Anasayfa » ALINTILAR

ALINTILAR

IRKÇILIK KOL GEZERKEN

Bilinç ve algı özürlü olarak hayata başladığımız için, İslam’ın bireysel dindarlık şeklinde, sembolik, biçimsel ve folklorik temsilini yeterli sayıyoruz. Yenişafak/ Atasoy Müftüoğlu Kapitalist, liberal, seküler değerlerin belirleyici, tayin edici olduğu bir düzende dünyaya gelen, bu düzende eğitim alan çocuklar, genç kuşaklar, aynı zamanda yetişkinler, böyle bir düzende, İslami dünya görüşüne, hayat/siyaset tarzına, değer/ahlak yapılarına gerçek anlamda katılmaları engellendiği için, İslami ...

Devamı »

KUR’AN’DA ALLAH MERKEZLİ DİLİN ALLAH TASAVVURUNA YANSIMALARI

Allah merkezli dil Kur’an’ın özellikle Mekki ayetlerinde yoğun olarak gözlemlenen ve vahyin sonuna kadar varlığını koruyan temel ifade özelliklerinden biridir. Bu ifade biçimini doğuran etken,  Mekke müşriklerinin dünya görüşleridir. Mevcut Allah fikirlerinin ahlaki alanda hiçbir işlev görmediği için Allah’ın tarihe bit tür müdahalesidir Allah merkezli dil. Haydar ÖZTÜRK Kur’ani Hayat/Mart-Nisan 2017/52-İktibas Dergisi Ekim 2017/466 Kur’an’ı sadece dil düzeyinde anlamaya çalışmak, ...

Devamı »

ANAHATLARIYLA İSLAM’A GENEL BİR BAKIŞ

Kelime-i Tevhid’de birleşmek pratikte sonuca ulaşmaya kafi gelmemekte Tevhid-i Kelime (söz birliği)de de birleşmek gerekmektedir. Davranışların birbiri ile uyumlu oluşu, kanaatlerin uyumluluğuna bağlıdır   Ercümend Özkan/*Selam İle-1, sayfa 1-14 “İnsanımız aslında temiz ve dürüst. Lakin ona yol gösterenler yol bilmediklerinden şaşırıyor, şaşırtılıyor çoğu kez. Bütün bunlara rağmen çeşitli skolastik düşüncelerin, kireçlenmiş beyinlerin dondurduğu “İslam denizi”nde bir “buzkıran” gibi saatteki hızı ...

Devamı »

KUR’ÂN’DA YENİDEN DİRİLİŞİ İSPAT

Kur’ân, öldükten sonra dirilmenin mutlaka meydana geleceğini sadece haber vermekle yetinmemiştir. İnsan aklını meşgul eden önemli meselelerden biri olan bu konuda o, ba’s ve haşri ispatlayan kesin deliller getirmiştir. Ba’s (:öldükten sonra dirilme) ve haşr (:haşir meydanında toplanma) meselesini hiçbir delile ihtiyaç bırakmayacak şekilde kendine has aklî, mantikî, hissî ve kalbî ifade ve metotlarla ispat eden Kur’ân, dirilişin imkânını üç ...

Devamı »

İSMAİL KARA: İSLAM DÜNYASININ PROBLEMİ “MODRNLEŞME PARADOKSU”

İslâm ve din meselesi geniş mânasıyla Cumhuriyet devrinde bir problem olarak ortaya çıktı ve öyle görüldü. Paranteze alınarak, baskılanarak bir mesele haline getirildi de diyebiliriz… Çok partili hayatla birlikte görmeye başladığımız kısmi normalleşme devam ediyor ama onun da getirdiği ilave problemler var. Bir açıdan bakarsanız problem katmerleşti de diyebilirsiniz çünkü paranteze alınma devam ediyor diğer taraftan sisteme entegre ediliyor.  Karar/ Baran KAYA ...

Devamı »

İSLAM PERSPEKTİFİNDE ATEİZM

De ki: “Hak, Rabbimizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri!” (Kehf, 29) Bekir Sağlamer/ İktibas Dergisi Ekim 2017/466 Ateizm’in Tanımı      Ateizm mefhumunun teizm ...

Devamı »

YANLIŞ MUTLAKLARIN HÜKÜMRANLIĞI

Aydınlanma felsefesinin, ideolojik ve ırkçı propagandanın, egemenlik ve tahakkümün bir aracı olarak kullanılması, sömürülmesi, istismar edilmesi, entelektüel yozlaşmanın, ideolojik sahtekârlığın ne kadar yüz kızartıcı bir noktaya geldiğini gösterir. Narsist ve mitleştirilmiş bir söylem aracılığıyla mutlaklaştırılan seküler dünya görüşü ve seküler Avrupa kültürü, bütün dünyada gerçekliği baskı altına alarak yönlendirebilmiştir. Yenişafak/ Atasoy Müftüoğlu Günümüzde insanlık, siyasetin kontrolü dışına çıkan bir dünyada, ...

Devamı »

‘’BİZE NASIL BİR EĞİTİM (TERBİYE) VERİLİYOR?’’, ‘’ÇOCUKLARIMIZA NASIL SAHİP ÇIKARIZ?’’

Önemli olan, insanların coşkularını ve heyecanlarını harekete geçirmek değil; düşüncelerini, bilinçlerini, vicdanlarını, iradelerini ve sorumluluklarını harekete geçirebilmektir. -12 YILLIK EĞİTİMDE ZORUNLU OLMASI GEREKEN 15 DERS- ‘’BİZE NASIL BİR EĞİTİM (TERBİYE) VERİLİYOR?’’, ‘’ÇOCUKLARIMIZA NASIL SAHİP ÇIKARIZ?’’ Gülbahar Ay Satan Ne diyordu Atasoy Müftüoğlu: ‘’Önemli olan, insanların coşkularını ve heyecanlarını harekete geçirmek değil; düşüncelerini, bilinçlerini, vicdanlarını, iradelerini ve sorumluluklarını harekete geçirebilmektir.’’ Bu minvalde, ...

Devamı »

BİLİNÇSİZ SÜREÇLER, PRAGMATİK SAVRULMALAR

Çok açık bir akıl-bilinç-iz’an, idrak ve feraset tutulmasının, bunalımının tezahürü olan, hizip partizanlıklarının bir geleneğe dönüşmüş olması sebebiyle, İslami ufkun/ideallerin ve sorumlulukların evrenselliği inancını, İslam’ın ebediliği inancını kaybettik. Bu hayatî kayıplar sebebiyle, İslam toplumlarında Müslümanların İslami hayatları, dilleri, hayat tarzları, dünya görüşleri, kültür ve medeniyetleri ellerinden alınarak, Müslümanlar her alanda mülksüzleştirildiler. İslamianaliz/ Atasoy Müftüoğlu İslami varoluşun yönelimsizleştiği, yönelimsizleştirildiği, sahiciliğini yitirdiği; ...

Devamı »

MERHAMET ÜZERİNE

Merhâmet direkt kâlp ile alâkalıyken, merhâmetsizlik de çıkardan beslenen nefs ile alâkalıdır. O hâlde merhâmetsizliğin kaynağı çıkar-merkezli hırs, açgözlülük, şehvet, tutku gibi nefsî güdülerle olan bir şeydir.  Hârûn Görmüş “Dedi ki: Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kat. Sen merhâmet edenlerin en merhâmetlisisin” (A’raf 151). Merhâmet: “Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma”. ...

Devamı »