Anasayfa » ALINTILAR

ALINTILAR

KUR’AN’DA TERHİB VE TERĞİB

KUR'AN

Müminleri iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıran her ayetin üslûp itibariyle terğib ve terhîb kapsamında değerlendirilebilir. Kur’an’da terğib ve terhib üslûbuna insanın kalbine tesir etmek, dinin temel prensiplerini, emir ve yasaklarını zihnine nakşetmek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak için yer verilmiştir. Haydar Öztürk/ İktibas Dergisi Ağustos 2017/464 Hayra yönlendirme ve kötülükten sakındırma anlamında bir tabir. Sözlükte “istemek, özenmek” anlamındaki rağbet kökünden türeyen ...

Devamı »

İSLAMİ FARKINDALIĞI TERKETMEK

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

İslam dünyası toplumlarının, halklarının, yönetimlerinin, kendileri adına düşünen, konuşan, eylemde bulunan, yapacakları tercihleri kendilerine dayatan, kiminle ilişki kuracaklarını ya da kurmamaları gerektiğini kendilerine otoriter bir biçimde öğütleyen kibirli ve küstah Emperyalist-Siyonist akıl doğrultusunda hareket ederek, onların çıkarlarına, beklentilerine, taleplerine boyun eğerek birbirleriyle çatışmaları, utanç verici, yüz kızartıcı bir olaydır. Yenişafak/ Atasoy MÜFTÜOĞLU İslam dünyası toplumlarında, dini ve politik popülizmler her şeyi ...

Devamı »

“İSRAİL DOĞDU, İNSANLIK ÖLDÜ”

israil-gazze-de-yine-teror-estirdi_m

Ve Selahattin’in kılıcı şahittir Tarih, Filistin’in tercüme-i halıdır ki bu topraklar ‘Selam yurdudur’ Hakverdi Bedilli/ İktibas Dergisi Ağustos 2017/464 Elif, Lam,  Mim… İşte böle anlatılamaz Filistin’in hali Sadece ağlanır… Çünkü hissiyatım olanları anlatmaya yetmiyor ve kelimeler gördüklerimi yazmaya kafi gelmiyor… Bu vahşetin izahı yok Mantığı yok Bu coğrafyada yenilen İsrail olacak. Şahidimiz, İmanımızdır. Öldürülmek için ‘Ben Müslüman’ım’ demenin yeterli, İsrail ...

Devamı »

İNKÂR EDİLEN BAZI İMAN ESASLARININ DİN İÇİN GEREKLİLİKLERİ

soru

Kur’an evvelinde bulunan kutsal kitapların tahrif edilmesi bu girişimlerin en dikkat çekici örnekleri arasındadır. Bugün ise maalesef İslam dinine çeşitli israiliyat kökenli düşüncelerin tohumları atılmakta ve üstünkörü savunulmaktadır. Kur’an’a yönelik saldırılarına olumlu dönüt sağlayamayan ihanet şebekeleri, dinin peygamberi hakkında kurdukları düzenbazlıklarla yola koyuldular ve kısa zamanda destekçileri de bir hayli artmış durumdadır. Bunların bu hain tuzaklarını bertaraf etmenin en etkili ...

Devamı »

ABDURRAHMAN ARSLAN: MODERNLİK BİR YÖNÜYLE ÜMMETİN PARÇALANMA SERÜVENİDİR

abdurrahman-arslan

‘Modernliğe itiraz hayat tarzında başlamalıdır. Siz alternatif bir hayat tarzı sunarsanız o hayat tarzının öngördüğü iktisadı, eğitimi, teknolojiyi ya da ilişikleri üretebilirsiniz. Bugün bizde olduğu gibi iktisadî olan sizin hayat tarzınızı belirlememelidir. Tam tersine iktisadî olanı sizin hayat tarzınızın belirlemesi gerekir.’ Abdurrahman Arslan, ‘Modern Dünyada Müslümanlar’ kitabı etrafında Safa Dallı’nın sorularını cevapladı. Dünyabizim/Safa Dallı Bilgi öngörmekse eğer, 90’lı yıllarda yazdıklarıyla ...

