Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: ABDULLAH PAMUK

YAZAR ARŞİVİ: ABDULLAH PAMUK

ABDULLAH PAMUK

ASYA-PASİFİK VE ORTADOĞU’DA TERÖRİST ABD’NİN OPERASYONLARI

… tıpkı Türkiye’de de olduğu gibi halkı Müslüman olan Pakistan’da da rejim, Batı/ABD’nin kontrolünde, Batılı referanslara sahiptir. Aynı zamanda Pakistan, geçmişe oranla stratejik önemi artan, Asya-Pasifik’teki yeni denge arayışında çok önemli bir ülke. Görüntüde nükleer silaha sahip bir “devlet” olan Pakistan, içerideki malum odaklar ve onların dış uzantıları tarafından her daim kontrol altında tutulmaktadır.  ABD, kendi çıkarları, stratejik hedefleri doğrultusunda ...

Devamı »

“DURUŞ FARKLILIKLARIMIZ” VE “HAKİKATİ ARAYIŞ”TA ISRAR

Değişen dünya ve bölge dengelerinde Laik-Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek konumu gerekse de misyonunun değiştiğini daima hatırlatmışızdır… (Sözde evrensel) “Batılı değerler” ile Müslümanların değerlerinin telif/uyumlulaştırma temelinde oluşturulan “Ilımlı İslam” çizgisinde Yeni Türkiye, iflas eden paradigma/model’in yerine inşa edilmekte ve ideolojik çizgisiyle insanımızın zihnini kuşatmakta, çeldirici/aldatıcı söylemlerinin örtüsü kaldırıldığında gerçek niteliği anlaşılabilmektedir. İktibas Dergisi’nin düşünsel ve siyasal “duruş”taki netliğe verdiği önem ve ...

Devamı »

BÖLGEMİZDEKİ STRATEJİ SAVAŞLARI…

Her türlü terörün arkasında olan, terör örgütlerini her vesileyle kullanan ABD terör devleti, küresel düzen tarafından “layüsel” kabul edilen İsrail… Koalisyona bizzarure katılmak durumunda kalan ülkeleri bir kenara bırakırsak geriye iki ülkeden daha söz etmek gerekmekte: Suudi Arabistan ve Mısır. Her ikisi de ABD’nin neredeyse tüm pis işlerinde suç ortakları. Terör devleti İsrail’in kendi idealleri ve küresel güçlerin çıkarları adına ...

Devamı »

ABD’NİN PKK/PYD’Sİ “MÜSLÜMAN KÜRTLER”İN NESİ OLABİLİR Kİ?

Küresel ve bölgesel düzlemde yeni denge arayışlarının devam ettiği bir vasatta “terör” ve “terör örgütleri kendilerine alan bulabilmekteler. Böyle bir dünyada söylem olarak “terörü lanetlediklerini; “küresel terör” ile mücadele ettiklerini iddia edenler tam tersine, sahip oldukları “kaba güç” e yaslanarak” terörü bir savaş yöntemi olarak kullanmaktan çekinmemekte. Hatta kendilerinin besledikleri/lojistik destek verdikleri terör örgütleri ile “işbirliği” ve/veya “yeterince mücadele etmedikleri ...

Devamı »

“HATALI SEÇİMLER”İN ANLAMINI KAVRAYAMAMAK

Kısaca ifade etmek gerekirse, ‘’bizim mahalle”nin insanlarının büyük bir kısmının, özellikle ‘’siyasi duruş’’larındaki yanlışlığın nedenini mutlaka irdelemeli ve uyarmalıyız. Zira tarihte tüm sapmalar siyasi duruştaki bulanıklıklardan beslenmiştir. Öyleyse hatalı tanımlamaların, hatalı anlamlandırmaların, hatalı kavramsallaştırmaların, hatalı ‘’duruş’’lar ile sonuçlandığını ıskalamamamız gerektiği çok açıktır.  -Mesele “evet” yada “hayır”meselesi değil!- Okurlarımız hatırlayacaklardır; Nisan 2017 tarihli dergimizin (“Esastan” tan Yanlış “Seçim”lerin Dayanılmaz Hafifliği) başlıklı ...

