Anasayfa » ALINTILAR

ALINTILAR

DOĞU, BATI VE MÜSLÜMANLAR ÜZERİNE RAMAZAN YAZÇİÇEK İLE YAPILAN RÖPORTAJ

sekuler-640x330

Sekülerlik batı merkezli olmasına rağmen bugün bu ifsadî tutum, Batı’ya münhasır değildir. Dinin sekülarizasyonu sürecinde doğu toplumlarının ifsadı daha az olmamıştır. Yaşamı sadece bu dünya hayatından ibaret görme; uhrevî olanı erteleme anlamında dünyevîleşme, Kur’an’ın tanımıyla derin bir sapkınlıktır. Bugün bu sapıklık, hem Batının hem de Doğunun hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. İktibas Dergisi Şubat 2017/458/ Nida Dergisi Mart-Nisan 2012 Polat: İslâm’ın maneviyatçılığına ...

Devamı »

MERHAMET…

burkina-faso

Herkesin kendi konforunun peşine düştüğü, ortak acıların bile birbirini anlamaya yetmediği günlerimizi merhamet aydınlatacak. İhtiyacımız olan tek şey küçücük bir anlama çabası için biraz yakından bakmak. Rahman’ın yeryüzündeki ayetlerine hürmetle yaklaşmak. Dünya Bülteni/Tuba Karacan  Dünya küresel olarak ısınırken biz insanlık olarak soğuyoruz. Birbirimizden, birbirimizin acısından, birbirimizi anlama çabasından ve en sonunda da kendi insanlığımızdan soyunduğumuz ölçüde soğuyoruz. Batının kendi sınırlarını ...

Devamı »

EDİLGEN ÇARESİZLİKLER

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

Hayatın her alanına yönelik olarak kullandığımız, tükettiğimiz bütün kategorilerin Batı tecrübesinin bir ürünü/icadı olan kavramsallaştırmalar olduğunu göz önüne alarak, zihinsel/entelektüel bağımsızlığımızı yeniden kazanma mücadelesinin hayati önemini bir an önce idrak etmeli ve bu vadide yola koyulmalıyız. İslami Analiz/ Atasoy Müftüoğlu  Uluslararası popülizmin, milliyetçi popülizmlerin, otoriter liderliklerin, ırkçı-faşist söylemlerin; politik bir tarza dönüştüğü içerisinde yaşadığımız dönemde, İslam dünyası toplumlarının sömürgeci bir ...

Devamı »

BİLİNÇ GÜNCELLEMESİ

frekans

Bir toplumun kalitesi o toplumu oluşturan bireylerin kalitesiyle doğru orantılıdır. Toplumsal değişmenin yasasını teşkil eden;  “Siz kendi benliklerinizde olanı değiştirmedikçe Allah da toplumunuzu değiştirmez” (Ra’d /11) derken, sosyolojik bir kanuna atıfta bulunmaktadır. Yani,  değer odaklı ve merkezli bir toplum arzuluyorsak, önce kendimiz değeri merkeze koymamız gerekmektedir. İktibas Dergisi Şubat 2017/458/Haydar Öztürk Müslümanlar olarak, durduğumuz yer ile durmamız gereken yer arasında büyük ...

Devamı »

VAROLUŞSAL SORUNLAR ÜZERİNDEN YOĞUNLAŞMAK

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

Toplumlarımız yüzyıllardır bir siyaset felsefesi disiplininden yoksun bulundukları için, siyasal bilinç temelinde kolektif bir irade oluşturamıyor, bütünlüğün yoğunluğunu gerçekleştiremiyoruz. Yenişafak/Atasoy Müftüoğlu Kolonyalist-sömürgeci düşünce ve irade tarafından bilincimiz sömürgeleştirildiği için, İslami düşünce/kültür/ilahiyat hayatı, İslam toplumlarının nasıl, hangi yollarla bireysel dindarlığa ikna edildiklerini, edilebildiklerini hiç bir şekilde konuşmuyor, tartışma konusu yapmaya cesaret edemiyor, ya da tartışma konusu yapmaya değer görmüyor. Bu durum, ...

