etmekten alıkoyan, ciddiyeti olmayan bir yöntem arayışına soktu.   Allah’ın dini inananlar tarafından ciddiye alınması gereken bir dindir. Allah’ın resulleri aracılığıyla gönderdiği vahyin anlaşılması ciddiyetinin farkına varılmasına ...

Devamı »

VAHDET ALLAH’IN İPİNE SARILMAKTIR

Vahdet Tevhid demektir. Tevhit olmadan vahdetin olması, vahdet olmadan da Tevhit düşüncesinin yeryüzünde hakim olması mümkün değildir. Allah’ın ipine sımsıkı sarılanları birlikte harekete geçiren bütünlüğün adı demek olan vahdet Müslümanların parçalanıp bölünmesinin önündeki en önemli engeldir de. Vahdet Kuran’ın bir nimet olduğunu vurgulayanların ortak kavramıdır. Kur’an da ki ilahi bütünlüğü pratikte O’nu ahlak edinmişlerin birlikteliğidir. İslam dünyasının yüzyıllardır oluşturamadığı vahdet ...

Devamı »

DEĞİŞİM’İN 2014 YILINA YANSIMALARI

Küresel güçlerle ortak hareket eden yapılar, bu kadar yoğun ve karmaşık ilişkiler ağından kısa vadede çok az hasarla çıkıp ayakta kalabilmenin yollarını ararken, uzun vadede sonlarının hüsranla biteceğini başlarına örülen felaketi yaşayınca anlamaya başlıyorlar.   2014 yılını geride bıraktığımız şu günlerde, Küresel ve bölgesel ölçekte devam eden gelişmeler, artan bir ivme ile yaşanmaya devam ediyor. Değişen dünyanın yeni koşullarına ayak ...

Devamı »

ALGI YÖNETİMİ: KÜRESEL KOALİSYONUN SESSİZ GÜCÜ

Şeytani düşüncenin kadim silahı olan vesvese, maliyeti düşük, etkili ve tehlikeli olan bir algı yöntemidir. İnsanın yeryüzü serüveni, şeytani düşüncenin, algı yönetimini kullanması sonucu başlamıştır. İnsanın en sinsi düşmanı olan şeytan, şeytani aklın/algının uygulayıcısı ve ilk örneğidir.Âdem’in imtihanı kaybetmesi ve cennetten kovulması da bu şeytani aklın/algının bir sonucudur. Algı: “Bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya ...

Devamı »