Devamı »

“ESAS”TAN YANLIŞ “SEÇİM”LERİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

Esastan yanlış “seçim”lerin taraflarından biri olmanın felsefi arkaplanını, ideolojik zeminini ıskalayarak “ehven-i şerci” bir mantıkla hareket eden ya da hatalı yöntem tercihleriyle kendilerine “alan açmak” peşinde olanlar ise, “Resullerin Yolu” bağlamında tekrar düşünmeli, dönemsel kaygılarla değil, ilkesel gerekçelerle bir “duruş” sergilemeli. Yok, eğer, Resullerin Yolu/örnekliği, siyasi konuları/“siyasi duruşu” kapsamıyor deniliyor ise Kur’an’ı, bütünselliğine dikkat ederek tekrar okumayı tavsiye etmenin ötesinde ...

Devamı »

YENİ TÜRKİYE’NİN “GÜVENLİ BÖLGE” TALEBİ VE ABD’NİN DEĞİŞKEN STRATEJİLERİ

Son dönemlerde yöneticilerinin ciddi ve derinlikli hataları nedeniyle Müslümanlar nezdinde var olan itibarını, büyük ölçüde yitirmiş durumda. Özellikle de Suriye’deki yanlış politikaları, ilke ve ahlaktan uzak uygulamalarıyla hızla marjinalleşmektedir. Üstelik, kendince stratejik olarak nitelediği adımlarıyla, dönemsel kazanımların ötesine geçemediği de çok net olarak görülmekte. Ve İran yönetimi, bu vahim hatalar zinciri sonucunda ideolojik çizgisi malum Yeni Türkiye’nin önünü açmakta; Müslümanlar ...

Devamı »

YENİ DÜNYA DÜZENİ ARAYIŞI SÜRECİ’NDE BATI/ABD’NİN YENİ TÜRKİYE’YE BAKIŞI

Batı’nın yeni projeleri, stratejileri çoğu zaman paraleldi. Özellikle kendisine açılan alanı iyi kullanan Yeni Türkiye gibiler, tarihi/kültürel ve stratejik derinliklerin tüm avantajlarını kullanarak önce bölgesel güç, sonra da küresel güç olmak hedefindeydiler. Ne var ki küresel güç odaklarıyla söz konusu ülkeler arasındaki bu paralellik bir süre sonra çatışmaya doğru evrildi. Ve bunda, geçmişte küresel sistemin kurucu unsurları olan güç odaklarının ...

Devamı »

“MÜSLÜMANLAR”IN İLKELİ/NEBEVİ MÜCADELEDEN UZAKLAŞMA VE “REEL POLİTİKA”YA TESLİM OLMA SÜREÇLERİ

Laik-Demokrat, Batıcı, NATO üyesi Yeni Türkiye Cumhuriyeti… İdeolojisi, temel kavramları ve küresel kapitalizme entegre bir şekilde büyüyen ekonomisiyle “Ilımlı İslam” gibi sapkın bir ideolojinin stratejik öneme sahip devleti Yeni Türkiye… İdeolojik sapkınlığına rağmen, yeni konumu ve misyonunun önüne açtığı alanı sonuna kadar kullanan, ittifak içinde olduğu küresel güçler tarafından yere göğe sığdırılamazken, çıkar çatışması nedeniyle, dönemsel olarak hedef haline getirilen, ...

Devamı »

DEĞİŞEN DÜNYA-ABD İÇ DENGELERİ BAĞLAMINDA “BAŞKANLIK SEÇİMLERİ”NİN YANSIMALARI

ABD’ndeki seçim sonuçlarının dışarıdaki yansımaları bir tarafa, içimizdeki yansımaları ve yanılgılar da doğru okunmalıdır. Zira bu yanılgı ve oryantalist mantıkla yapılan değerlendirmelerin temelinde, bizce, yıllardır oluşturulmaya çalışılan algının belirleyiciliği yatmakta. Tanzimat ile birlikte yoğunlaşan, 1. Cumhuriyet ile birlikte insanımıza hayatı çekilmez hale getiren radikal Batılılaşma projesi, her ne kadar değişen dünya ve bölge şartlarının zorlamasıyla 2. Cumhuriyet ile birlikte daha ...

Devamı »