Devamı »

AKİDEDEN KELAMA-KELAM TARİHİ

353_221020121504_430196705

İlham ve keşf, hadis alanına da taşınmak istenmiştir. Örneğin, tasavvufta marifetin değeri “Ben gizli bir hazine idim de bilinmek istedim; Mahlukâtı yarattım ve onlara kendimi tanıttım, onlar da beni tanıdılar.” sözüne dayandırılmış, bu sözün Hz. Peygambere ait oluşu da keşfe bağlanmıştır.   Yazar: Recep ARDOĞAN klm Yayınları, İst. 2017. 320 sayfa. [Kelam İlmine] Sufîlerden Gelen Tenkitler Sûfîler, basit bilgi için ilim ...

Devamı »

SÖMÜRGECİLERİN DAYATTIĞI KESİNLİKLER

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

… her bencillik kendi hikayesini, kendi parçasının çıkarlarına göre çarpıtarak anlatıyor. Bütün bu olup bitenler, ulus-devlet kutsalları adına, Aziz İslam’ın temel-merkezi-varoluşsal anlamlarından boşaltılması sonucunu doğuruyor. Ulus-devlet bencillikleri, İslam’ın parçalanarak merkezsizleştirilmesine neden oluyor. Yenişafak/Atasoy Müftüoğlu İslam dünyası toplumları, bir yanda hızlandırılmış Batılılaştırma yoluyla, diğer yanda yoğunlaştırılmış geçmişçilik/gelenekçilik/statükoculuk yoluyla çok ciddi bir biçimde kültürsüzleştirildiler. Hayatiyetlerini sürdürebilmek, var kalabilmek için toplumlarımız bir tür ...

Devamı »

BELİRLENMİŞ VE ŞEYLEŞTİRİLMİŞ BİLİNÇ

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

Batı dışı dünya ve toplumlar, modern-seküler öznenin belirlediği sınırlar içerisinde kalarak, kendilerini yapılandırdılar. Müslümanlar, bütünüyle farklı, başka ve yabancı bir dünyayı, yerel bir mantıkla, yerel bir çıkar anlayışıyla mekanik bir şekilde kopyalama yolunu seçtiler. Toplumlarımız halen, sömürgeleştirilenlere anlatılan, sömürgeci hikayeleri dinlemeye devam ediyor. İslamianaliz/ Atasoy Müftüoğlu Müslümanlar, İslam’ın ilk yüzyıllarında, bütün insanlığa, bütün kültür ve medeniyetlere hitap eden, bütün kültür ...

Devamı »

RAMAZAN YAZÇİÇEK “BİLGİDEN BİLİNCE” PROGRAMIYLA DENGE RADYODA

ramazan_yazcicek-20140515-01

Ramzan Yazçiçek “Bilgiden Bilince” programıyla Radyo Denge’de  Yazar Ramazan Yazçiçek 15 günde bir çarşamba günleri saat 18.00 de tekrarı 15 günde bir pazar günleri saat 12.00 de “Bilgiden Bilince” programıyla radyo denge’de,  yazarın bu programının ses kayıtlarını istifadenize sunuyoruz. Bölüm: “İlmin Amacı, Önemi ve İlim Elde Etme Sürecinde Takip Edilmesi Gereken Yöntemler” 2. Bölüm: “Yaratılış Gerçeği, Tevhid ve Denge” 3. Bölüm: ...

Devamı »

KENDİ DÜŞÜNCELERİMİZLE DÜŞÜNMEK

atasoy-muftuoglu-kur-an-referans-kaynagi-olmaktan-cikmistir_m-620x330111-620x330-620x3301-620x330-620x330

… İslami meşruiyeti bir olgu haline getirebilmek için, baştan beri sözünü ettiğimiz ideolojik sınırlardan bütünüyle bağımsız bir düşünce/kültür/felsefe/siyaset hayatının oluşturulması, hayati önemi olan bir konu ve yükümlülüktür. Yenişafak/Atasoy Müftüoğlu İnsanları, kendi kanaatleri, düşünceleri, iradeleri, tercihleri olmayan, özne olarak davranma iradeleri ellerinden alınmış nesnelere dönüştüren bir gelenek, zihniyet ve otorite yaklaşımı sebebiyle, İslam dünyası toplumları yüzyıllardır kendi kendilerini engelliyor, zayıflatıyor ve ...

Devamı »