Devamı »

ONTOLOJİK YOL AYRIMI

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

Her bencillik ve her çıkarcılık, daha fazla insan olmaya, daha fazla adil olmaya, daha fazla vicdan sahibi olmaya mani olur. Bencillikler ve çıkarlar ne kazanacaklarıyla, ne elde edecekleriyle ilgilendikleri için, hakikati kazanma liyakatleri yoktur. Bencillikler ve çıkarcılıklar, kendilerinden başka hiç bir şeye değer vermeyen, kendilerinden başka hiç bir şeyi önemsemeyen bir zihin ve ruh dünyasını yansıtırlar.  Yenişafak/Atasoy MÜFTÜOĞLU İbn Haldun, ...

Devamı »

EBU HUREYRE’NİN DOKUNULMAZLIĞI

BASİRET

İnsanlara olması gerekenleri değil de olması istenilen prensipleri dayatmak ve kabul ettirme girişiminde bulunmak için geliştirilen politikalar içerisinde din de nasibini almış bulunmaktadır. Dinin kullanılarak beyinlerin nefse hapsedildiği; hakikatlerin ise batıla kurban edildiği durumlardan biri de makam-mevki, menfaat ve çıkar sağlamak uğruna birilerinin maşa olarak kullanılması ve hemen ardından o maşaların gizlendiği veya korunduğu dokunulmazlık sembollerin üretilmesidir. Bekir Sağlamer Sözlerin ...

Devamı »

SEKÜLERİZM VE AHLAKİ DEĞERLER

sekulerlesme

Sekülerizm doğası gereği dini reddeder ve batı tipi sekülerizmde insanlık için neyin faydalı neyin zararlı olduğu konusunda fıtrattan gelen niteliği dikkate alınmaz (seküler toplum böyle bir şeyin varlığını zaten inkar halindedir). Hangi davranışa izin verileceği ve uygun bulunacağı ya da verilmeyeceği konusunda herhangi bir seçenek de getirmez.  Yazar: Dr. Jaafar Sheikh Idris (Cafer Şeyh İdris) Çeviren: Yrd. Doç. Dr. İlknur ...

Devamı »

BÜYÜK ÖZGÜRLÜKLER-KÜÇÜK ÖZGÜRLÜKLER

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

Araçsal akıl dünya ölçeğinde bir tahakküm ve sömürü düzeni oluştururken, eksik akıl da, sömürü ve tahakküm sistemleri karşısında derin bir acz ve çaresizlik sergileyerek, akılsızlaştırılan halkların, tarihin önünde amansız ve acımasız bir şekilde sürüklenmelerine yol açmıştır. İslamianaliz/ Atasoy Müftüoğlu Kapitalist, seküler, neoliberal düzenin; politik/ekonomik/hukuki/kamusal/kültürel gerçekliğin bütününü belirlediği, belirleyebildiği; İslam’ın ise, bu gerçekliğin bütününde dışlanarak, kimi özel alanlara hapsedildiği bir toplumda ...

Devamı »

CEHALETİN GÖLGESİNDEKİ KADIN

tesettur-kemik-erimesi-uo789yapar-mi

Kadına yönelik cehaleti şaha kaldıran en önemli husus, kadınların yaratılış itibariyle erkeklerden meydana geldiği iddiasıdır. Allah(c.c)’ı anlamayanlar ve O’nun sorumlu tuttuğu vahye ilgisiz kalanlar; kadınları hakir görmek ve öyle göstermek, onlar üzerinden hedeflerine ulaşma düşüncesiyle bu tür bir yaratma projesini de beraberinde geliştirip ortaya atmışlardır. Bu hurafeler, maalesef İslam’ın hâkim olduğu düşünülen toplumlarda da aynı önemle kök salmış ve kısa ...

Devamı »